สัมมนาเรียนต่อออสเตรเลีย

สัมมนาเรียนต่อออสเตรเลีย

 Highlight งาน EduYoung House Seminar
ที่ อาคาร จี ทาวเวอร์ !

สัมมนาเรียนต่อออสเตรเลีย

ผ่านไปแล้วกับงาน EduYoung House Seminar ที่ อาคาร จี ทาวเวอร์ ชั้น 32 ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2019 ด้วยภาพบรรยากาศที่อบอุ่น กับน้องๆ และผู้ปกครองที่เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลียต้องเตรียมตัวอย่างไร?”

ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย รวมถึงแนะแนวรูปแบบแผนการศึกษาของแต่ละบุคคล เพื่อให้น้องๆ และผู้ปกครองได้เข้าใจและวางแผนการศึกษาได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ นอกเหนือจากนั้นยังมีกิจกรรมให้น้องๆและผู้ปกครองร่วมสนุกชิงของรางวัล

เรียนต่อออสเตรเลีย..ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คุณคิด ลองมาปรึกษาเรา EduYoung Thailand !

Thumbnails

สัมมนาเรียนต่อออสเตรเลีย