เตรียมตัวเรียนออส พร้อมไปกับ EduYoung Thailand

การไปเรียนต่อต่างประเทศเป็นเรื่องท้าทายน้องๆหลายคน และสำหรับบางคนไม่ใช่เรื่องง่าย บางคนมีความกังวลต่างๆ เช่น ที่พัก อาหารการกิน รวมไปถึงภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นการวางแผนและเตรียมตัวที่ดีจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ทีมงานเอดูยังพร้อมที่จะช่วยวางแผน แนะนำนักเรียนทุกคนเมื่อถึงออสเตรเลีย จนกระทั่งสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่างดี และพวกเราปรารถนาให้นักเรียนทุกคนมีประสบการณ์ที่ดีที่สุด และประทับใจกับชีวิตการเรียนต่อต่างประเทศ นอกจากนี้เมื่อน้องๆนักเรียนไปถึงออสเตรเลียแล้ว ก็จะมีทีมงานเอดูยังไทยแลนด์ในออสเตรเลียช่วยประสานงานต่อ เมื่อน้องๆต้องการความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาเมื่อต้องการพบแพทย์ เรียกว่าทีมงานยินดีดูแลตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มให้คำปรึกษาไปจนถึงจบการศึกษากันเลยทีเดียว

เริ่มจากไหนดี?

น้องๆนักเรียนสามารถพูดคุย ปรึกษาได้ทั้งทางออนไลน์ หรือขอนัดพบกับเจ้าหน้าที่ได้ หากมีตรงไหนสงสัยหรือไม่เข้าใจ สามารถสอบถามได้ทุกขั้นตอน ทีมงานยินดีให้คำปรึกษาการเรียนต่อต่างประเทศตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ที่ประเทศไทย หรือ ออสเตรเลีย
 • 1. เลือกคอร์สเรียนและเลือกสถาบัน

  ทีมงานจะให้คำปรึกษา และ อธิบายเกี่ยวกับระบบการศึกษาของออสเตรเลียช่วยให้คุณได้ตัดสินใจเลือกคอร์สเรียนและสถาบันให้ตรงตามความต้องการและวัตถุประสงค์ในการเรียนและการเลือกเมืองให้ตรงกับไลฟ์สไตส์ของคุณเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดการพัฒนาตัวคุณทางทีมงานมีความเชียวชาญเกี่ยวกับระบบการศึกษาของออสเตรเลียเป็นอย่างดีที่คอยให้คำปรึกษาแบบมืออาชีพสำหรับคุณ

 • 2. การสมัครเรียน

  เมื่อคุณได้ตัดสินใจในขั้นตอนแรกแล้วทางทีมงานจะทำการสมัครเรียนและอำนวยความสะดวกในดำเนินการจัดเก็บเอกสารต่างๆตามขั้นตอนของแต่ละสถาบันเอกสารที่จำเป็นต้องใช้เช่น

  • ใบสมัคร(ทางเราจะช่วยเหลือและอธิบายในการกรอกใบสมัคร)
  • สแกนพาสปอร์ต
  • ผลสอบภาษาอังกฤษ(บางสถาบันเท่านั้น)
  • ผลการศึกษาจากประเทศไทย(ใบประกาศนียบัตรและผลการศึกษา)

  ข้อมูลสำคัญสำหรับคนไทยผู้ถือ2 สัญชาติเอกสารที่เรียกเก็บขึ้นอยู่กับสัญชาติตามพาสปอร์ตที่ต้องการจะยื่นและระดับของสถาบันที่คุณต้องการเรียนทางทีมงานจะเป็นผู้พิจารณาเอกสารหลักฐานต่างๆตามความจำเป็น

 • 3. รับเอกสารตอบรับจากทางโรงเรียนและเอกสารยืนยันการลงทะเบียน

  ทางสถาบันของคุณจะพิจารณาใบสมัครประกอบกับเอกสารการศึกษาและประสบการณ์ทำงานของคุณให้ตรงตามเงื่อนไขการรับสมัครหากทางสถาบันตอบรับแล้วก็จะออกเอกสารที่เรียกว่าLetter of Offer เอกสารฉบับนี้จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับคอร์สที่ลงทะเบียนรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับการเรียนเมื่อคุณรับทราบและเซ็นต์เอกสารจึงจะทำการชำระค่าเล่าเรียนไปทางสถาบันเพื่อให้ออกเอกสารยืนยันการลงทะเบียนเรียกว่าCOE หรือConfirmation of Enrolment เพื่อดำเนินการยื่นวีซ่าในขั้นตอนต่อไป

 • 4. จัดทำการยื่นวีซ่านักเรียน

  เมื่อคุณได้รับเอกสารยืนยันการลงทะเบียนจากสถาบันแล้ว คุณก็สามารถเริ่มเตรียมตัวการยื่นขอวีซ่านักเรียน ในขั้นตอนนี้อาจจะดูยุ่งยากสำหรับหลายๆคน แต่ทางทีมงานมืออาชีพ อย่างเอดูยังที่มีผ่านการฝึกฝน และมีคุณสมบัติจากหน่วยงานของออสเตรเลียProfessional International Education Resources (PIER) คอยช่วยเหลือให้คำปรึกษาถึงเอกสารต่างในการยื่นขอวีซ่านักเรียนกับสถานฑูตออสเตรเลียในประเทศไทย และตรวจสอบคุณสมบัติในการยื่นขอวีซ่านักเรียน

  ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับวีซ่านักเรียน กรุณากดลิงค์ไปที่เว็บไซด์ของอิมมิเกรชั่นออสเตรเลีย

 • 5. จองตั๋วเดินทาง

  เมื่อคุณได้รับวีซ่านักเรียนจากทางสถานฑูตแล้วทางทีมงานจะจัดการหาที่พักและรถรับส่งที่สนามบินเมือคุณถึงออสเตรเลียในส่วนของศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองของประเทศออสเตรเลียมีกฏระเบียบข้อบังคับเข้มงวดในอันดับต้นๆของโลกดังนั้นเพื่อการเดินทางที่ราบรื่นทางทีมงานจะแนะนำอธิบายถึงสิ่งต้องห้ามจำนวนมากที่ห้ามนำเข้าประเทศออสเตรเลียสำหรับรายละเอียดต่างๆสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ของรัฐบาลออสเตรเลีย

1. เลือกคอร์สเรียนและเลือกสถาบัน

ทีมงานจะให้คำปรึกษา และ อธิบายเกี่ยวกับระบบการศึกษาของออสเตรเลียช่วยให้คุณได้ตัดสินใจเลือกคอร์สเรียนและสถาบันให้ตรงตามความต้องการและวัตถุประสงค์ในการเรียนและการเลือกเมืองให้ตรงกับไลฟ์สไตส์ของคุณเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดการพัฒนาตัวคุณทางทีมงานมีความเชียวชาญเกี่ยวกับระบบการศึกษาของออสเตรเลียเป็นอย่างดีที่คอยให้คำปรึกษาแบบมืออาชีพสำหรับคุณ

2. การสมัครเรียน

เมื่อคุณได้ตัดสินใจในขั้นตอนแรกแล้วทางทีมงานจะทำการสมัครเรียนและอำนวยความสะดวกในดำเนินการจัดเก็บเอกสารต่างๆตามขั้นตอนของแต่ละสถาบันเอกสารที่จำเป็นต้องใช้เช่น

 • ใบสมัคร(ทางเราจะช่วยเหลือและอธิบายในการกรอกใบสมัคร)
 • สแกนพาสปอร์ต
 • ผลสอบภาษาอังกฤษ(บางสถาบันเท่านั้น)
 • ผลการศึกษาจากประเทศไทย(ใบประกาศนียบัตรและผลการศึกษา)

ข้อมูลสำคัญสำหรับคนไทยผู้ถือ2 สัญชาติเอกสารที่เรียกเก็บขึ้นอยู่กับสัญชาติตามพาสปอร์ตที่ต้องการจะยื่นและระดับของสถาบันที่คุณต้องการเรียนทางทีมงานจะเป็นผู้พิจารณาเอกสารหลักฐานต่างๆตามความจำเป็น

3. รับเอกสารตอบรับจากทางโรงเรียนและเอกสารยืนยันการลงทะเบียน

ทางสถาบันของคุณจะพิจารณาใบสมัครประกอบกับเอกสารการศึกษาและประสบการณ์ทำงานของคุณให้ตรงตามเงื่อนไขการรับสมัครหากทางสถาบันตอบรับแล้วก็จะออกเอกสารที่เรียกว่าLetter of Offer เอกสารฉบับนี้จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับคอร์สที่ลงทะเบียนรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับการเรียนเมื่อคุณรับทราบและเซ็นต์เอกสารจึงจะทำการชำระค่าเล่าเรียนไปทางสถาบันเพื่อให้ออกเอกสารยืนยันการลงทะเบียนเรียกว่าCOE หรือConfirmation of Enrolment เพื่อดำเนินการยื่นวีซ่าในขั้นตอนต่อไป

4. จัดทำการยื่นวีซ่านักเรียน

เมื่อคุณได้รับเอกสารยืนยันการลงทะเบียนจากสถาบันแล้ว คุณก็สามารถเริ่มเตรียมตัวการยื่นขอวีซ่านักเรียน ในขั้นตอนนี้อาจจะดูยุ่งยากสำหรับหลายๆคน แต่ทางทีมงานมืออาชีพ อย่างเอดูยังที่มีผ่านการฝึกฝน และมีคุณสมบัติจากหน่วยงานของออสเตรเลียProfessional International Education Resources (PIER) คอยช่วยเหลือให้คำปรึกษาถึงเอกสารต่างในการยื่นขอวีซ่านักเรียนกับสถานฑูตออสเตรเลียในประเทศไทย และตรวจสอบคุณสมบัติในการยื่นขอวีซ่านักเรียน

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับวีซ่านักเรียน กรุณากดลิงค์ไปที่เว็บไซด์ของอิมมิเกรชั่นออสเตรเลีย

5. จองตั๋วเดินทาง

เมื่อคุณได้รับวีซ่านักเรียนจากทางสถานฑูตแล้วทางทีมงานจะจัดการหาที่พักและรถรับส่งที่สนามบินเมือคุณถึงออสเตรเลียในส่วนของศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองของประเทศออสเตรเลียมีกฏระเบียบข้อบังคับเข้มงวดในอันดับต้นๆของโลกดังนั้นเพื่อการเดินทางที่ราบรื่นทางทีมงานจะแนะนำอธิบายถึงสิ่งต้องห้ามจำนวนมากที่ห้ามนำเข้าประเทศออสเตรเลียสำหรับรายละเอียดต่างๆสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ของรัฐบาลออสเตรเลีย

การศึกษา คือการลงทุน

อนาคตที่ออกแบบเองได้ เริ่มต้นวางแผนอนาคตตอนนี้

มากกว่าคำว่าบริการ

เอดูยัง ไทยแลนด์ เป็นมากกว่าบริษัทเอเจนท์ที่ส่งนักเรียนไปเรียนต่อออสเตรเลีย เพราะเราจะให้คำปรึกษาทุกๆอย่างมากกว่าคอร์สเรียน เช่นการเลือกเมือง การหางานพาร์ทไทม์ การสมัครเลขผู้เสียภาษี เปิดบัญชีธนาคารต่างๆ ทีมงานของเราทุกคนมีประสบการณ์การเรียนและใช้ชีวิตในออสเตรเลียมาแล้วทั้งนั้น ดังนั้นทีมงานเข้าใจชีวิตนักเรียนในออสเตรเลียเป็นอย่างดี ทีมงานเป็นเหมือนเพื่อน พี่น้องที่คอยใส่ใจช่วยเหลือนักเรียนของเราทุกคน
 • 1. ฟรีค่าปรึกษา

  ทีมที่ปรึกษาของเราให้คำแนะนำด้วยความเป็นมืออาชีพตามความต้องการของผู้สมัครด้วยข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับการศึกษาของออสเตรเลียทั้งโรงเรียนสอนภาษา,วิทยาลัยเอกชน, TAFEs รวมไปถึงมหาวิทยาลัย

  ครั้งแรกที่คุณมาปรึกษากับเราทีมงานของเราจะอธิบายในหัวข้อต่อไปนี้

  • ระบบการศึกษาของออสเตรเลีย
  • การเลือกสถาบันและคอร์สเรียน
  • ขั้นตอนในการสมัคร
  • ภาพรวมของขั้นตอนในการทำวีซ่านักเรียน
  • ความสำคัญและขั้นตอนในการทำประกันสุขภาพ
 • 2. การปฐมนิเทศ ก่อนเดินทางมาออสเตรเลีย

