ทุนการศึกษา25%

ทุนการศึกษา25% และที่พักฟรี 6 เดือนจาก University of Southern Queensland - USQ

ทุนการศึกษา25% สำหรับทุกคนที่ลงเรียนปริญญาตรี และ ปริญญาโท ที่ มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นควีนส์แลนด์ โดยทางมหาวิทยาลัยจะมอบทุนการศึกษาสําหรับภาคเรียนที่ 2 (เดือนกรกฏาคม) และ 3 (เดือนตุลาคม) ในปี 2020 นี้ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้ และเป็นกำลังใจให้ผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้ ดังนี้

ทุนการศึกษา คอร์สพยาบาล สำหรับ International Student 
ทุนการศึกษาเป็นส่วนลดค่าเทอม 10%
ที่พักฟรีสำหรับ International Student Scholarship
ที่พักฟรี 1 เทอม สำหรับ USQ Toowooomba Residential Colleges (เมื่อกลับเข้าสู่สะภาวะปกติ เนื่องจากโควิด-19)
ทุนการศึกษาสำหรับ International Student
ทุนการศึกษา25% เป็นส่วนลดของค่าเทอม

ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ควรทราบ

ทุนการศึกษา25% กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

  • นักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยและสามารถเริ่มเรียนออนไลน์สําหรับภาคการศึกษา 2 ปี 2020 ตามกฎระเบียบของรัฐบาลออสเตรเลีย
  • นักเรียนที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกําหนดและเงื่อนไขทั้งหมดเพื่อรับทุนการศึกษาแบบเต็มระยะเวลาของการศึกษาระดับปริญญาที่ท่านศึกษา
  • ข้อเสนอสําหรับหลักสูตรในภาคการศึกษาที่ 3 ปี 2020 จะต้องได้รับการอนุมัติจาก USQ และนโยบายอาจมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของรัฐบาล
  • ฟรีที่พักอาศัยและอาหารสำหรับนักศึกษา USQ Toowoomba ในระยะเวลาการกักกันตนเองตามที่รัฐบาลกําหนด