EduYoung Ambassador - Nun

พาชมคลิป 1 ใน 6 ของผู้ชนะ EduYoung Ambassador 2019
น้อง Nun Chanuntida !

EduYoung Ambassador – Nun Chanuntida สาวน้อยจากจังหวัดน่าน 1 ใน 6 ของผู้ชนะ EduYoung Ambassador 2019 น้องมีแพลนจะมาช่วงเดือน มิถุนายน 2020 เดียวเรามารอลุ้นชีวิตคลูๆ ของสาวน้อย น้องที่สุดในรุ่นนี้เลยค่า

Produced by Nun Chanuntida

EduYoung Ambassador หน้าใหม่ ปีต่อไปอาจเป็นคุณ!
ติดตามรายละเอียดและกิจกรรมดีดีแบบนี้ได้ในเว็ปไซต์ของเรา หรือ ใน Eduyoung Thailand Facebook page

ถามรายละเอียดเราได้เลย
ผู้เชี่ยวชาญด้่านการเรียนต่ออต่างประเทศ
เอเจน ที่มากกว่าเอเจน ที่เอดูยัง ไทยแลนด์

Thumbnails

EduYoung Ambassador - Nun