share

วีซ่าแต่ละชนิด แตกต่างกันอย่างไร ?!? จะไปออสเตรเลียด้วย Subclass อะไรดีนะ?

164 Views
วีซ่าแต่ละชนิด แตกต่างกันอย่างไร ?!? จะไปออสเตรเลียด้วย Subclass อะไรดีนะ?

วีซ่าแต่ละชนิด แตกต่างกันอย่างไร ?!? จะไปออสเตรเลียด้วย Subclass อะไรดีนะ?


น้องๆหลายคนอาจจะสงสัย ว่า Subclass วีซ่าแต่ละชนิดต่างกันอย่างไร วันนี้พี่ๆเอดูยังจะมาไขข้อสงสัย และแจกแจงรายละเอียด โดยเลือกอันที่น่าสนใจมาให้ค่ะ เริ่มกันที่..


Student Visa (Subclass 500)

วีซ่านี้คือ วีซ่ายอดฮิต นั่นก็คือ วีซ่านักเรียนแบบชั่วคราว (Class TU) (Subclass 500) อนุญาตให้นักเรียนต่างชาติเข้าประเทศออสเตรเลียเพื่อจุดประสงค์ในการศึกษาเป็นการชั่วคราว


Key Eligibility Requirements

  ต้องมีการลงทะเบียนเรียนให้เรียบร้อย ต้องมี COE

  ต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดของการเข้าพักชั่วคราว GTE

  ต้องแสดงให้เห็นว่ามีเงินทุนเพียงพอต่อการเรียนและอาศัยอยู่ที่ออสเตรเลียได้จนจบคอร์ส จนจนถึงเดินทางไปและกลับจากออสเตรเลีย (Bank Statement)

  ต้องมีประกันสุขภาพนักเรียนครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่อยู่ในออสเตรเลีย

  ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ของผลประโยชน์ด้านสาธารณสุขและการคืนสินค้าชนิดพิเศษ

  ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขภาพ


หากน้องๆคนไหน มีข้อสงสัยเกี่ยวกับ วีซ่านักเรียน สามารถสอบถามมาได้ที่พี่ๆเอดูยังที่นี่ได้เลย คลิก จากผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ เอดูยังเป็นเอเจนซี่ที่ส่งนักเรียนมามากกว่า 25 ปี และมี Connection กับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆทั่วออสเตรเลียมากกว่า 140 สถาบัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยSkilled Graduate Visa (Subclass 485)

วีซ่าชั่วคราวหลังจบการศึกษาที่ออสเตรเลีย (Provisional) (Class VC) (Subclass 485) อนุญาตให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับนานาชาติอยู่ที่ออสเตรเลียได้ต่อเป็นการชั่วคราว เพื่อจุดประสงค์ในการอยู่อาศัย เรียน หรือทำงานได้


Highlights

  ต้องอยู่ในประเทศออสเตรเลียเพื่อยื่อขอวีซ่าเท่านั้น ยกเว้นว่าจะได้สิทธิให้ยื่นนอกประเทศได้*

  วีซ่านี้ อนุญาตให้ทำงาน เรียน และอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียได้

  วีซ่ามี 2 ประเภท Graduate Work and Post-study Work

  นี่เป็นวีซ่าแบบชั่วคราวที่อนุญาตให้อยู่ที่ประเทศออสเตรเลียได้ชั่วคราว กำหนดระยะเวลาขึ้นอยู่กับวีซ่า

  ต้องถือวีซ่านักเรียนอย่างน้อย 6 เดือน เว้นแต่จะได้รับยกเว้น

  มีคะแนน IELTS overall 6 ด้วยคะแนนขั่นต่ำ 5 และ 4 สามารถสอบได้ทั้ง OET, TOEFL iBT, PTE Academic, CAE สำหรับคนที่ถือ passports ประเภทที่ระบุจะได้รับการยกเว้น

  ต้องมีประกันสุขภาพ

  ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ของผลประโยชน์ด้านสาธารณสุขและการคืนสินค้าชนิดพิเศษ

  ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขภาพ รวมถึงต้องมีการตรวจสอบโดย Australian Federal Police check ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

  ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวีซ่าที่ถืออยู่


*วีซ่า Skilled Graduate สามารถยื่นได้ในประเทศเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2020 เป็นต้นไป กฎหมายใหม่จะอนุญาตให้ผู้สมัคร สมัครและได้รับวีซ่า Subclass 485 ขณะอยู่ในหรือนอกประเทศออสเตรเลียได้

อนุญาตให้ยื่นคำร้องนอกประเทศ โดยไม่ต้องมีวีซ่านักเรียนตามปกติภายใน 6 เดือนก่อนทำการสมัคร ขยายระยะเวลาเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการศึกษาของออสเตรเลียจาก 6 เดือนเป็น 12 เดือนสำหรับผู้สมัครที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศออสเตรเลียได้เนื่องจากข้อจำกัดการเดินทางของ COVID-19

ทั้งอยู่ในช่วง หรือทั้งหมด หรือบางส่วนของระยะเวลาที่เริ่มต้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2020 และสิ้นสุดในวันที่ 19 กันยายน 2020 อนุญาตให้ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า Subclass 485 แบบ offshore ได้ในช่วงระยะเวลาอนุโลม ได้รับวีซ่าในหรือนอกประเทศออสเตรเลียและไม่ว่าระยะเวลาอนุโลมนี้จะสิ้นสุดลงหรือไม่ก็ตาม

*จำนวนปีที่ได้ขึ้นอยู่ว่าจบหลักสูตรอะไร และจบที่เมืองไหน กรุณาศึกษารายละเอียดอีกครั้ง

Graduate Work Stream

 • ต้องมีอาชีพที่มีทักษะ ที่อยู่ใน Medium and Long Term Strategic Skilled List (MLTSSL)
 • ต้องฏิบัติตามข้อกำหนดการศึกษาของออสเตรเลียภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา เว้นว่าจะได้รับการอนุโลม
 • ต้องคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ
 • ต้องมีการประเมินทักษะในเชิงบวก ของทักษะที่เกียวข้องกับอาชีพที่ทำ


Post-Study Work Stream

 • ต้องถือวีซ่านักเรียนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องยื่นคำขอใน หรือ หลัง วันที่ที่ 5 พฤศจิกายน 2011 วีซ่านี้ ต้องเป็นวีซ่านักเรียนอันแรก
 • ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี, ปริญญาตรี (เกียรตินิยม), ปริญญาโทตามหลักสูตร, ปริญญาโทตามระดับการวิจัย, ปริญญาโท (ขยาย) หรือปริญญาเอก
 • ต้องมีคุณสมบัติที่ได้รับจาก institution registered on the Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students
 • ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการศึกษาของออสเตรเลียภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา เว้นว่าจะได้รับการอนุโลมWork and Holiday Visa (Subclass 462)

Work and Holiday Visa (Temporary) (Class US) (Subclass 462)

สำหรับผู้ประกอบอาชีพอายุน้อย (รุ่นเยาว์) จากประเทศที่กำหนดโดยมีข้อตกลงทวิภาคีกับออสเตรเลียเพื่ออนุญาตให้มี working holiday


Highlights

  การยื่นวีซ่า Work and Holiday Visa (Subclass 462) ครั้งแรก ต้องยื่นขอขณะอยู่นอกประเทศเท่านั้น

  การขอครั้งที่สองหรือสาม อาจอยู่ใน หรือ อยู่นอกประเทศก็ได้

  อนุญาตให้ทำงานในออสเตรเลียได้ แต่ไม่สามารถทำงานกับนายจ้างคนเดิมได้เกิน 6 เดือน

  อนุญาตให้อยู่ในออสเตรเลียได้นานถึง 12 เดือน

  คุณต้องเป็นพลเมืองของประเทศใดประเทศหนึ่งและมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และ ไม่เกิน 31 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ขอวีซ่า

  ต้องแสดงให้เห็นว่ามีเงินทุนเพียงพอ ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการพำนักอยู่ที่ออสเตรเลีย

  ต้องมี Functional English  เช่น ได้ IELTS อย่างน้อย 4.5 ภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา

  ต้องมีวุฒิการศึกษาเฉพาะ ตามที่กำหนดไว้

ผ่านการตรวจสุขภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ และไม่มีประวัติอาชญากรรมTemporary Skill Shortage (TSS) Visa (Subclass 482)

The Temporary Skill Shortage TSS Visa (Class GK) (Subclass 482) เป็นวีซ่าที่สนับสนุนโดยนายจ้าง วัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้างชาวออสเตรเลียเสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สำหรับวีซ่าชั่วคราวนี้

การได้รับวีซ่านี้ มี 3 ขั้นตอน

 1. Sponsorship : นายจ้างจะต้องเป็นคนยื่นขออนุมัติ
 2. การเสนอชื่อ : นางจ้างจะต้องให้ที่พัก กับผู้ถูกเสนอชื่อหรือคนที่ถือ Subclass 482 visa
 3. การยื่นขอวีซ่า : ผู้สมัครต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง


Highlights

  คุณอาจอยู่ใน หรือ นอกประเทศออสเตรเลียขณะยื่นขอวีซ่า เว้นแต่ การยื่นขอวีซ่ารอบที่ 3 ต้องขอเป็น offshore

  วีซ่าอนุญาติให้ทำงาน เรียน และอาศัยอยู่ในออสเตรเลียเท่านั้น

  วีซ่าประเภทนี้มี 3 แบบ Short-term, Medium-term and Labour Agreement

  เป็นวีซ่าชั่วคราวซึ่งอนุญาตให้พักอาศัยอยู่ที่ออสเตรเลีย ตามระยะเวลา และเงื่อนไขที่ถูกระบุไว้

  หลังจากถือวีซ่าประเภทนี้ 3 ปีจะสามารถขอ permanent residency ได้ (ขอพักอาศัยถาวร)Key Eligibility requirements - Common criteria to all streams

 • นางจ้างเป็นคนยื่นขอวีซ่านี้ให้
 • จะต้องกรอกแบบสอบถามประเมินทักษะ ขึ้นอยู่กับ สัญชาติและอาชีพของผู้สมัครวีซ่า
 • นางจ้างของคุณต้องเป็น Sponsor ที่ได้รับการอมุมัติแล้ว (Approved Work Sponsor)
 • ต้องมีความตั้งใจจริงที่จะประกอบอาชีพ ที่ได้รับการเสนอชื่อ
 • ต้องมีทักษะ คุณสมบัติเพียงพอกับอาชีพที่ได้เสนอชื่อ
 • ต้องมีประกันสุขภาพ
 • ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ของผลประโยชน์ด้านสาธารณสุขและการคืนสินค้าชนิดพิเศษ
 • ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขภาพ
 • ต้องปฏิบัติตามกฎเกญฑ์การเสนอชื่อ วีซ่านี้ เช่น มีอาพีพที่เกียวข้อง


Key Eligibility requirements - Short-term stream

 • ต้องเคยถูกเสนอชื่อมาอย่างน้อย 2 ปี
 • ต้องมีความตั้งใจที่จะอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย
 • ต้องแสดงความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ มีคะแนน IELTS overall 5 ด้วยคะแนนขั่นต่ำ5 สามารถสอบได้ทั้ง OET, TOEFL iBT, PTE Academic, CAE มีข้อยกเว้นไว้สำหรับ คนที่ถือหนังสือเดินทางประเภทที่ระบุ


Key Eligibility requirements - Medium-term stream

 • ต้องเคยถูกเสนอชื่อมาอย่างน้อย 2 ปี
 • ต้องแสดงความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ มีคะแนน IELTS overall 5 ด้วยคะแนนขั่นต่ำ5 สามารถสอบได้ทั้ง OET, TOEFL iBT, PTE Academic, CAE มีข้อยกเว้นไว้สำหรับ คนที่ถือหนังสือเดินทางประเภทที่ระบุ


Key Eligibility requirements - Labour Agreement stream

 • อาชีพที่ได้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลงระหว่าง Commonwealth and your employer (sponsor)
 • ต้องเคยทำงานในสายอาชีพที่ถูกเสนอชื่ออย่างน้อย 2 ปี เว้นแต่รัฐมนตรีจะพิจารณาจากอย่างอื่น
 • ต้องมีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับอาชีพที่ถูกเสนอชื่อ
Temporary Activity Visa (Subclass 408)

อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าออสเตรเลีย เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อการทำงานระยะสั้นในพื้นที่เฉพาะ หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมทางสังคม วัฒนธรรม งานวิจัย หรือ international events


Highlights

  อาจอยู่ใน หรืออยู่นอกประเทศออสเตรเลีย ขณะยื่นวีซ่า

  วีซ่าอนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรมที่กำหนด หรือทำงานชั่วคราวได้

  กิจกรรมภายใต้ Subclass 408 visa มี 10 ประเภท : ผู้ถูกเชิญให้เข้าร่วมใน Event, กีฬา, คนที่ทำงานทางด้านศาสนา, คนทำงานบ้าน, ลูกเรือ Superyacht, การวิจัย, การแลกเปลี่ยนพนักงาน, โครงการพิเศษ, กิจกรรมที่รัฐบาลออสเตรเลียรับรอง (ncludes Covid19 pandemic) และ ความบันเทิง

  เป็นวีซ่าชั่วคราว ระยะเวลาพำนักสูงสุดคือ ระหว่าง 3 เดือนถึง 4 ปี ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของการยื่นของสมัคร


Key Eligibility requirements

 • ต้องแสดงให้ว่ามีเงินทุนเพียงพอครอบคลุมค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่อาศัยอยู่ที่ออสเตรเลีย
 • ต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดของการเข้าพักชั่วคราว GTE
 • ต้องไม่ถือวีซ่าถาวรหรือวีซ่าชัวคราว
 • ต้องมีประกันสุขภาพ
 • ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ของผลประโยชน์ด้านสาธารณสุขและการคืนสินค้าชนิดพิเศษ
 • ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขภาพ
 • ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวีซ่าที่สมัคร รวมถึงข้อกำหนดภาษาอังกฤษ, ผู้สนับสนุน ฯลฯ

ทั้งนี้ ที่กล่าวไปก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการแบ่งประเภทวีซ่า หากสนใจอ่านข้อมูลเพิ่มเติม สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่เลย คลิก
บทความที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy