ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายต่างๆ และทุนการศึกษาจากสถาบันการศึกษานั้น มีเงื่อนไขแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่นขึ้นอยู่กับระยะเวลาคอร์สเรียน และทุนช่วยเหลือสำหรับผู้มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ทางสถาบันกำหนด ส่วนราคาคอร์สเรียนนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบันและระดับการศึกษา รวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์การเรียนการสอน และประกันสุขภาพนักเรียนที่จำเป็นต้องมี โดยทางเอดูยังไทยแลนด์ พร้อมให้คำอธิบาย ช่วยเหลือจัดเตรียมตัวเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียนทุกคน นอกจากนี้ทางเอดูยังไทยแลนด์ นำเสนอโปรโมชั่นพิเศษ ส่วนลดต่างๆ เปรียบเทียบราคาของแต่ละสถาบัน อธิบายถึงข้อดีข้อเสียของแต่ละสถาบันอย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้นักเรียนของเราทุกคนประทับใจเมื่อไปถึง และรู้สึกคุ้มค่ามากที่สุด

ราคาค่าเล่าเรียน

ตารางค่าเล่าเรียนโดยประมาณ

โดยราคาที่ระบุนี้จะใช้เป็นสกุลเงินออสเตรเลีย(AUD)เท่านั้น

สามารถดูเป็นสกุลเงินไทยได้ด้วยการเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันจากธนาคารต่างๆ

ระดับการศึกษาค่าเล่าเรียน (Australian Dollars)
ประถมและมัธยมศึกษา$11,392 - $30,000 (ต่อปี)
เรียนภาษาอังกฤษ$200 - $400 (ต่อสัปดาห์)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ วิชาชีพขั้นสูง$4,000 - $25,000 (ต่อปี)
ปริญญาตรี$15,000 - $56,000 (ต่อปี)
ปริญญาโท$20,000 - $56,000 (ต่อปี)
ปริญญาเอก$14,000 - $56,000 (ต่อปี)

* สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อ สัตว์แพทย์ และ แพทยศาสตร์ หรือวิชาชีพเฉพาะอื่นๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากทีมงานเอดูยังได้โดยตรง

ทุนการศึกษาและโปรโมชั่น

ออสเตรเลีย เป็นประเทศที่มุ่งเน้นเรื่องการศึกษาเป็นอันดับต้นๆของโลก การศึกษาต่อใน ออสเตรเลีย เปิดโอกาส และสนับสนุนให้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม และเชื้อชาติ ใดก็สามารถมีการศึกษาที่เท่าเทียมกันได้ โดยทุนการศึกษาของแต่ละสถาบันถูกออกแบบมาเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในสถาบันต่างๆ