การประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

(Overseas student health cover - OSHC)

OSHC คืออะไร?

คือประกันสุขภาพเพื่อช่วยนักศึกษาต่างชาติให้ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลในขณะที่อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลีย เพราะการรักษาพยาบาลที่แพง นักศึกษาต่างชาติไม่มีสิทธิตามกฎหมายที่จะรับบริการ Medicare ซึ่งเป็นระบบประกันสุขภาพของรัฐสำหรับผู้มีถิ่นที่อยู่ในออสเตรเลีย ดังนั้น เมื่อไม่สามารถใช้บริการ Medicare ได้ นักศึกษาต่างชาติจึงอาจมีปัญหาด้านการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ในบางกรณี การรับรักษาในโรงพยาบาลอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่า $600 ต่อวันเลยทีเดียว

โดยประกันสุขภาพนักเรียนจะแบ่งออกเป็น

3 ประเภท ดังนี้

 1. Single Cover สำหรับผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย โดยไม่มีผู้ติดตาม

 2. Couple Cover สำหรับผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลียที่มีคู่ครองติดตามมาด้วย

 3. Family Cover สำหรับผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนที่มี ครอบครัว         (คู่ครองและบุตร) ติดตามมาด้วย

ทำไมถึงจำเป็นต้องทำประกัน OSHC สำหรับนักเรียน

เป็นไปตามเงื่อนไขในการขอวีซ่า

Department of Immigration

(กระทรวงการเข้าเมือง)

กำหนดให้ผู้ถือวีซ่านักเรียนทุกคนคงไว้ซึ่ง OSHC ขณะที่ตนอยู่ในประเทศออสเตรเลีย ตามเงื่อนไข 8501 เป็นเงื่อนไขบังคับข้อหนึ่งสำหรับวีซ่านักเรียน โดยระบุไว้ว่า นักศึกษาต่างชาติที่ไม่คงไว้ซึ่ง OSHC จะถูกยกเลิกวีซ่า

OSHC

ต้องคุ้มครองไปถึงเมื่อไร?

รัฐบาลออสเตรเลียกำหนดว่าคุณต้องมี OSHC คุ้มครองตลอดระยะเวลาช่วงอายุวีซ่านักเรียนของคุณ ที่คุณอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลีย

OSHC

ครอบคลุมค่าอะไรบ้าง?

การประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (Overseas student health cover - OSHC) คือประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองในค่าใช้จ่ายต่อไปนี้

 • การรักษาพยาบาลนอกโรงพยาบาล

 • การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล

 • ยาตามใบสั่งแพทย์

 • ความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยรถพยาบาล

ยิ่งไปกว่านั้น OSHC ยังรวมถึงการเข้าถึง โรงพยาบาลเอกชนบางแห่ง ศัลยกรรมผู้ป่วยนอก การครอบคลุมด้านรถพยาบาลฉุกเฉิน และผลประโยชน์ในการซื้อยาตามใบสั่งแพทย์ 

[สามารถเช็ครายละเอียดการคุ้มครองเพิ่มเติมได้ที่ MBSonline]

บริษัทที่ให้บริการ ประกันสุขภาพ OSHC ในออสเตรเลีย มีดังนี้

การที่เราศึกษาอยู่ต่างประเทศนั้น เรื่องเจ็บป่วยเป็นเรื่องที่ไม่สามารถคาดเดาได้ ด้วยค่ารักษาพยาบาลที่สูงเราจำเป็นต้องเพิ่มความอุ่นใจและไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น โดยการทำประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (Overseas Student Health Cover - OSHC) เพื่อยืนยันว่านักศึกษาต่างชาติจะสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสมได้โดยปราศจากปัญหาด้านการเงินเกินกว่าที่ควร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์สำนักงานสุขภาพ ประเทศออสเตรเลีย ได้ที่

the Department of Health

Eduyoung สำนักงานกรุงเทพฯ (ไทยแลนด์)

อาคาร G Tower ชั้น 32 ถ.พระราม9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร : 02 026 0147           อีเมล์ : thailand@eduyoung.com

Line ID : @EduyoungThailand

Eduyoung สำนักงาน บริสเบน (ออสเตรเลีย)

Level 1, 233 Albert Street, Brisbane, QLD 4000 Australia

โทร : +61 7 3012 7200    อีเมล์ : nancha@eduyoung.com

Line ID : eduyoung.nancha

Eduyoung สำนักงาน ซิดนีย์ (ออสเตรเลีย)

1001/250 Pitt Street, Sydney, NSW 2000 Australia

โทร : +61 2 8040 8877    อีเมล์ : thailand.sydney@eduyoung.com

Line ID : eduyoung.sydney

 • line-icon
 • Black Facebook Icon
 • Black Instagram Icon
 • Black YouTube Icon