share

4 Life/ ALG College

49 Views
4 Life/ ALG College

 

เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มการเรียนรู้ของออสเตรเลีย Australian Learning Group หรือ ALG เป็นสถาบันฝึกอบรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน เปิดสอนหลักสูตรอาชีวศึกษาและการอบรมคุณภาพสูงแก่นักเรียนทั้งในและต่างประเทศมาเป็นเวลากว่า 15 ปี ALG เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรและอนุปริญญาที่ได้รับการรับรองในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการบริการชุมชน มีวิทยาเขตหลักตั้งอยู่ที่เมืองซิดนีย์ และมีวิทยาเขตอื่นๆอยู่ที่ บริสเบน เมลเบิร์น และเพิร์ธ ทางสถาบันมีทีม Student Support ที่คอยช่วยเหลือ ดูแลและให้คำปรึกษาต่างๆแก่นักเรียนต่างชาติ

หลักสูตรของ ALG College ในระดับวิชาชีพ

AGED CARE

อีกหนึ่งอาชีพที่กำลังเป็นที่ต้องการและเป็นอาชีพที่คุ้มค่านั่นก็คือการทำงานกับผู้สูงอายุในฐานะคนดูแลผู้สูงอายุ โดยในหลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้วิธีการใช้บุคคลที่เป็นศูนย์กลางในขณะที่ดูแลผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยจะได้ปฏิบัติตามแผนการดูแลส่วนบุคคลและการมีสุขภาพจิตที่ดี การดูแลผู้สูงอายุจำเป็นต้องมีการดูแลเอาใจใส่และใช้ความอดทน เพื่อให้คุณสามารถสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้ การเรียนในหลักสูตร Aged Care คือการฝึกอบรมภาคปฏิบัติที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในห้องปฏิบัติการจำลองและการเรียนภาคทฤษฎีที่ทันสมัยในห้องเรียน แนวทางการปฏิบัติในการฝึกอบรมนี้ควบคู่ไปกับการจัดหางานที่จะช่วยให้นักเรียนมั่นใจได้ว่า เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้วจะมีความพร้อมในการทำงานและสามารถประกอบอาชีพที่เลือกได้

CHILD CARE

เนื่องจากเป็นคุณสมบัติระดับเริ่มต้นสำหรับอุตสาหกรรมปฐมวัย หลักสูตรการดูแลเด็กของทาง ALG จึงมอบรากฐานที่ดีเยี่ยมให้กับนักเรียนเพื่อเติมเต็มเส้นทางสายอาชีพนี้ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้ทางวิชาชีพอย่างกว้างขวางรวมถึงทักษะการปฏิบัติที่จำเป็น ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตนี้ไม่เพียงแต่มีความรู้ทางวิชาชีพอย่างกว้างขวางแต่รวมถึงการมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบความสำเร็จทั้งใน Centre-based service หรือใน family day care. อีกทั้งยังมีโอกาสที่จะศึกษาต่อในระดับอนุปริญญาด้านการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัย ซึ่งทำงานภายใต้ข้อกำหนดของระเบียบข้องบังคับระดับชาติของ Education and care services และ The National Quality Standard. โดยการมุ่งเน้นที่การเรียนรู้เชิงปฏิบัตินี้ทำให้แน่ใจว่าผู้สำเร็จการศึกษาเรา พร้อมสำหรับงานในอนาคตและนักเรียนที่เข้าเรียนในชั้นเรียน จะได้พบกับกิจกรรมต่างๆที่จะเตรียมความพร้อมอย่างดีสำหรับการทำงานและประสบการณ์อันมีค่า

COMMUNITY SERVICE

ภาพรวมของหลักสูตร Community Service เป็นภาคส่วนที่มีบทบาทและโอกาสที่ท้าทายและน่าสนใจที่หลากหลาย ช่วยให้ผู้เรียนเชียวชาญในด้านนี้ โดยหลักสูตรการบริการชุมชนจะเตรียมพร้อมให้ผู้เรียนพร้อมสำหรับการทำงานและโลกภายนอก โดยจะมีส่วนร่วมในการจัดการ ประสางาน และส่งมอบบริการที่เน้นบุคคลเป็นศูนย์กลางให้บุคคล กลุ่มบุคคล และชุมชน จะได้รับการสนับสนุนโดยตรงแก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยใช้รูปแบบการจัดการปัญหาโดยใช้กลยุทธ์และจุดแข็ง ซึ่งมีหลากหลายสาขาที่เจ้าหน้าที่บริการชุมชน อาทิเช่น Child, Youth and Family, Disability, Community Mental Health, Drugs and Alcohol Treatments, Domestic and Family Violence, Housing, Working with Aboriginal and/ or Torres Strait Islander People, Working with older people, Migration and refugee support and settlement, Job Network Providers เป็นต้น

COUNSELING

สำหรับเส้นทางสายอาชีพด้านการให้คำปรึกษา หรือต้องการพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้าในวิชาชีพนี้ หลักสูตรนี้จะช่วยรับประกันในเรื่องประโยชน์สูงสุดจากการศึกษา ภายในหลักสูตรจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการให้คำปรึกษา รูปแบบการให้คำปรึกษาตามหลักฐาน กลยุทธ์และการบำบัด ตลอดจนเทคนิคการสื่อสารต่างๆ เช่น การให้คำปรึกษาแบบ micro-counselling และทักษะในการสัมภาษณ์โดยใช้วิธีการรักษาที่หลากหลายเพื่อช่วยเหลือลูกค้า

