เรียนต่อ ทุนการศึกษา ออสเตรเลีย
เรียนต่อ ทุนการศึกษา ออสเตรเลีย

USQ 2022 International Scholarships

มหาวิทยาลัย University of Southern Queensland มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนต่างชาติ

เปิดโอกาสให้มาศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย

 

มหาวิทยาลัย USQ หรือ University of Southern Queensland มหาวิทยาลัยชั้นนำในรัฐ Queensland ประเทศออสเตรเลีย ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 150 มหาวิทยาลัยใหม่ที่ดีที่สุดในโลกจาก Times Higher Education ประจำปี 2020 เป็น Top 30 มหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลียปี 2021 และยังเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นอันดับ 1 ในประเทศออสเตรเลีย ทางด้านเงินเดือนเริ่มต้นสูงที่สุดสำหรับบัณฑิตจบใหม่ พร้อมคว้ารางวัล5ดาวใน Internationalisation and employability การันตีความพึงพอใจและความประทับใจจากนักศึกษาต่างชาติที่มาเรียนต่อที่ USQ

เรียนต่อ มหาลัย ออสเตรเลีย

USQ มอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติที่เริ่มต้นการศึกษาในปี 2022 นี้

โดยทุนการศึกษาของ USQ นั้นมี 5 ประเภทด้วยกัน

 • 1. ทุนการศึกษาส่วนลด 25% ของค่าเรียน (International Student Support Scholarship)

  ทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในภาคการศึกษาที่ 1, 2 หรือ 3 ในปีการศึกษา 2022 นี้

  ทุนการศึกษามูลค่าสูงสุด 25 % ของค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาของโปรแกรมการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติ โดยจะนำไปใช้เป็นส่วนลดค่าเล่าเรียน 25 % (นักเรียนมีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือตามหนังสือตอบรับ)

คุณสมบัติของผู้รับทุนการศึกษา
 • เป็นนักเรียนต่างชาติ
 • ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา (full time study) ทั้งแบบ on-campus และแบบ Online
 • ลงทะเบียนเรียนแบบ on-campus หรือมีความตั้งใจที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแบบ on-campus หลังจากที่มาตรการจำกัดการเดินทางของรัฐบาลออสเตรเลียถูกยกเลิก
 • เป็นนักศึกษาใหม่ที่สมัครเรียนที่ USQ
 • ได้รับจดหมาย offer ตอบรับเข้าเรียนในภาคการศึกษาที่ 1, 2 หรือ 3 ในปี 2022 ในระดับปริญญาที่ USQ
 • มีผลการเรียนและผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามเกณฑ์สำหรับการสมัครเรียนระดับปริญญาที่ USQ
 • ต้องไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนการศึกษาอื่นจาก USQ
 • ไม่ได้เป็นนักเรียนที่ได้รับการสปอนเซอร์

เกณฑ์การพิจารณาการให้ทุน

ทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาการให้ทุนจากข้อมูลที่ผู้สมัครกรอกมาในใบสมัครเรียน USQ

วิธีการสมัครทุน

สามารถกรอกใบสมัครผ่านทาง admission application ที่นี่ คลิก เพื่อส่งใบสมัครโดยตรงกับทางมหาวิทยาลัยหรือสามารถติดต่อผ่านทางทีมงาน EduYoung ดำเนินการโดยตรงได้เลย

วันปิดรับสมัครทุนการศึกษา
 • ภาคเรียนที่ 1/ 2022 ปิดรับสมัครในวันศุกร์ที่ 4 March 2022 เวลา 5:00 pm ตามเวลาออสเตรเลีย(วันสุดท้ายของการเพิ่มรายวิชาในภาคเรียนที่ 1)
 • ภาคเรียนที่ 2/2022 ปิดรับสมัคร (ยังไม่กำหนด)
 • ภาคเรียนที่ 3/2022 ปิดรับสมัคร (ยังไม่กำหนด)

ทุนการศึกษา ทุนเรียนต่อ ออสเตรเลีย
 • 2. ทุนสนับสนุนที่พักนักศึกษา ระยะเวลา 1 เทอมที่ USQ Toowoomba Residential College (International Accommodation Scholarship)

ในปีการศึกษา 2022 นักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและผู้ที่สมัครเรียนใหม่จะได้รับทุนสนับสนุนที่พักนักศึกษาจากทาง USQ โดยทุนนี้จะมอบสำหรับนักศึกษาแบบ on campus กับทาง USQ หลังจากที่มาตรการจำกัดการเดินทางของรัฐบาลออสเตรเลียถูกยกเลิก โดยทุนนี้จะมอบให้นักศึกษาในภาคเรียนที่ 1, 2 และ3 ในปีการศึกษา 2022 นี้

 

มูลค่าของทุนการศึกษาที่จะได้รับ

ทุนการศึกษานี้มีมูลค่าเท่ากับราคาที่พักของ USQ Toowoomba Residential Colleges สำหรับภาคการศึกษาแรกในมหาวิทยาลัยแบบ on-campus หลังจากออสเตรเลียเปิดพรหมแดน ทุนการศึกษานี้ไม่รวมค่าอาหารตลอดระยะเวลาของทุน โดยทุนการศึกษาจะนำไปใช้ในส่วนของที่พักนักศึกษาตลอดภาคการศึกษาที่เรียนเต็มเวลาและมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดที่จะได้รับทุน

หมายเหตุ : ทุนการศึกษาจะมอบให้แบบ “first come fist served” ในการรับทุนการศึกษาที่พักนี้ นักเรียนจะต้องปฏิบัติตามกฎและเงื่อนไขการอยู่อาศัยที่ USQ Residential Colleges โดยจะมีเฉพาะห้องพักส่วนตัวสำหรับพักคนเดียว และขณะนี้ไม่มีห้องพักสำหรับคู่รักหรือครอบครัว

คุณสมบัติของผู้รับทุนการศึกษา
 • เป็นนักเรียนต่างชาติ
 • ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา (full time study)
 • ลงทะเบียนเรียนแบบ on-campus หรือมีความตั้งใจที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแบบ on-campus หลังจากที่มาตรการจำกัดการเดินทางของรัฐบาลออสเตรเลียถูกยกเลิก
 • ไม่ได้เป็นนักเรียนที่ได้รับการสปอนเซอร์
 • ได้รับจดหมาย offer ตอบรับเข้าเรียนในปีการศึกษา 2022 ในหลักสูตรปริญญาที่ USQ
 • มีผลการเรียนและผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามเกณฑ์สำหรับการสมัครเรียนระดับปริญญาที่ USQ
 • มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการรับสมัครของทาง Residential Colleges

เกณฑ์การพิจารณาการให้ทุน

ทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาการให้ทุนจากข้อมูลที่ผู้สมัครกรอกไว้ในใบสมัคร USQ International และ Residential College application และผู้สมัครต้องมีวีซ่าที่เหมาะสมตลอดระยะเวลาการศึกษาเพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับทุน

วิธีการสมัครทุน
 • กรอกแบบฟอร์ม International Application Form และได้รับใบตอบรับภายในวันที่ปิดรับสมัคร
 • กรอกใบ Residential Colleges Application ที่นี่ คลิก เพื่อรอการตอบรับและยืนยันการรับสมัคร
 • สามารถกรอกใบสมัครผ่านทาง admission application ที่นี่ คลิก เพื่อส่งใบสมัครโดยตรงกับทางมหาวิทยาลัยหรือสามารถติดต่อผ่านทางทีมงาน EduYoung ดำเนินการโดยตรงได้เลย

วันปิดรับสมัครทุนการศึกษา
 • ภาคเรียนที่ 1/ 2022 ปิดรับสมัครในวันศุกร์ที่ 4 March 2022 เวลา 5:00 pm ตามเวลาออสเตรเลีย(วันสุดท้ายของการเพิ่มรายวิชาในภาคเรียนที่ 1)
 • ภาคเรียนที่ 2/2022 ปิดรับสมัคร (ยังไม่กำหนด)
 • ภาคเรียนที่ 3/2022 ปิดรับสมัคร (ยังไม่กำหนด)

