USQ – ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย University of Southern Queensland หรือเรียกสั้นๆว่า USQ มหาวิทยาลัยที่เป็นอันดับ 1 ในประเทศออสเตรเลีย ทางด้านเงินเดือนเริ่มต้นสูงที่สุดสำหรับบัณฑิตจบใหม่*

แหล่งอ้างอิง คลิก

USQ – ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ต้องการ เรียนต่อมหาวิทยาลัย ในระดับปริญญา แจกให้กับนักศึกษาต่างชาติทุกคน พร้อมที่พักนักศึกษาฟรี! เป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน หรือ 6 เดือน เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในช่วง COVID-19

ทุนการศึกษาของ USQ นั้นจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ทุนหลักๆ ดังนี้

ซึ่ง USQ – ทุนการศึกษา ข้างต้นที่กล่าวมานั้นจะเริ่มต้นในปีการศึกษา 3/2020, ปีการศึกษาที่ 1 และ 2/2021 ซึ่งทุนการศึกษาตัวนี้จะเป็นทุนที่ เรียนต่อมหาวิทยาลัย แบบ on-campus แน่นอนว่าในช่วงปัญหา COVID-19 ทำให้นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้ามาเรียนในประเทศออสเตรเลียได้ ทางมหาวิทยาลัยจึงให้นักศึกษาต่างชาติลงเรียนแบบ online ไปก่อน และเมื่อออสเตรเลียประกาศเปิดประเทศแล้ว น้องๆ ค่อยเดินทางเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยแบบ Face to Face ค่ะ ทีนี้เรามาดูรายละเอียดของทุนการศึกษาแต่ละตัวกันดีกว่า

1. International Student Support Scholarship

เป็นทุนการศึกษาสำหรับ เรียนต่อมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาสำหรับนักศึกษาต่างชาติทุกคน สำหรับปีการศึกษา 3/2020 คาบเกี่ยวถึงปีการศึกษา 1/2021 และ ปีการศึกษา 2/2021 โดยทางมหาวิทยาลัยอนุโลมให้ลงทะเบียนเรียนแบบ online ในช่วง COVID-19 และจะต้องเรียนแบบ On Campus หลังจากที่ออสเตรเลียประกาศเปิดประเทศ

**หมายเหตุ ทุนการศึกษานี้สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนทุกสาขาวิชา ยกเว้น Bachelor of Nursing นะคะ

มูลค่าของทุนการศึกษาที่ได้รับ

นักศึกษาจะได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียนสูงสุด 25% ตลอดระยะเวลาการศึกษา ซึ่งจะพิจารณาทุนแบบต่อเนื่องจากผลการเรียน

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของค่าอาหาร/ที่พัก

นักศึกษาที่สมัครเรียนในปีการศึกษา 1 และ 2/2021 จะรวมค่าที่พักของ USQ Toowoomba Residential Colleges ในปีการศึกษาแรกที่เข้าเรียนใน campus ในกรณีถ้าหากรัฐบาลมีการบังคับให้กักตัวสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าออสเตรเลียในปี 2021 ทางมหาวิทยาลัยจะช่วยสนับสนุนในเรื่องค่าอาหารในระหว่างที่กักตัวด้วย ซึ่งการสนับสนุนนี้จะสำหรับนักศึกษาเท่านั้นไม่รวมถึงผู้ติดตามนักศึกษา

คุณสมบัติของผู้รับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติ
 • ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา (Full-Time)
 • ลงทะเบียนเรียนแบบ on campus (หรือมีความประสงค์ที่จะเรียน on campus หลังจากออสเตรเลียประกาศเปิดประเทศ)
 • ไม่ได้เป็นนักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งอื่น
 • เป็นนักศึกษาใหม่ที่สมัครเรียนกับ USQ
 • ไม่ได้เป็นนักศึกษาในหลักสูตร Bachelor of Nursing
 • ได้รับจดหมายรับรองจากทางมหาวิทยาลัยสำหรับปีการศึกษา 3/2020, 1 และ 2/2021 ในระดับปริญญากับทาง USQ
]
 • มีผลการเรียนและผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษถึงเกณฑ์ที่ทาง USQ กำหนด ในสาขาวิชาเรียนนั้นๆ

