school logo (7)

เรียนภาษาที่มหาวิทยาลัย 

The University of Queensland – ICTE เรียนสั้นๆว่า UQ

มหาวิทยาลัย UQ ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยระดับชาติของออสเตรเลียเป็น 1 ใน 8 (Group of 8)  ที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศออสเตรเลีย ทั้งในด้านความงดงามของวิวทิวทัศน์แล้ว ยังได้ขึ้นชื่อในเรื่องของการเรียนการสอนอีกด้วย และมีคณะที่โดดเด่นในเรื่องวิศวะกรรมคอมพิวเตอร์อย่างเช่นคณะ ICT (Information and Communications Technology) ที่จะสอนในเรื่องของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาตรฐาน ซึ่งในหลักสูตรนี้จะได้รับการพัฒนาและการปรับปรุงเนื้อหาอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะตอบสนองและรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการอุตสาหกรรม พร้อมกันนี้ยังได้มีการปฏิบัติจริงเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาสามารถนำไปใช้ต่อยอดในอนาคตในการทำงานได้ และนอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยยังได้รวบรวมบุคลากรมากด้วยฝีมือและมีความสามารถไว้มากมาย รวมทั้งนักเรียนจะยังได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในแบบมืออาชีพ และนอกจากนี้ ยังได้รับความเชื่อถือจากผู้เชี่ยวชาญมากมาย และหลักสูตรนี้ยังได้รับการรับรองจากนักพัฒนาซอฟต์แวร์รายใหญ่เช่น Microsoft และ Cisco .

ในหลักสูตรนี้ โปรแกรมปริญญาตรีและปริญญาโทและปริญญาโททางด้านไอซีทีของ UQ จะได้รับการรับรองโดย Australian Computer Society (ACS) สาขาวิชาวิศวกรรมและรวมถึงการรับการรับรองโดย Engineers Australia (EA) สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์จากทั้ง ACS และ EA ดังนั้นผู้ที่จบหลักสูตรนี้จะได้รับรองการทำงานจากบริษัทที่มีคุณภาพในอนาคต

นอกจากนี้ ภายในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังได้รวบรวมห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยรวมทั้งคอมพิวเตอร์ไว้มากมาย เพื่อรองรับนักเรียนที่สนใจ รวมถึงการให้บริการห้องสมุดแลคอมพิวเตอร์ตลอด 24 ชั่วโมง  ซึ่งทั้งหมดนี้ ทำให้โปรแกรมวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ที่เรียกกันว่า ICT (Information and Communications Technology) ของ UQ ได้รับการจัดอันดับที่ 25 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS ประจำปี 2556 อีกด้วย

 

นอกจากคณะ ที่กล่าวมานี้ คณะและสาขาอื่นๆในมหาวิทยาลัย the Univeristy of Queensland ยังเป็นที่ยอมรับในระดับโลกด้วย โดยเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ Top 5 ของประเทศ และเป็นอันดับ 47 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก จัดโดย QS World University Ranking (2020)

The University of Queensland - St Lucia campus

เรียนภาษาที่มหาวิทยาลัย

นอกจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยแล้ว University of Queensland ยังเปิดสอนภาษาสำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาภาษาเพื่อการศึกษาต่อและก้าวหน้าทางด้านอาชีพอีกด้วย โดยเปิดเป็น UQ Institute of Continuing & TESOL Education หรือเรียกสั้นๆว่า UQ-ICTE .

โดยหลักสูตรที่เปิดสอนใน ICTE มีมากมายตั้งแต่ระดับเบื้องต้น ไปจนถึงระดับเฉพาะทางอีกด้วย

 • General English
  ภาษาอังกฤษทั่วไป เปิดสอนทั้งหมด 7 ระดับ ได้แก่ Pre-elementary ถึง Advanced (เรียน 10 สัปดาห์ ต่อ 1 ระดับ)

 

 • Advanced English Communication Skills (AECS)
  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะขั้นสูง เหมาะสำหรับนักเรียนที่เรียน General English ในระดับ Advanced หรือผู้ที่มีผล IELTS 5.5 หรือ TOEFL iBT 70

 

 • English for Academic Purposes (EAP)
  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ เปิดสอน 2 ระดับ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเรียนหลักสูตร Foundation Studies, UG และ PG หลังจบหลักสูตร นักเรียนจะต้องทดสอบ IELTS หลังเรียนจบหลักสูตร

 

 • English for Specific Purposes: Bridging English Program (ESP:BEP)
  หลักสูตรเตรียมพร้อม 10 สัปดาห์ สำหรับนักเรียนที่ได้รับ Conditional Offer จาก UQ แล้ว เพียงแต่ผลคะแนน ILETS ยังต้องการอีก 0.5 คะแนน

 

 • English for Specific Purposes: TESOL (ESP:TESOL)
  หลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจหรือเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษอยู่แล้ว แต่ต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาและวิธีการสอนภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง ระยะเวลา 5 – 10 สัปดาห์ ผู้สนใจจะต้องมีผลคะแนน IELTS 5.0 หรือ TOEFL iBT 56 หรือเรียน General English ระดับ 5

 

 • English for Specific Purposes: Tourism & Hospitality (ESP:T&H)
  หลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจในการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ระยะเวลา 5 – 10 สัปดาห์ ผู้สนใจจะต้องมีผลคะแนน IELTS 5.0 หรือ TOEFL iBT 56 หรือเรียน General English ระดับ 5 เสียก่อน

 

 • English for International Business Communication (EIBC)
  หลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ นักเรียนที่จบหลักสูตรนี้ สามารถสื่อสารในทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี เปิดสอน 2 หลักสูตร ได้แก่ EIBC I และ EIBC II ระยะเวลา 5 – 15 สัปดาห์ ผู้สนใจจะต้องมีผลคะแนน IELTS 5.0 – 5.5 หรือ TOEFL iBT 56 – 70 หรือเรียน General English ระดับ 5-6 เสียก่อน

นอกเหนือจากนั้น ยังมีหลักสูตร Go Global หลักสูตรที่ช่วยให้นักเรียน ผู้ที่จบการศึกษา คนวัยทำงานเตรียมความพร้อมและเพิ่มประสบการณ์ในการทำงาน แบ่งออกเป็น 3 ระยะเวลา โดยเริ่มเรียนภาษาอังกฤษ 10 – 15 สัปดาห์ หลังจากนั้น จะมีผู้เชี่ยวชาญเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มการทำงาน หลังจากนั้นเข้าฝึกงานกับบริษัทของออสเตรเลียหรือบริษัทข้ามชาติเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์

หลักสูตร Go Global แบ่งออกเป็น

 • Option A ระยะเวลา 25 สัปดาห์ สำหรับผู้ที่มีผลคะแนน IELTS 5.0 หรือ TOEFL 56
 • Option B ระยะเวลา 20 สัปดาห์ สำหรับผู้ที่มีผลคะแนน IELTS 5.5 หรือ TOEFL 70

ILETS Test Preparation  ICTE-UQ เป็นศูนย์สอบ IELTS ด้วย และเปิดสอนหลักสูตร Intensive IELTS Strategies 3 ชั่วโมง, ILETS Strategies 15 ชั่วโมง และ IELTS Skills 16 ชั่วโมง

โดยมีการเปิดสอนทั้งแบบ Full Time และแบบ Part Time