FITNESS

การเรียนด้านฟิตเนสโดยเริ่มจากระดับเริ่มต้นอย่าง Certificate III in Fitness ซึ่งเป็นใบเบิกทางเข้าสู่วงการอาชีพด้านนี้ได้ โดยวุฒิระดับนี้จะทำให้เป็นครูสอนฟิตเนส หรือ fitness instructor ได้ จะได้เรียนรู้การประเมิน ฝึกอบรม และการดูแลลูกค้าในศูนย์ออกกำลังกายและโรงยิม ต่อกันด้วยการเรียนในระดับที่สูงขึ้นกับคอร์ส Certificate IV in Fitness เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสำหรับการเรียนต่อและทักษะการเรียนและการวิจัย ทักษะทางภาษาและความรู้เชิงวิชาการ ทักษะการสื่อสาร การบริหารเวลา การวางแผนและการจัดการโครงการ ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์และการพัฒนาเทคนิค นอกจากนี้ยังได้รับใบรับรองการปฐมพยาบาล หรือ First Aid Certificate

MASSAGE

การนวดถือเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการฟื้นฟูสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี อาชีพที่ไม่เหมือนใครนี้ได้ผสมผสานการรักษาแบบโบราณและวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ทำให้นักบำบัดได้สัมผัสกับความรู้สึกที่ไม่เหมือนใครอย่างแท้จริงในการรักษาหรือแก้ไขสุขภาพของลูกค้าโดยตรง

ภาพรวมของหลักสูตรนวดบำบัดเป็นวุฒิการศึกษานี้อนุญาตให้คุณได้ทำงานเป็นนักนวดบำบัดมืออาชีพในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งช่วยให้มีทักษะการปฏิบัติในการนวดผ่อนคลายและบำบัดสุขภาพขั้นพื้นฐานและการประเมินท่าทาง ตลอดจนประสบการณ์คลินิกนวดในโลกแห่งความเป็นจริง

SPORT MANAGEMENT

หลักสูตรนี้สามารถช่วยให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถพัฒนาทักษะและความรู้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานในอุตสาหกรรมการกีฬาและการจัดการนี้ ทั้งในด้านการจัดการหรือความสามารถขององค์กร คุณสมบัตินี้สอดคล้องกับคุณสมบัติทางเทคนิคที่มีอยู่ เช่น การออกกำลังกายหรือการนวดโดยการพัฒนาทักษะการจัดการ นักเรียนที่จบในหลักสูตรนี้สามารถประกอบอาชีพดังนี้ Advanced Personal Trainer, Fitness Services Coordinator, Personal Training Manager, Fitness Director, Gym Manager, Facility Manager, Centre Fitness Manager & Sports Coordinator

YOGA

โยคะเป็นหนึ่งในกิจกรรมสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดของประเทศออสเตรเลีย จากสตูดิโอโยคะ ได้ขยายไปสู่โรงยิม พื้นที่องค์กร ศูนย์พักผ่อน รีสอร์ทเพื่อสุขภาพ โรงเรียน ศูนย์เด็กปฐมวัย และบ้านพักคนชรา ทำให้เกิดความต้องการสูงสำหรับครูสอนโยคะที่มีคุณภาพ และยังมีการขยายอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมในด้านเฉพาะทาง เช่น โยคะเพื่อการบำบัด จิตวิทยาโยคะ โยคะก่อนคลอด โยคะสำหรับเด็ก และโยคะสำหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น โดยในหลักสูตรจะได้เตรียมความพร้อมในด้าน การวางแผน ออกแบบ และดำเนินการชั้นเรียนโยคะอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงการสอนโยคะ โดยนำหลักกายวิภาคศาสตร์ตะวันตกและตะวันออกมาประยุกต์ใช้กับการสอนโยคะของตัวเอง ติดตามเทคนิคและการพัฒนาโยคะของนักเรียนและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับนักเรียน รวมถึงการเข้าใจโครงสร้างเชิงธุรกิจโยคะ เช่น การวางแผน ออกแบบ และเขียนแผนธุรกิจโยคะ การจัดการสุขภาพและความปลอดภัยของโยคะและการให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น

Student Massage Clinic : Highlight ของสถาบัน คือการฝึกอบรมการนวดที่มีคุณภาพมากกว่า 15 ปี โดยคลินิกนักศึกษานี้เป็นสถานที่ซึ่งให้นักเรียนที่เรียนหลักสูตร Massage therapist ได้ใช้ทักษะการนวดที่เรียนมาทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาฝึกนวดเพื่อพัฒนาการนวดของตัวเองเพื่อให้มีทักษะในการนวดที่ผ่านเกณฑ์และได้รับการยอมรับสำหรับในสาขาการนวดบำบัดได้ โดยการนวดบำบัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน และได้ให้บริการเพื่อช่วยเหลือลูกค้าจำนวนมากที่มีอาการปวดนักนวดบำบัดของทางสถาบันมุ่งเป้าไปที่การทำความเข้าใจปัญหาที่อาจจะต้องเจอในการทำงานรวมถึงการให้การรักษาที่เหมาะสมที่สุด โดยคลินิกนวดบำบัดนี้ เปิดให้บริการในวิทยาเขต บริสเบน เมลเบิร์น และซิดนีย์

บทความที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy