Charles Darwin University
Charles Darwin University

Charles Darwin University มอบทุนมูลค่า $10,000 ในโครงการ CDU Global Merit Scholarship

มหาวิทยาลัยชื่อดังในเมืองดาร์วิน ประเทศออสเตรเลีย มอบทุนมูลค่า $10,000 ในโครงการ CDU Global Merit Scholarship สำหรับเข้าเรียนในเดือนพฤศจิกายนนี้

Charles Darwin University (CDU)  ตั้งอยู่ที่เมือง Northern Territory ซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 5 มหาวิทยาลัยของออสเตรเลียที่มีผลการจ้างงานและรายได้หลังเรียนจบสูง ทั้งยังได้รับรางวัล Rising Star “Class of 2030” จาก Times Higher Education ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับมหาวิทยาลัยเปิดใหม่ที่ดีในระดับสากล หากเลือกเรียนในแคมปัส Regional area สามารถขอวีซ่าหลังเรียนจบได้ถึง 3 ปี

โดยทางมหาวิทยาลัย ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนต่างชาติ เพื่อสนับสนุกค่าเล่าเรียนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนในเดือนพฤศจิกายนนี้ ซึ่งทุนนี้เหมาะกับนักเรียนต่างชาติที่อยู่ที่ออสเตรเลียอยู่แล้ว และต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เนื่องจากขณะนี้ยังมีการปิดพรมแดนระหว่างไทยและออสเตรเลีย (จากสถานการณ์โควิท-19)

มูลค่าทุนการศึกษา

ทุนการศึกษานี้มอบให้กับนักเรียนในระดับปริญาตรี และ ปริญญาโท เป็นจำนวนเงิน $10,000 (มอบให้เพียงครั้งเดียว)

 

รายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษา

CDU Global มอบทุนการศึกษา CDU Global Merit Scholarships ในจำนวนจำกัด ให้กับนักเรียนต่างชาติที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ ทุนนี้ไม่สามารถขอคืน แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถถ่ายโอนทุนให้ผู้อื่น หรือขอเปลี่ยนการรับทุนเป็นปีการศึกษาอื่นๆ ได้

 

คุณสมบัติของผู้รับทุนการศึกษา

 • ผู้รับทุนต้องเริ่มเรียนในเดือนพฤศจิกายน 2020 (Summer Semester 2020 intake)
 • ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยและภาษาอังกฤษสำหรับหลักสูตรที่เลือก
 • ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 80% ของผลการศึกษาล่าสุด
 • ผู้รับทุนต้องเป็นนักเรียนต่างชาติและชำระค่าธรรมเนียมนักเรียนต่างชาติ (แต่สามารถสมัครเรียนได้ทั้งในและนอกออสเตรเลีย)
 • ผู้สมัครจะต้องไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่นจากหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนในออสเตรเลียหรือต่างประเทศ

เกณฑ์การคัดเลือก

 • ผลการศึกษาล่าสุด
 • เรียงความ (ไม่เกิน 500 คำ) ภายใต้หัวข้อ
  • ทำไมผู้สมัครถึงต้องการเรียนที่ CDU
  • อะไรทำให้ผู้สมัครแตกต่างจากผู้สมัครคนอื่นๆ (รวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เคยเข้าร่วม)

 

วันที่เปิดรับสมัคร

1 ตุลาคม 2020 สำหรับนักเรียนที่เริ่มเข้าเรียนในเดือนพฤศจิกายน 2020 เท่านั้น (การรับเข้าเรียนภาคฤดูร้อน 2020)

 

ปิดการรับสมัคร

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2020 (23:59 น. ACST)

 

ระยะเวลาของทุนการศึกษา

ระยะเวลาของทุนการศึกษาคือหนึ่งปี หรือเมื่อข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้เป็นจริง:

 • มูลค่าทุนการศึกษาสูงสุดหมดลงแล้ว
 • นักเรียนเรียนจบหลักสูตรแล้ว
 • นักเรียนไม่มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติของทุนการศึกษาอีกต่อไป

 

 

เงื่อนไขการรักษาสิทธิ์การรับทุนการศึกษา

 • ต้องเป็นนักเรียนต่างชาติ และชำระค่าธรรมเนียมนักเรียนต่างชาติ
 • ชำระค่าเล่าเรียนบางส่วนก่อนวันครบกำหนดชำระเงิน (ก่อนวันแรกของการเปิดเทอมในแต่ละภาคการศึกษา)
 • รักษาเกรดเฉลี่ยในแต่ละภาคการศึกษาด้วยเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 4.5 และไม่สอบตกในวิชาใดๆ

อ่านข้อมูลอื่นๆ หรือสมัครได้ที่นี่ >> https://www.cdu.edu.au/international/how-apply/scholarships

หรือติดต่อผ่าน EduYoung Thailand ได้โดยตรง