โปร เรียนต่อ มหาวิทยาลัย ออสเตรเลีย
โปร เรียนต่อ มหาวิทยาลัย ออสเตรเลีย

ECA เปิดหลักสูตร Pathways

เรียนต่อเข้ามหาวิทยาลัย Victoria University ได้แล้วรู้ยัง!!

ECA College เป็นส่วนหนึ่งของ Education Centre of Australia หรือ ECA Group ด้วยหลักสูตรที่หลากหลายตอบโจทย์สำหรับยุคดิจิทัลในปัจจุบัน มีความโดดเด่นทางด้านสายวิชาชีพเฉพาะทาง หรือที่เรียกันว่า VET Course (Vocational Education and Training )

 

สถาบัน ECA College มีอาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์สูง จึงช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้การจากศึกษาที่มีคุณภาพสูงและประสบการ์ณที่ดีเยี่ยมจากอุตสาหกรรมการทำงานอย่างแท้จริงโดยเน้นการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นอกจากนี้ยังเป็นพาร์ทเนอร์กับมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่าง Victoria University และ Swinburne University อีกด้วย

เรียนต่อ มหาวิทยาลัย ออสเตรเลีย

หลักสูตรที่เปิดสอน

 

 • Information Technology

Diploma of Information Technology

Diploma of Information Technology (Cyber Security)

Advanced Diploma of Information Technology

Advanced Diploma of Information Technology (Cyber Security)

Advanced Diploma of Information Technology (Telecommunications Network Engineering)

 

 • Leadership and Management

Diploma of Leadership and management

Advanced Diploma of Leadership and management

 

 • Marketing and Communication

Certificate IV in Marketing and Communication

Diploma of Marketing and Communication

Advanced Diploma of Marketing and Communication

 

 • Business

Certificate IV in Business

Diploma of Business

Advanced Diploma in Business

 

 • Project management

Diploma of Project Management

โปร เรียนต่อ มหาวิทยาลัย ออสเตรเลีย

Pathway with Victoria University ที่ ซิดนีย์

 

สำหรับหลักสูตรที่สามารถ Pathways เข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย Victoria วิทยาเขต Sydney ได้ก็คือหลักสูตร Diploma of Information of Information Technology ซึ่งผู้ที่สำเร็จในหลักสูตรนี้มีสิทธิ์ที่จะเข้าเรียนต่อได้ในสาขาดังต่อไปนี้ :

 • Bachelor of Information Technology
 • Bachelor of Cyber Security

และยังสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้อีกด้วย

รีวิว เรียนต่อ มหาวิทยาลัย ออสเตรเลีย

Pathway with Victoria University ที่ ซิดนีย์

 

สำหรับหลักสูตรที่สามารถ Pathways เข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย Victoria วิทยาเขต Sydney ได้ก็คือหลักสูตร Diploma of Information of Information Technology ซึ่งผู้ที่สำเร็จในหลักสูตรนี้มีสิทธิ์ที่จะเข้าเรียนต่อได้ในสาขาดังต่อไปนี้ :

 • Bachelor of Information Technology
 • Bachelor of Cyber Security

และยังสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้อีกด้วย

Victoria University

 

มหาวิทยาลัย Victoria University หรือ VU Sydney เปิดสอนหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรี ในสาขาธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาต่างชาติ วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยวิกตอเรียซิดนีย์ตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจในเมืองซิดนีย์  มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน แวดล้อมไปด้วยร้านค้าและร้านอาหารจำนวนมาก สะดวกแก่การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ VU

เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยระดับท็อป 2% และอยู่ในอันดับที่ 56 ในบรรดามหาวิทยาลัยใหม่ที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปีจากทั่วโลก (จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกปี 2021 โดย Times Higher Education) นอกจากนี้ที่ VC ยังมีรูปแบบการเรียนที่เรียกว่า Block Model ที่ให้นักศึกษามุ่งเน้นการเรียนหนึ่งวิชาเป็นหลักแทนที่จะเรียนหลายๆตัวพร้อมกันแบบหลักสูตรมหาวิทยาลัยทั่วไป ทำให้นักศึกษาได้มีอิสระในการทำงาน และการใช้ชีวิต ส่งผลต่อการวางแผนการเรียนได้ตลอดทั้งหลักสูตรและผลการเรียนที่น่าพอใจอีกด้วย

แล้วทำไมต้องต้องเรียนที่ Victoria University ล่ะ?

 

 • ราคาย่อมเยาว์จับต้องได้
 • ความยืดหนยุ่นในการเรียนด้วยรูปแบบ Block Model
 • อันดับ 1 ในด้านโอกาสการได้งาน มหาวิทยาลัย Victoria อยู่ในอันดับที่ 1 ของประเทศออสเตรเลียในด้านทักษะการทำงานที่ 8 เปอร์เซ็นต์ จากผลการสำรวจความพึงพอใจของนายจ้างโดย Quality Indicators for Learning and Teaching Employer Satisfaction Survey 2020
 • อันดับที่ 3 ของประเทศออสเตรเลียในด้านการมีส่วนร่วมของผู้เรียน จากผลการสำรวจ Student Experience Survey (SES) ประจำปี 2020 ของรัฐบาลออสเตรเลีย
 • อันดับที่ 5 ในด้านการพัฒนาทักษะต่างๆ จากผลการสำรวจ Student Experience Survey (SES) ประจำปี 2020 ของรัฐบาลออสเตรเลีย