การพิจารณาการให้ทุนการศึกษา

ทาง USQ จะประเมินคุณสมบัติของผู้สมัคร และจะได้รับการพิจารณาให้รับทุนการศึกษานี้จากข้อมูลที่ได้กรอกไว้ในใบสมัคร

วิธีการสมัครทุน

 • กรอกและส่งใบสมัครทาง ที่นี่ Admission Application 
 • หรือให้ EduYong เป็นผู้ดูแลก็ได้นะคะ ^^

 

วันที่ปิดสมัครทุน

– ใบสมัครสำหรับปีการศึกษา 3/2020 ปิดรับใบสมัครวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2020 เวลา 5.00 pm (ตามเวลาออสเตรเลีย)

– ใบสมัครสำหรับปีการศึกษา 1/2021 ปิดรับใบสมัครวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2021 เวลา 5.00 pm (ตามเวลาออสเตรเลีย)

– ใบสมัครสำหรับปีการศึกษา 2/2021 ปิดรับใบสมัครวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2021 เวลา 5.00 pm (ตามเวลาออสเตรเลีย)

2. International Student Support Nursing Scholarship

ในภาคเรียนการศึกษาที่ 1 และ 2/2021 ทาง USQ จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติใหม่ที่ต้องการศึกษาในหลักสูตร Bachelor of Nursing แบบ on campus  และทุนการศึกษานี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติการรับสมัครสำหรับโปรแกรมการศึกษาและผ่านทุกหลักสูตรภายในโปรแกรมได้สำเร็จ

มูลค่าของทุนการศึกษาที่ได้รับ

นักศึกษาจะได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียนสูงสุด 10% ตลอดระยะเวลาการศึกษา ซึ่งจะพิจารณาทุนแบบต่อเนื่องจากผลการเรียน และ นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือตามจดหมายตอบรับ

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของค่าอาหาร/ที่พัก

นักศึกษาที่สมัครเรียนในปีการศึกษา 1 และ 2/2021 จะรวมค่าที่พักของ USQ Toowoomba Residential Colleges ในปีการศึกษาแรกที่เข้าเรียนใน campus ในกรณีถ้าหากรัฐบาลมีการบังคับให้กักตัวสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าออสเตรเลียในปี 2021 ทางมหาวิทยาลัยจะช่วยสนับสนุนในเรื่องค่าอาหารในระหว่างที่กักตัวด้วย ซึ่งการสนับสนุนนี้จะสำหรับนักศึกษาเท่านั้นไม่รวมถึงผู้ติดตามนักศึกษา

คุณสมบัติของผู้รับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติ
 • ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา (Full-Time)
 • ลงทะเบียนเรียนแบบ on campus (หรือมีความประสงค์ที่จะเรียน on campus หลังจากออสเตรเลียประกาศเปิดประเทศ)
 • ไม่ได้เป็นนักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งอื่น
 • เป็นนักศึกษาใหม่ที่สมัครเรียนกับ USQ
 • ได้รับหนังสือรับรองจากทาง USQ สำหรับปีการศึกษา 2 หรือ 3/2020 ในระดับปริญญากับทาง USQ
 • มีผลการเรียนและผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษถึงเกณฑ์ที่ทาง USQ กำหนดสำหรับ Bachelor of Nursing

การพิจารณาการให้ทุนการศึกษา

ทาง USQ จะประเมินคุณสมบัติของผู้สมัคร และจะได้รับการพิจารณาให้รับทุนการศึกษานี้จากข้อมูลที่ได้กรอกไว้ในใบสมัคร

วิธีการสมัครทุน

 • กรอกและส่งใบสมัครทาง ที่นี่ Admission Application 
 • หรือให้ EduYong เป็นผู้ดูแลก็ได้นะคะ ^^

 

วันที่ปิดสมัครทุน

– ใบสมัครสำหรับปีการศึกษา 1/2021 ปิดรับใบสมัครวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2021 เวลา 5.00 pm (ตามเวลาออสเตรเลีย)

– ใบสมัครสำหรับปีการศึกษา 2/2021 ปิดรับใบสมัครวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2021 เวลา 5.00 pm (ตามเวลาออสเตรเลีย)

3. International Accommodation Scholarship

ทุนสนับสนุนที่พักนักศึกษาของ USQ จะเปิดให้สมัครสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท ผู้ที่สมัครเรียนใหม่แบบ on campus กับทาง USQ ในปีการศึกษา 3/2020, ปีการศึกษาที่ 1 และ 2/2021 ซึ่งนักศึกษาจะสามารถเข้าพักได้ที่ USQ Toowoomba Residential Colleges ได้ฟรี 1 ภาคการศึกษา

มูลค่าของทุนสนับสนุนที่พัก

ทุนนี้เป็นทุนสำหรับนักศึกษา USQ เพื่อสนับสนุนเป็นค่าที่พักใน USQ Toowoomba Residential Colleges ในภาคการศึกษาแรก โดยไม่รวมค่าอาหารตลอดระยะเวลาของทุน ยกเว้นกรณีทางออสเตรเลียประกาศบังคับให้มีการกักตัว

 

เนื่องจากทุนสนับสนุนที่พักนั้นมีจำนวนห้องพักอย่างจำกัด ทาง USQ จึงออกทุนนี้ในลักษณะของ “first come first served” คือ มาก่อนได้ก่อน ดังนั้นนักศึกษาที่สมัครก่อนและมีห้องพักว่างรองรับก็จะมีสิทธิ์ได้รับทุนนี้ก่อนค่ะ ^_^

คุณสมบัติของผู้รับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติ
 • ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา (Full-Time)
 • ลงทะเบียนเรียนแบบ on campus (หรือมีความประสงค์ที่จะเรียน on campus หลังจากออสเตรเลียประกาศเปิดประเทศ)
 • ไม่ได้เป็นนักศึกษา
ที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งอื่น
 • เป็นนักศึกษาใหม่ที่สมัครเรียนกับ USQ
 • ได้รับจดหมายรับรองจากทางมหาวิทยาลัยสำหรับปีการศึกษา 3/2020, 1 และ 2/2021 ในระดับปริญญากับทาง USQ
]
 • มีผลการเรียนและผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษถึงเกณฑ์ที่ทาง USQ กำหนด ในสาขาวิชาเรียนนั้นๆ
 • ผ่านเกณฑ์พิจารณาการเข้าพักของ USQ Toowoomba Residential Colleges

การพิจารณาการให้ทุนการศึกษา

ทาง USQ จะประเมินคุณสมบัติของผู้สมัคร และจะได้รับการพิจารณาให้รับทุนการศึกษานี้จากข้อมูลที่ได้กรอกไว้ในใบสมัคร

วิธีการสมัครทุน

 • กรอกและส่งใบสมัครทาง ที่นี่ Residential Colleges Application
 • หรือให้ EduYong เป็นผู้ดูแลก็ได้นะคะ ^^

 

วันที่ปิดสมัครทุน

– ใบสมัครสำหรับปีการศึกษา 3/2020 ปิดรับใบสมัครวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2020 เวลา 5.00 pm (ตามเวลาออสเตรเลีย)

– ใบสมัครสำหรับปีการศึกษา 1/2021 ปิดรับใบสมัครวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2021 เวลา 5.00 pm (ตามเวลาออสเตรเลีย)

– ใบสมัครสำหรับปีการศึกษา 2/2021 ปิดรับใบสมัครวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2021 เวลา 5.00 pm (ตามเวลาออสเตรเลีย)

หากน้องๆมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อหรือแอดไลน์ถามเอดูยังได้เสมอ ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ ^_^