สมัครเรียน ภาษาหรือ คอร์ส วิชาชีพกับ

NIET  (National Institute of Education and Technology-Australia)

ฟรีค่าวีซ่านักเรียน AUD $630

วิทยาลัยชั้นนำใน Australia ที่ NIET (National Institute of Education and Technology-Australia) สมัครวันนี้! ฟรี! ­ค่าวีซ่านักเรียน AUD $630 มูลค่า สุงถึง 15,120 บาท (เรทเงิน AUD $1= 24 บาท) เมื่อสมัครเรียนภาษาหรือคอร์สวิชาชีพ หลักสูตร 1 ปีขึ้นไป ภายในวันนี้ จนถึง 31 ธันวาคม 2564

ฟรีค่าวีซ่านักเรียนนี้ สำหรับ..

 • นักเรียนที่ยื่นวีซ่า ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
 • สมัครเรียนกับ NIET อย่างน้อย 52 weeks
 • ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะนักเรียน ไทย ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย เวียดนาม ลาว กัมพูชา พม่า ฟิลิปปินส์ และ มาเลเซีย เท่านั้น
 • สมัครได้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 นี้เท่านั้น
 • นักเรียนที่ยื่นวีซ่าในประเทศออสเตรเลีย Onshore สามารถเริ่มเรียน ภายในเดือน ธันวาคม 2564
 • นักเรียนที่ยื่นวีซ่านอกประเทศออสเตรเลีย Offshore สามารถเริ่มเรียนได้ ภายในเดือน มีนาคม 2564

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • เครดิตช่วยเหลือค่าวีซ่านักเรียนคนละ AUD $630
 • เครดิตไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • สำหรับนักเรียน NIET และ Charlton Brown ที่ได้รับวีซ่าแล้วเท่านั้น
 • สำหรับนักเรียนที่เรียนในคลาสเท่านั้น (เรียน online ไม่ได้รับสิทธิ์)
 • ในช่วงเวลาที่ลงทะเบียนเรียน เครดิต AUD $620 จะพิจารณาตามเงื่อนไขแหละข้อกำหนด
 • นักเรียนต้องยื่นวีซ่าที่อนุมัติแล้ว ให้ทางวิทยาลัย เพื่ออัพเดทใบตอบรับจากวิทยาลัย

หากน้องๆ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อพี่ๆเอดูยังได้เลย