Navitas โรงเรียนสอนภาษา
Navitas โรงเรียนสอนภาษา

Navitas โรงเรียนสอนภาษา เป็นสถาบันที่สอนภาษาอังกฤษ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศออสเตรเลียและได้มีการแบ่งเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน รวมทั้งตัวตึกจะมี 2 ชั้น พร้อมห้องต่างๆที่จัดขึ้นเพื่อเอื้ออำนวยให้กับนักเรียน ทั้งห้องทานอาหาร หรือห้องสันทนาการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุด หรือ ห้องคอมพิวเตอร์ และนอกจากนั้นทางสถาบันแห่งนี้ยังมีกฎที่ต่างจากสถาบันอื่นๆคือ กฎในการพูดภาษาอังกฤษ ภายในสถาบัน ซึ่งสถาบันส่วนใหญ่จะออกเป็นใบเตือนให้สำหรับนักเรียนที่ไม่ทำตามกฎ แต่สถาบันแห่งนี้ได้จัดเป็นนำรางวัลมาเป็นตัวดึงดูดแทน หรือที่เรียกว่า “English only competition ในกรณีที่นักเรียนคนไหนตอนพักเบรกพูดภาษาอังกฤษ ทางอาจารย์ผู้สอนจะแจกฝาเป็นแต้ม และสำหรับคลาสไหนที่สะสมฝาได้เยอะที่สุด ทางสถาบันจะจัดปาร์ตี้กินอาหารให้กับนักเรียนทั้งคลาสฟรีทันที

นอกจากนี้ ทางสถาบันยังมีกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียน การพัฒนา ซึ่งทางสถาบันจะมีห้องไว้สำหรับดูภาพยนตร์ หรือจะเป็นการเข้าคอร์สพิเศษต่างๆ ที่จะมีในช่วงเวลาระหว่าง 10.40-11.40 ในทุกๆวัน เพื่อไม่ให้การเรียนการสอนดูน่าเบื่อเกินไป จะทำให้นักเรียนได้เกิดความสนุสนานในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการยืนยันในทักษะของนักเรียนว่าเพิ่มมากน้อยขนาดไหน Navitas โรงเรียนสอนภาษา ยังได้จัดให้มีการสอบวัดผลภาษาในทุกๆสัปดาห์ ทำให้นักเรียเกิดการพัฒนาทักษะและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ทางสถาบันยังได้มีการจำกัดจำนวนนักเรียนแต่ละห้องให้ไม่เยอะเกินไป และแต่ละห้องจะมีนักเรียนแต่ละเชื้อชาติคละกันไป ไม่ให้นักเรียนที่มาจากประเทศเดียวกันอยู่ห้องเดียวกันเยอะเกินไป ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้มีการแลกเปลี่ยน พูดคุย ในด้านภาษาอังกฤษได้อย่างดี รวมทั้งในการทำกิจกรรมร่วมกัน ที่ทางสถาบันได้จัดให้ทั้งภายในและกิจกรรมนอกสถาบัน ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกันอีกด้วย

หลักสูตรที่เปิดสอน

  • General English เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับการเตรียมตัวเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในทุกๆด้าน เพื่อให้เกิดการเตรียมพร้อมที่จะพัฒนาทักษะต่างๆ ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน และเพื่อให้เกิดการพัฒนาในรอบๆด้าน นักเรียนจะได้รับการเรียนการสอนที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง และให้เกิดความมั่นใจในการนำไปใช้

 

  • Cambridge Exam Preparation Course เป็นหลักสูตรที่ถือว่าเป็นการทดสอบภาษาอังกฤษชั้นนำของโลก และเป็นที่รู้จักและวางใจของทางมหาวิทยาลัยและรัฐบาลทั่วโลกมากกว่า 150 ปี ทางสถาบันจะเน้นในเรื่องทักษะของการติดต่อสื่อสานอย่างไรที่จะทำให้เรามีโอกาสในการทำงาน หรือจะเป็นการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย และทางสถาบันยังมีการทดสอบการพัฒนาของหลักสูตรนี้ว่าเราได้รับการพัฒนาไปมากน้อยแค่ไหนโดยการให้นักเรียนฝึกทำข้อสอบทุกวัน วันละ 1 ชั่วโมง เพื่อเป็นการทบทวนไปในตัวอีกด้วย

 

  • IELTS Preparation หรือก็คือ The International English Language Testing System เป็นการทดสอบเพื่อไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย หรือหลักสูตรวิชาชีพต่างๆ ซึ่งการสอบนี้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ทางสถาบันจะมีการทำข้อสอบทุกวัน วันละ 1 ชั่วโมง เช่นเดียวกันกับหลักสูตร Cambridge การทำข้อสอบก็จะเน้นการฟัง พูด อ่าน และเขียน ซึ่งจะทำให้นักเรียนคุ้นเคยกับข้อสอบรวมถึงจับใจความสำคัญของแต่ละทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

  • English for Academic Purpose เป็นหลักสูตรที่จะเจาะลึกในเนื้อหาเพื่อที่จะนำไปใช้ต่อได้ในระดับการทำงาน ซึ่งจะเน้นในเรื่องของการคิด วิเคราะห์อย่างมีชั้นเชิง หรือจะเป็นเทคนิคต่างๆในการเจาะลึกข้อสอบและวิธีการสอบ นักเรียนจะได้เขียนรายงาน หรือเรียงความ หรือจะเป็นการนำเสนองาน และหลักสูตรนี้ได้รับการรับรองโดย the News Vocational Education and Training Accreditation Board (VETAB) และเป็นไปตามระเบียบ ของ Australian Qualification Frameworks

 

  • Business English เป็นอีกหลักสูตรที่ถือว่าสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก นักเรียนจะมีความมั่นใจในการทำงาน ในด้านธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการต่อรอง เจรจาในรูปแบบเชิงธุรกิจ หรือจะเป็นการเขียน e-mail ติดต่อเรื่องของธรุกิจ รวมไปถึงการประชุม การนำเสนอต่างๆ เนื้อหาของหลักสูตรนี้จะครอบคลุมไปถึงเรื่องการตลาด การเงิน การจัดการ รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์

Navitas - Brisbane แคมปัส

Navitas ณ เมืองบริสเบน ตั้งอยู่ที่ 410 Ann St, Brisbane City QLD ประเทศออสเตรเลีย

Navitas - Sydney แคมปัส

Navitas ณ เมืองซิดนี่ย์ ตั้งอยู่ที่ 3/255 Elizabeth St, Sydney NSW  ประเทศออสเตรเลีย

Navitas - Perth แคมปัส

Navitas ณ เมืองเพิร์ท ตั้งอยู่ที่ 211 Newcastle St, Perth WA 6000  ประเทศออสเตรเลีย

Navitas - Manly Beach แคมปัส

Navitas ณ ชายหาดแมนลี่ ตั้งอยู่ที่ 5-7 Raglan St, Manly NSW 2095 ประเทศออสเตรเลีย