เรียนต่อ ทุน ออสเตรเลีย
เรียนต่อ ทุน ออสเตรเลีย

 ทุนดีๆ ส่วนลดค่าเล่าเรียน สำหรับนักเรียนต่างชาติ ที่สนใจศึกษาต่อที่ CQUniversity ประเทศออสเตรเลีย ภายในปี 2021 นี้ !!

CQUniversity ถูกจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยระดับ Top 2% ของโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกในปี 2020 โดย QS และยังได้คะแนน 5 ดาว ในด้านการเรียนการสอน และโอกาสได้งาน (จากสถิติ พบว่าได้หลังจากจบการศึกษาภายใน 4 เดือน) จากเกณฑ์การให้คะแนนประจำปี 2019 โดย QS ไม่เพียงเท่านี้ CQU ยังได้คะแนนสูงกว่าระดับมาตรฐานโลกใน 22 หมวดของการวิจัย (ERA 2018) อีกด้วย!!

Be Awarded (International Student Scholarship)

รายละเอียดทุนการศึกษา

CQUniversity Australia มอบทุนการศึกษามูลค่า 25% ของค่าเรียน ให้กับนักศึกษาต่างชาติทุกคน! และไม่จำเป็นต้องมีเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ ก็สามารถรับทุนนี้ได้ หากสมัครเรียนในภายในเทอมที่ 2 และ 3 ของปีนี้! (2021) ก็สามารถรับทุนไปเลย

คุณสมบัติผู้รับทุน
 • มูลค่าทุน: 25% ของค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาเต็มเวลา
 • จำนวน: ไม่จำกัด
 • ประเภทนักศึกษา: นักศึกษาเต็มเวลา
 • Campus: Adelaide; Brisbane; Bundaberg; Cairns; Gladstone; Mackay; Melbourne; Perth; Sydney; Townsville
เรียนต่อ ทุน ออสเตรเลีย

เงื่อนไขผู้รับทุนการศึกษา

ผู้รับทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ จะมอบให้ตามดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต่างชาติประเภท ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาที่มีความโดดเด่น
 • ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ ที่สมัครเรียนสายอาชีพ การวิจัยหลักสูตรเต็มรูปแบบและหลักสูตรการศึกษาแบบบรรจุ เท่านั้น
 • ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติที่เพิ่งเข้ามหาวิทยาลัย CQUniversity เท่านั้น
 • หากนักศึกษาต่างชาติที่กำลังศึกษาอยู่ที่ CQUniversity Australia และสมัคร Change of Course นักเรียนเหล่านี้จะไม่ได้รับสิทธิ์ทุนการศึกษานี้
 • ทุนการศึกษานี้สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ไม่ได้รับทุนอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
 • ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติไม่สามารถโอนให้บุคคลที่สาม และไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
 •  ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติจะถูกคำนวณและใช้เป็นรายเทอม
 • ผู้รับการทุนศึกษาปฏิบัติตรงตามเงื่อนไขของวีซ่านักเรียน

นโยบายทุนการศึกษา

นโยบาย: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการชำระค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนตามวันที่กำหนดในแต่ละเทอมหรือตามจำนวนนั้น

มีแผนการชำระเงินที่ได้รับการอนุมัติเพื่อให้แน่ใจว่าได้ชำระค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนตามแผนดังกล่าว

และทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติจะยุติหากนักเรียนมีชื่ออยู่ใน Letter of offer ดังต่อไปนี้

 • มีค่าเล่าเรียนและ / หรือหนี้ที่ค้างชำระของแต่ละเทอม หากไม่ชำระเงินจะไม่ได้รับการอนุมัติ
 • มีเงื่อนไข MAP 3 ในการลงทะเบียน
 • ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่ได้รับการเสนอชื่อ หรือยกเลิกการลงทะเบียนหรือการลงทะเบียนถูกยกเลิกที่ CQUniversity Australia
 • หากนักศึกษาต่างชาติยกเลิกการศึกษาที่ CQUniversity ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาตามLetter of Offer และ COE และ / หรือหากนักเรียนต่างชาติย้ายไปเรียนที่อื่น นักศึกษาต้องชำระเงินคืน
 • ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติอาจถูกถอนออกโดยมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 10 วัน หากผู้รับทุนการศึกษาได้ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ เหล่านี้

 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนได้ที่ https://www.cqu.edu.au/courses/future-students/scholarships/offerings/international-student-scholarship

เรียนต่อ ทุน ออสเตรเลีย

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (Science and Environment)
 • การก่อสร้างและออกแบบ (Built Environment and Design)
 • พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (Business and Accounting)
 • วิทยาศาสตร์สุขภาพและวิชาทางการแพทย์ (Health and Medical Sciences)
 • ศึกษาศาสตร์ (Education)
 • วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีการทำเหมืองแร่ (Engineering, Mining and Technology)
 • มนุษย์ศาสตร์ จิตวิทยา และสังคมสงเคราะห์ (Humanities, Psychology and Social Work)
 • มัลติมีเดียและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Multimedia and Information Technology)
 • ดนตรีและการแสดง (Music and Theatre)

เป็นต้น

นอกจากทุนดีๆแบบนี้ ข้อดีของการเรียนต่อที่ออสเตรเลียคือ สามารถทำงาน Part time ได้ (โปรดดูข้อกำหนดของชั่วโมงการทำงานได้ที่ Immigration) และหลังจากจบหลักสูตร ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ยังสามารถอยู่ทำงานที่ออสออสเตรเลียได้ อีกอย่างต่ำ 2 – 4 ปี เนื่องจาก รัฐบาลออสเตรเลีย มีวีซ่าชั่วคราวเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสหางานทำเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ หลังเรียนจบ ที่มีชื่อเรียกว่า Post-Study Work Stream Visa สามารถทำงานเต็มเวลาได้ โดยระยะเวลาของวีซ่าขึ้นอยู่กับระดับวุฒิการศึกษาที่น้อง ๆ ได้รับ และเมืองที่น้องๆเรียน

หากสนใจทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย CQUniversity สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเอเจนดีๆ ปรึกษาฟรี ที่เอดูยังไทยแลนด์ได้เลย