 • 3. International PhD Fees Scholarship

ทุนค่าเล่าเรียนสำหรับ 6 ภาคการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่เรียนเต็มเวลา(Full-time)

ปิดรับสมัครทุนวันที่ 30 September 2021

 • 4. International PhD Stipend Scholarship

เบี้ยเลี้ยง(ค่าครองชีพ) มูลค่า $30,000 AUD ต่อปีแบบปลอดภาษี ระยะเวลาสูงสุดของทุนมากถึง3 ปี

ปิดรับสมัครทุนวันที่ 30 September 2021

ทุนการศึกษา ทุนเรียนต่อ ออสเตรเลีย
 • 5. Incoming Study Abroad International Travel Grant

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในโปรแกรม Study Abroad จะได้รับทุนสนับสนุนสูงถึง $2,000 AUD

โดยทางมหาวิทยาลัย USQ จะมอบทุนให้กับนักศึกษาต่างชาติที่เริ่มต้นหรือดำเนินการลงทะเบียนเรียนต่อในโปรแกรม Study Abroad ในภาคการศึกษาที่ 1 หรือ ภาคการศึกษาที่ 2 ปี 2021, 2022 และ 2023

 

มูลค่าของทุนการศึกษาที่จะได้รับ

ทุนแต่ละทุนจะมีมูลค่าสูงสุด $2,000 AUD ต่อภาคการศึกษาตามระยะเวลาของทุน โดนทุนจะถูกโอนเข้าบัญชีนักเรียน USQ ของผู้ที่ได้รับโดยตรงเพื่อลดหย่อนค่าเรียน

*นักศึกษามีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือตาม Offer Letter

และสำหรับผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับการแจ้งในจดหมายตอบรับโครงการ USQ Study Abroad

คุณสมบัติของผู้รับทุนการศึกษา
 • เป็นนักเรียนต่างชาติ
 • กำลังเริ่มต้นหรือศึกษาต่อในโครงการ Study Abroad ที่ USQ ในภาคการศึกษาที่ 1 หรือภาคการศึกษาที่ 2 ปี 2021, 2022 และ 2023
 • ลงทะเบียนเรียนแบบ on-campus
 • ลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 3 หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาตามระยะเวลาของทุนที่ได้รับ
 • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในโปรแกรม Study Abroad (ชำระค่าธรรมเนียม) ที่ USQ และไม่ได้เรียนในหลักสูตร Cross-institutional หรือ Professional Development courses
 • ไม่ได้รับทุนการศึกษา 2 ทุนใน 2 ภาคการศึกษาที่ผ่านมา

เกณฑ์การพิจารณาการให้ทุน

ทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาการให้ทุนจากข้อมูลที่ผู้สมัครกรอกมาในใบสมัคร USQ Study Abroad

วิธีการสมัครทุน
 • กรอกใบสมัครทุนทาง International Admission Application ที่นี่ คลิก
 • ผ่านระบบออนไลน์ หรือส่งใบสมัคร Study Abroad Application ที่นี่ คลิก เพื่อรอการตอบรับและยืนยันการรับสมัคร
 • หรือสมัครโดยตรงกับทางมหาวิทยาลัยหรือสามารถติดต่อผ่านทางทีมงาน EduYoung ดำเนินการโดยตรงได้เลย

วันปิดรับสมัครทุนการศึกษา
 • ปิดรับสมัครวันศุกร์ที่ 28 July 2023 เวลา 5:00 pm ตามเวลาออสเตรเลีย

ทุนการศึกษาข้างต้นที่กล่าวมานั้น

 • นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยและเริ่มเรียนออนไลน์ได้ในปี 2022 โดยเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของทางรัฐบาลออสเตรเลีย
 • นักเรียนที่เรียนออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 และได้รับผลกระทบให้ต้องเรียนผ่านทางออนไลน์อาจมีสิทธิ์ในการสมัครวีซ่า Post-Study Work Visa

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่

Australian Department of Home Affairs for further information: homeaffairs.gov.au

หากน้องๆคนไหนสนใจ อยากมาเรียนต่อหรือมีคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อหรือแอดไลน์มาถามทีมงานเอดูยังได้ตลอดนะคะ ทางทีมงานให้คำปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