  มีการอธิบายแบบตัวต่อตัว (Face-to-Face) เพื่อชี้แจงข้อมูลที่สำคัญเช่นโปรแกรมของสถานศึกษา, โครงสร้างคอร์ส, ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและอุปสรรคทางภาษา

  • ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการขนส่งในพื้นที่
  • การเปิดบัญชีธนาคาร
  • การสมัคร Tax File Number
  • การเปิดบริการมือถือ
 • 3. บริการนักเรียนหลังจากมาถึงออสเตรเลีย

  นอกเหนือจากการเตรียมตัวแล้ว ทีมงานของเรายังพร้อมบริการเมื่อนักเรียนมาถึงออสเตรเลียอีกด้วย เพราะเอดูยังมีสาขาและเจ้าหน้าที่คนไทยพร้อมดูแลที่ประเทศออสเตรเลีย ไม่ต้องกังวลเลย

  • บริการรับ-ส่ง ที่สนามบิน
  • จัดหาที่พักนักเรียนเช่นโฮมสเตย์, แชร์ห้อง, โฮสเทลและโรงแรม
  • นำทางและให้ความช่วยเหลือในการเดินทางในประเทศ
  • พร้อมช่วยเหลือ ช่วยสื่อสารกับทุกหน่วยงานหากมีปัญหา
  • มีออฟฟิศที่ออสเตรเลียพร้อมให้น้อง ๆ มานั่งพูดคุยได้เรื่อย ๆ
  • ช่วยเหลือพูดคุยกับคุณหมอหากน้องนักเรียนเจ็บป่วย
  • แนะนำงานพาร์ทไทม์ และช่วยเหลือในการสมัคร ABN
  • และอื่น ๆ อีกมากมาย

1. ฟรีค่าปรึกษา

ทีมที่ปรึกษาของเราให้คำแนะนำด้วยความเป็นมืออาชีพตามความต้องการของผู้สมัครด้วยข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับการศึกษาของออสเตรเลียทั้งโรงเรียนสอนภาษา,วิทยาลัยเอกชน, TAFEs รวมไปถึงมหาวิทยาลัย

ครั้งแรกที่คุณมาปรึกษากับเราทีมงานของเราจะอธิบายในหัวข้อต่อไปนี้

 • ระบบการศึกษาของออสเตรเลีย
 • การเลือกสถาบันและคอร์สเรียน
 • ขั้นตอนในการสมัคร
 • ภาพรวมของขั้นตอนในการทำวีซ่านักเรียน
 • ความสำคัญและขั้นตอนในการทำประกันสุขภาพ

2. การปฐมนิเทศ ก่อนเดินทางมาออสเตรเลีย

มีการอธิบายแบบตัวต่อตัว (face-to-face) เพื่อชี้แจงข้อมูลที่สำคัญเช่นโปรแกรมของสถานศึกษา, โครงสร้างคอร์ส, ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและอุปสรรคทางภาษา

 • ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการขนส่งในพื้นที่
 • การเปิดบัญชีธนาคาร
 • การสมัครTax File Number
 • การเปิดบริการมือถือ

3. บริการนักเรียนหลังจากมาถึงออสเตรเลีย

นอกเหนือจากการเตรียมตัวแล้ว ทีมงานของเรายังพร้อมบริการเมื่อนักเรียนมาถึงออสเตรเลียอีกด้วย เพราะเอดูยังมีสาขาและเจ้าหน้าที่คนไทยพร้อมดูแลที่ประเทศออสเตรเลีย ไม่ต้องกังวลเลย

 • บริการรับ-ส่ง ที่สนามบิน
 • จัดหาที่พักนักเรียนเช่นโฮมสเตย์, แชร์ห้อง, โฮสเทลและโรงแรม
 • นำทางและให้ความช่วยเหลือในการเดินทางในประเทศ
 • พร้อมช่วยเหลือ ช่วยสื่อสารกับทุกหน่วยงานหากมีปัญหา
 • มีออฟฟิศที่ออสเตรเลียพร้อมให้น้องๆ มานั่งพูดคุยได้เรื่อยๆ
 • ช่วยเหลือพูดคุยกับคุณหมอหากน้องนักเรียนเจ็บป่วย
 • แนะนำงานพาร์ทไทม์ และช่วยเหลือในการสมัคร ABN
 • และอื่น ๆ อีกมากมาย