share

การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษต่างๆ มันต่างกันอย่างไร??

328 Views
การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษต่างๆ มันต่างกันอย่างไร??

English Test หรือ การวัดระดับภาษาอังกฤษ

หลายคนอาจจะเคยได้ยินการสอบวัดระดับภาษามาในหลายรูปแบบ และที่มักจะได้ยินกันบ่อยๆส่วนใหญ่ก็จะเป็น TOEIC, TOEFL, IELTS และ PTE ซึ่งแต่ละประเภทก็จะมีความแตกต่างกันไป อาจเกิดข้อสงสัยว่าทำไมต้องสอบแบบนั้น แบบนี้ แล้วมันต่างกันยังไงในเมื่อก็สอบภาษาอังกฤษเหมือนกัน วันนี้เราจะมาดูความแตกต่างกันค่ะ ว่าแต่ละแบบใช้ที่ไหน ยังไง คะแนนเท่าไหร่ถึงจะใช้ได้ ไปดูกันเลย! 

TOEIC (Test of English for International Communication)

TOEIC หรือที่คนไทยเราเรียกสั้นๆว่า โทอิก เป็นการสอบวัดผลทางภาษาอังกฤษสำหรับคนมีความต้องการสมัครงานในองค์กรต่างๆ เพื่อยืนยันว่าเรานั้นสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดี จัดทำขึ้นโดย Educational Testing Service (ETS) สำหรับในประเทศไทยนั้น มีหลายหน่วยงานและสถาบันต่างๆมากมายที่ต้องการผล TOEIC เช่น ธุรกิจการบิน การโรงแรม การท่องเที่ยว การขนส่ง สถาบันการเงิน ปิโตรเคมี ยานยนต์ โรงพยาบาล รวมทั้งบริษัทข้ามชาติอื่นๆ โดยนำไปใช้ในด้านต่างๆ เช่น สำหรับพิจารณาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อรับสมัครเข้าทำงาน ปรับเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง คัดเลือกเพื่อไปอบรมสัมมนาต่างประเทศ เป็นต้น

TOEIC มีการสอบ 2 รูปแบบคือ

  • Classic TOEIC Test Administration (TOEIC Listening and Reading Test) การฟังและการอ่าน
  • Redesigned TOEIC Test Administration (TOEIC Speaking and Writing Tests) การพูดและการเขียน เริ่มใช้เดือนเมษายน 2551

สอบโทอิกมีกี่พาร์ท?

ส่วนใหญ่ที่ใช้ในการสมัครงานจะมี 2 Parts ได้แก่ ข้อสอบฟังและอ่าน โดยตัวข้อสอบจะเป็นแบบ Multiple Choices ทั้งหมด

คะแนน TOEIC ทั้ง 2 Parts มีดังนี้

Listening เต็ม 495

Reading เต็ม 495

Total = 990

สำหรับมาตรฐานการสมัครงานทั่วไปอยู่ที่ 600 - 650 คะแนน ส่วนการสมัครเรียนต่อออสเตรเลีย คะแนนจะขึ้นอยู่กับคอร์สที่เลือกเรียน

TOEFL Test of English as a Foreign Language

TOEFL หรือ โทเฟล คือการทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากที่สุดในโลก เป็นของอเมริกา ไม่ว่าคุณต้องการศึกษาต่อที่ไหนก็จะใช้ผลการสอบ TOEFL ซึ่งเป็นการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English) ทั้งนี้เพื่อทดสอบว่าเรามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการมากน้อยแค่ไหน

ในปัจจุบัน การเรียนต่อต่างประเทศ ในมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศเช่น อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา ก็ยอมรับผลสอบ TOEFL เพื่อการพิจารณาในการรับสมัครแล้ว ซึ่งรวมถึงเกือบทุกมหาวิทยาลัยใช้คะแนน TOEFL สำหรับการรับเข้าเรียน และการให้ทุนการศึกษา สามารถเลือกการสอบได้ทั้ง Internet-based Test (iBT) หรือ Paper-based Test (PBT)

iBT  VS  PBT

  • TOEFL Internet-based Test (iBT) ประเมินความสามารถของคุณในการอ่าน ฟัง พูด และ เขียนภาษาอังกฤษและใช้ทักษะเหล่านี้ร่วม กันในชั้นเรียนมหาวิทยาลัย เช่น คุณอาจอ่าน หรือฟังบรรยาย แล้วเขียนหรือพูดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณรู้
  • TOEFL Paper-based Test (PBT) ประเมินความสามารถของคุณในการอ่าน ฟัง และเขียนภาษาอังกฤษ

โดยมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะใช้คะแนนขั้นต่ำที่ 79/120 หรือ550/677 (แบบเก่า)

ข้อสอบ TOEFL มี 4 Parts

  • Reading
  • Listening
  • Speaking
  • Writing

คะแนนสอบ TOEFL ถือว่าเป็นมาตรฐานในการเรียนต่อในต่างประเทศ โดยเฉพาะอเมริกา การสอบในปัจจุบันเรียกว่า Internet-Based Test (TOEFL IBT)

ส่วนคะแนนเต็มของการสอบแบบ IBT คือ 120 คะแนน (เทียบกับรุ่นเก่า Paper Base เต็ม 677)

โดยควรได้คะแนนขั้นต่ำ Part ละ 30 คะแนน สำหรับเรียนต่อในระดับปริญญาในต่างประเทศคือ 80 (หรือเทียบเท่า 550 ในแบบเดิม -Paper-Based Test) หากจะเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดัง ส่วนใหญ่ต้องให้ได้ 100 ขึ้นไปนะคะ

IELTS (International English Language Testing System)

IELTS หรือที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีว่า ไอเอลส์ เป็นระบบทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ แต่มีความประสงค์ที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาต่อในประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ รวมทั้งยังได้รับการยอมรับเพิ่มขึ้นอย่างมากจากสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

IELTS เป็นระบบวัดผลภาษาอังกฤษที่ให้ความสำคัญต่อการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยให้คะแนนทักษะ ทั้ง 4 แยกจากกัน สามารถวัดผลได้ชัดเจนแม่นยำ และถูกต้องตรงกับระดับความสามารถ ในการใช้ภาษาที่แท้จริงของผู้สอบ

ข้อสอบ IELTS แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

  • Academic Module สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ผลภาษาอังกฤษในการศึกษาต่อในสถาบันต่างๆ
  • General Training Module ส่วนใหญ่ผู้ที่ขอสอบประเภทนี้ เพื่อใช้ยื่นวีซ่าต่างๆ เช่นวีซ่าทำงานเป็นต้น ซึ่งจะมีความแตกต่างกับ Academic Module ในส่วนทักษะการอ่าน และ การเขียนเท่านั้น

ผลคะแนนสอบไอเอล (IELTS) แบ่งออกเป็น 9 ระดับ ดังนี้

ระดับ 9 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเลิศ 
เปรียบเสมือนเจ้าของภาษามากที่สุด รวมถึงสามารถใช้หลักไวยกรณ์ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ 

ระดับ 8 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดีมาก 
สามารถใช้ได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว แต่อาจจะมีข้อผิดพลาดบางครั้งบางคราวในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย 

ระดับ 7 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดี 
แต่ยังมีข้อผิดพลาดหรือเข้าใจผิดในบางครั้ง ซึ่งโดยทั่วไปถือว่าสามารถใช้ภาษาที่มีความซับซ้อนได้ดี ในระดับผลภาษา 7.0 นั้น ในมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียจะเพื่อศึกษาต่อในคณะแพทย์ศาสตร์ และพยาบาล

ระดับ 6 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับใช้งานได้ในสถานการณ์ที่คุ้นเคย 
รู้และเข้าใจภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะมีข้อผิดพลาดบ้าง ในระดับผลภาษา 6.5 โดยไม่มีพาร์ทไหนต่ำกว่า 6.0 คือขั้นต่ำที่ทางมหาวิทยาลัยยอมรับเข้าเรียนต่อได้โดยตรง

ระดับ 5 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับปานกลาง 
ส่วนใหญ่จะสามารถสื่อสารในระดับพื้นฐานที่ตนเองถนัดได้ดี เข้าใจความหมายกว้างๆ แต่ยังมีข้อผิดพลาดบ่อย ๆ 

ระดับ 4 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างจำกัด 
โดยสามารถสื่อสารจำกัดเฉพาะเรื่องที่ตนเองคุ้นเคย จะมีปัญหาในการสื่อสารผ่านการแสดงความคิดเห็น และไม่สามารถใช้ภาษาที่ซับซ้อนได้ 

ระดับ 3 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างจำกัดมาก 
สามารถรู้และเข้าใจกับความหมายที่คุ้นเคยเท่านั้น และมีการสับสนในการสื่อสารบ่อย

ระดับ 2 ไม่สามารถสื่อสารแต่สามารถใช้คำศัพท์พื้นฐานได้  
ซึ่งจะมีการสับสนใจการใช้ประโยคไม่สามารถสื่อสารได้อย่างเป็นเรื่องเป็นราว ใช้ได้แค่คำศัพท์สั้น ๆ ที่คุ้นเคยเท่านั้น

ระดับ 1 ไม่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเลย 
ซึ่งจะไม่เข้าใจในการใช้ประโยคในการสื่อสารนอกจากคำศัพท์เล็กน้อย

PTE Pearson Test of English

PTE  Academic เป็นแบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ในการศึกษาต่อต่างประเทศ โดยการทดสอบจะครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะคือฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยทดสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ จะมีส่วนคล้ายกับการสอบ IELTS

PTE พัฒนาโดย University of London ในปี 1982 โดยรวบรวมข้อมูล ข้อสอบ และ Accent ของผู้ใช้ภาษาอังกฤษทั่วโลกและพัฒนาออกมาเป็น Exam Test

PTE เป็นระบบการสอบแบบใหม่ที่เริ่มขื้นในปี 2009 ได้รับการอนุมัติจาก GMAC (Graduate Management Admission Council (GMAC) เป็นองค์กรเดียวกับที่รับผิดชอบดูแล การสอบ GMAT นอกจากนี้ PTE ได้รับการรับรองให้ใช้กว่า 6,000 องค์กรและรับรองให้สามารถใช้ในการยื่นขอ Migration ใน Australia

บทความที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy