Macleay College

เป็นสถาบันในออสเตรเลียที่เปิดสอนหลักสูตรการเรียนรู้ที่เน้นทางด้านอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ มีทั้งหลักสูตรหลักสูตรอนุปริญญาและปริญญาตรี ได้รับการรับรองจาก Australian Qualifications Framework (AQF) ซึ่งถือว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพสูงและเป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาชีพที่เปิดสอน ไม่ว่าจะเป็น วารสารศาสตร์ การโฆษณาและสื่อดิจัทัล บริหารธุรกิจ การตลาดและการบัญชี

การเรียนการสอนที่ Macleay College จะเน้นการศึกษาเชิงปฏิบัติเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่ โดยแผนการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเป็นไปตามสภาพแวดล้อมและสถานการณ์จริงที่ถ่ายทอดจากครูผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จริงในอุตสาหกรรมปัจจุบัน แนวทางนี้จะช่วยให้ผู้เรียนมีความพร้อมในออกไปการทำงานมากขึ้น

Macleay College ก่อตั้งขึ้นที่เมือง Surry Hills เมืองซิดนีย์ในปี 1988 เป็นที่แรก และต่อมาได้ขยายไปยังเมืองต่างๆในออสเตรเลีย อย่าง Brisbane และ Melbourne

.

หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่

 

Advertising & Digital Media Courses

เน้นการปฏิบัติที่เป็นนวัตกรรมและการเรียนรู้แบบโครงงานในการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ เรียนรู้ที่จะกำหนดอนาคตของสื่อและการโฆษณา หลักสูตรการโฆษณาและสื่อดิจิทัลจะสอนวิธีพัฒนาและจัดการการสื่อสารในหลากหลายบทบาทของสื่อทั้งหมดรวมถึง โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ วิทยุ เว็บไซด์ พอดคาสต์และโซเชียลมีเดีย

 • Advertising and Digital Media
 • Diploma of Advertising and Media
 • Bachelor of Advertising and Media
 • Diploma of Digital Media
 • Bachelor of Digital Media
 • Diploma of Digital and Social Media Marketing
 • Diploma of UX Design (User Experience Design)
Business Courses

หลักสูตรอนุปริญญาและปริญญาตรีสาขาธุรกิจ การบัญชีและการตลาดให้ความรู้ในวงกว้างเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนทักษะเป้าหมายในด้านต่างๆ เช่น ลูกค้า การตลาด การเงิน กลยุทธ์ นโยบายธุรกิจ การสื่อสารและไอที ผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ เรียนรู้ที่จะทำให้แผนทางการเงินของบริษัทเป็นไปได้อย่างราบรื่น การนำเสนอเชิงโต้ตอบกรณีศึกษาอุตสาหกรรมและการมอบหมายงานเป็นกลุ่มและรายบุคคล ช่วยให้กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และการเป็นผู้ประกอบการและช่วยให้คุณบรรลุศักยภาพสูงสุด

 • Diploma of Accounting
 • Bachelor of Business (Accounting)
 • Diploma of Business Management
 • Bachelor of Business
 • Diploma of Marketing

Journalism Courses

หลักสูตที่จะเจาะเข้าไปในโลกของการสื่อสารมวลชนสมัยใหม่ ในยุคของสื่อดิจิทัลและข่าวปลอมที่ก้าวไปอย่างรวดเร็ว บทบาทของสื่อสารมวลชนมีความสำคัญมากกว่าที่เคยเป็นมา อุตสาหกรรมสื่อต้องการนักข่าวที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีและมีความเข้าใจด้านดิจิทัล ทักษะการรายงาน ในสาขาวิชาหลักของการรายงานข่าววารสารศาสตร์เชิงสืบสวน วารสารศาสตร์ระหว่างประเทศ การรายงานทางโทรทัศน์ การสื่อสารมวลชนทางวิทยุและวารสารศาสตร์ภาพถ่าย ผู้เรียนจะได้ทำงานในห้องข่าวจริงในทุกแพลตฟอร์มสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญในวงการซึ่งเป็นการเชื่อมโยงงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

 • Diploma of Journalism
 • Bachelor of Journalism

MACLEAY COLLEGE - Sydney Campus

ที่อยู่สถาบัน สาขาซิดนี่ย์ Level 2, 28 Foveaux Street, Surry Hills NSW 2010

MACLEAY COLLEGE - Melbourne Campus

ที่อยู่สถาบัน สาขาเมลเบิร์น Level 7, 250 Collins Street, Melbourne VIC 3000

MACLEAY COLLEGE - Brisbane Campus

ที่อยู่สถาบัน สาขาบริสเบน 60 Gloucester Street, Spring Hill Brisbane QLD 4000

ติดต่อทุกสาขา 

study@macleay.edu.au

1300 939 888

+61 (02) 8373 5100

หรือติดต่อผ่านเอดูยัง ได้ที่ ไลน์