เรียนต่อ ออสเตรเลีย
เรียนต่อ ออสเตรเลีย
เรียนต่อ ออสเตรเลีย

4Life College

 

เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มการเรียนรู้ของออสเตรเลีย Australian Learning Group หรือ ALG เป็นสถาบันฝึกอบรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน เปิดสอนหลักสูตรอาชีวศึกษาและการอบรมคุณภาพสูงแก่นักเรียนทั้งในและต่างประเทศมาเป็นเวลากว่า 15 ปี ALG เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรและอนุปริญญาที่ได้รับการรับรองในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการบริการชุมชน มีวิทยาเขตหลักตั้งอยู่ที่เมืองซิดนีย์ และมีวิทยาเขตอื่นๆอยู่ที่ บริสเบน เมลเบิร์น และเพิร์ธ ทางสถาบันมีทีม Student Support ที่คอยช่วยเหลือ ดูแลและให้คำปรึกษาต่างๆแก่นักเรียนต่างชาติ

หลักสูตรของ ALG College ในระดับวิชาชีพ

 

  • AGED CARE

อีกหนึ่งอาชีพที่กำลังเป็นที่ต้องการและเป็นอาชีพที่คุ้มค่านั่นก็คือการทำงานกับผู้สูงอายุในฐานะคนดูแลผู้สูงอายุ โดยในหลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้วิธีการใช้บุคคลที่เป็นศูนย์กลางในขณะที่ดูแลผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยจะได้ปฏิบัติตามแผนการดูแลส่วนบุคคลและการมีสุขภาพจิตที่ดี การดูแลผู้สูงอายุจำเป็นต้องมีการดูแลเอาใจใส่และใช้ความอดทน เพื่อให้คุณสามารถสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้ การเรียนในหลักสูตร Aged Care คือการฝึกอบรมภาคปฏิบัติที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในห้องปฏิบัติการจำลองและการเรียนภาคทฤษฎีที่ทันสมัยในห้องเรียน แนวทางการปฏิบัติในการฝึกอบรมนี้ควบคู่ไปกับการจัดหางานที่จะช่วยให้นักเรียนมั่นใจได้ว่า เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้วจะมีความพร้อมในการทำงานและสามารถประกอบอาชีพที่เลือกได้

 

  • CHILD CARE

เนื่องจากเป็นคุณสมบัติระดับเริ่มต้นสำหรับอุตสาหกรรมปฐมวัย หลักสูตรการดูแลเด็กของทาง ALG จึงมอบรากฐานที่ดีเยี่ยมให้กับนักเรียนเพื่อเติมเต็มเส้นทางสายอาชีพนี้ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้ทางวิชาชีพอย่างกว้างขวางรวมถึงทักษะการปฏิบัติที่จำเป็น ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตนี้ไม่เพียงแต่มีความรู้ทางวิชาชีพอย่างกว้างขวางแต่รวมถึงการมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบความสำเร็จทั้งใน Centre-based service หรือใน family day care. อีกทั้งยังมีโอกาสที่จะศึกษาต่อในระดับอนุปริญญาด้านการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัย ซึ่งทำงานภายใต้ข้อกำหนดของระเบียบข้องบังคับระดับชาติของ Education and care services และ The National Quality Standard. โดยการมุ่งเน้นที่การเรียนรู้เชิงปฏิบัตินี้ทำให้แน่ใจว่าผู้สำเร็จการศึกษาเรา พร้อมสำหรับงานในอนาคตและนักเรียนที่เข้าเรียนในชั้นเรียน จะได้พบกับกิจกรรมต่างๆที่จะเตรียมความพร้อมอย่างดีสำหรับการทำงานและประสบการณ์อันมีค่า

  • COMMUNITY SERVICE

ภาพรวมของหลักสูตร Community Service เป็นภาคส่วนที่มีบทบาทและโอกาสที่ท้าทายและน่าสนใจที่หลากหลาย ช่วยให้ผู้เรียนเชียวชาญในด้านนี้ โดยหลักสูตรการบริการชุมชนจะเตรียมพร้อมให้ผู้เรียนพร้อมสำหรับการทำงานและโลกภายนอก โดยจะมีส่วนร่วมในการจัดการ ประสางาน และส่งมอบบริการที่เน้นบุคคลเป็นศูนย์กลางให้บุคคล กลุ่มบุคคล และชุมชน จะได้รับการสนับสนุนโดยตรงแก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยใช้รูปแบบการจัดการปัญหาโดยใช้กลยุทธ์และจุดแข็ง ซึ่งมีหลากหลายสาขาที่เจ้าหน้าที่บริการชุมชน อาทิเช่น Child, Youth and Family, Disability, Community Mental Health, Drugs and Alcohol Treatments, Domestic and Family Violence, Housing, Working with Aboriginal and/ or Torres Strait Islander People, Working with older people, Migration and refugee support and settlement, Job Network Providers เป็นต้น

 

  • COUNSELLING

สำหรับเส้นทางสายอาชีพด้านการให้คำปรึกษา หรือต้องการพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้าในวิชาชีพนี้ หลักสูตรนี้จะช่วยรับประกันในเรื่องประโยชน์สูงสุดจากการศึกษา ภายในหลักสูตรจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการให้คำปรึกษา รูปแบบการให้คำปรึกษาตามหลักฐาน กลยุทธ์และการบำบัด ตลอดจนเทคนิคการสื่อสารต่างๆ เช่น การให้คำปรึกษาแบบ micro-counselling และทักษะในการสัมภาษณ์โดยใช้วิธีการรักษาที่หลากหลายเพื่อช่วยเหลือลูกค้า

 

  • FITNESS

การเรียนด้านฟิตเนสโดยเริ่มจากระดับเริ่มต้นอย่าง Certificate III in Fitness ซึ่งเป็นใบเบิกทางเข้าสู่วงการอาชีพด้านนี้ได้ โดยวุฒิระดับนี้จะทำให้เป็นครูสอนฟิตเนส หรือ fitness instructor ได้ จะได้เรียนรู้การประเมิน ฝึกอบรม และการดูแลลูกค้าในศูนย์ออกกำลังกายและโรงยิม ต่อกันด้วยการเรียนในระดับที่สูงขึ้นกับคอร์ส Certificate IV in Fitness เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสำหรับการเรียนต่อและทักษะการเรียนและการวิจัย ทักษะทางภาษาและความรู้เชิงวิชาการ ทักษะการสื่อสาร การบริหารเวลา การวางแผนและการจัดการโครงการ ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์และการพัฒนาเทคนิค นอกจากนี้ยังได้รับใบรับรองการปฐมพยาบาล หรือ First Aid Certificate.

  • MASSAGE

การนวดถือเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการฟื้นฟูสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี อาชีพที่ไม่เหมือนใครนี้ได้ผสมผสานการรักษาแบบโบราณและวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ทำให้นักบำบัดได้สัมผัสกับความรู้สึกที่ไม่เหมือนใครอย่างแท้จริงในการรักษาหรือแก้ไขสุขภาพของลูกค้าโดยตรง

ภาพรวมของหลักสูตรนวดบำบัดเป็นวุฒิการศึกษานี้อนุญาตให้คุณได้ทำงานเป็นนักนวดบำบัดมืออาชีพในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งช่วยให้มีทักษะการปฏิบัติในการนวดผ่อนคลายและบำบัดสุขภาพขั้นพื้นฐานและการประเมินท่าทาง ตลอดจนประสบการณ์คลินิกนวดในโลกแห่งความเป็นจริง

 

  • SPORT MANAGEMENT

 

หลักสูตรนี้สามารถช่วยให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถพัฒนาทักษะและความรู้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานในอุตสาหกรรมการกีฬาและการจัดการนี้ ทั้งในด้านการจัดการหรือความสามารถขององค์กร คุณสมบัตินี้สอดคล้องกับคุณสมบัติทางเทคนิคที่มีอยู่ เช่น การออกกำลังกายหรือการนวดโดยการพัฒนาทักษะการจัดการ นักเรียนที่จบในหลักสูตรนี้สามารถประกอบอาชีพดังนี้ Advanced Personal Trainer, Fitness Services Coordinator, Personal Training Manager, Fitness Director, Gym Manager, Facility Manager, Centre Fitness Manager & Sports Coordinator.

 

  • YOGA

โยคะเป็นหนึ่งในกิจกรรมสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดของประเทศออสเตรเลีย จากสตูดิโอโยคะ ได้ขยายไปสู่โรงยิม พื้นที่องค์กร ศูนย์พักผ่อน รีสอร์ทเพื่อสุขภาพ โรงเรียน ศูนย์เด็กปฐมวัย และบ้านพักคนชรา ทำให้เกิดความต้องการสูงสำหรับครูสอนโยคะที่มีคุณภาพ และยังมีการขยายอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมในด้านเฉพาะทาง เช่น โยคะเพื่อการบำบัด จิตวิทยาโยคะ โยคะก่อนคลอด โยคะสำหรับเด็ก และโยคะสำหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น โดยในหลักสูตรจะได้เตรียมความพร้อมในด้าน การวางแผน ออกแบบ และดำเนินการชั้นเรียนโยคะอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงการสอนโยคะ โดยนำหลักกายวิภาคศาสตร์ตะวันตกและตะวันออกมาประยุกต์ใช้กับการสอนโยคะของตัวเอง ติดตามเทคนิคและการพัฒนาโยคะของนักเรียนและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับนักเรียน รวมถึงการเข้าใจโครงสร้างเชิงธุรกิจโยคะ เช่น การวางแผน ออกแบบ และเขียนแผนธุรกิจโยคะ การจัดการสุขภาพและความปลอดภัยของโยคะและการให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น

Student Massage Clinic : Highlight ของสถาบัน คือการฝึกอบรมการนวดที่มีคุณภาพมากกว่า 15 ปี โดยคลินิกนักศึกษานี้เป็นสถานที่ซึ่งให้นักเรียนที่เรียนหลักสูตร Massage therapist ได้ใช้ทักษะการนวดที่เรียนมาทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาฝึกนวดเพื่อพัฒนาการนวดของตัวเองเพื่อให้มีทักษะในการนวดที่ผ่านเกณฑ์และได้รับการยอมรับสำหรับในสาขาการนวดบำบัดได้ โดยการนวดบำบัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน และได้ให้บริการเพื่อช่วยเหลือลูกค้าจำนวนมากที่มีอาการปวดนักนวดบำบัดของทางสถาบันมุ่งเป้าไปที่การทำความเข้าใจปัญหาที่อาจจะต้องเจอในการทำงานรวมถึงการให้การรักษาที่เหมาะสมที่สุด โดยคลินิกนวดบำบัดนี้ เปิดให้บริการในวิทยาเขต บริสเบน เมลเบิร์น และซิดนีย์

 

Booking: https://alg.edu.au/student-massage-clinic/

ALG - Brisbane แคมปัส

สถานที่ตั้ง ALG Brisbane Campus : Level 4, 243 Edward Street, Brisbane City QLD 4000

วิทยาเขตบริสเบนเป็นศูนย์กลางของย่านของย่านธุรกิจใจกลางเมืองบริสเบน ตั้งอยู่บนถนนเอ็ดเวิร์ด ทางเข้าอยู่บนถนนแอดิเลด ซึ่งเป็นย่านที่มีระบบขนส่งสาธารณะของเมืองบริสเบนหลากหลายสาย โดยใช้เวลาเดินเพียง 3 นาทีจากสถานีรถไฟ Central Station ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมในเมืองบริสเบน โดยรถไฟทุกสายจะหยุดที่สถานีนี้ ดั้งนั้นไม่ว่าจะขึ้นรถไฟสายใดจะเข้าหรือออกเมือง คุณจะสามารถกระโดดลงไปที่ใจกลางเมืองและไปที่วิทยาเขต ALG ได้ภายในไม่กี่นาที

ALG - Sydney Kent Street แคมปัส

สถานที่ตั้ง ALG – Sydney Kent Street : Level 1, 333 Kent Street, Sydney NSW 2000

วิทยาเขต Kent St ใช้เวลาเดินเพียง 8 นาทีจากอาคารควีนวิกตอเรียยอดนิยม นักเรียนของเราสามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกได้ง่ายดาย รวมทั้งร้านอาหาร คาเฟ่ แหล่งชอปปิ้ง และการเดินทางที่แสนสะดวกเพราะแคมปัสอยู่ห่างจาก Wynyard เพียงไม่กี่ก้าว ซึ่งมีสถานีรถไฟหลายสายและป้ายรถเมล์หลายป้ายที่อยู่ใกล้กับวิทยาเขต Kent St เช่น รถประจำทางมีป้ายรถอยู่ห่างออกไป 3 นาที ตามถนน Clarence Street จาก city centre เป็นต้น

 

สถานที่ตั้ง ALG – Sydney Clarence Street Campus : Level 1, 225 Clarence Street, Sydney NSW 2000

ใช้เวลาเดินเพียง 2 นาทีจากอาคาร Queen Victoria ยอดนิยมและศูนย์การค้า CBD Westfield นักศึกษาสามารถเข้าถึงทุกสิ่งได้อย่างง่ายดาย เช่น คาเฟ่ ร้านอาหาร แหล่งชอปปิ้งและการคมนาคมขนส่ง

 

สถานที่ตั้ง ALG – Sydney York Street Campus :Level 1, 65 York, Sydney NSW 2000

ใช้เวลาเดินเพียง 8 นาทีจากอาคาร Queen Victoria ยอดนิยม นักเรียนสามารถเข้าถึงทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างง่ายดาย เช่น คาเฟ่ ร้านอาหาร แหล่งชอปปิ้ง และการคมนาคมขนส่ง แคมปัสของ York Street อยู่ห่างจากสถานีเพียงไม่กี่ก้าว ซึ่งมีสถานีรถโดยสายประจำทางและรถไฟหลายสายคอยให้บริการที่อยู่ใกล้กับวิทยาเขตนี้

ALG - Melbourne Bourke St แคมปัส

สถานที่ตั้ง ALG – Bourke St Campus Melbourne : Level 6, 601 Bourke Street, Melbourne VIC 3000

วิทยาเขต Bourke St Campus ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Melbourne CBD พร้อมตัวเลือกการคมนาคมขนส่งที่หลากหลาย อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวมของบรรดาร้านค้า ร้านคาเฟ่ และศูนย์อาหารอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้าน Sushi, Juice, Spudbar, Maxican และ Woolworths Metro อีกด้วย เรื่องการเดินทาง ALG Bourke Street Campus ตั้งอยู่ห่างจาก Southern Cross Station เพียง 400 เมตร ซึ่งเป็นสถานีปลายทางสำหรับรถไฟ V/Line ในภูมิภาค รถไฟใต้ดิน บริการรถโดยสารและบริการ SkyBus ซึ่งวิ่งระหว่าง Southern Cross และสนามบินเมลเบิร์น (Tullamarine) ส่วนรถประจำทาง มีป้ายรถเมล์สองแห่งในบริเวณใกล้เคียง และเส้นทางรถประจำทางถึง 8 สาย ส่วนการเดินทางโดย Trams หรือรถราง วิทยาเขต ALG Bourke Street ตั้งอยู่ภายในเขตรถรางฟรีของเมือง ซึ่งหมายความว่าจะสามารถเดินทางไปที่ใดก็ได้ภายในเขตรถรางฟรีซึ่งมีถึง 25 เส้นทาง

 

สถานที่ตั้ง ALG – Bouverie St Campus Melbourne : Level 1, 183 Bouverie Street, Carlton VIC 3053

ตั้งอยู่ห่างจากตลาด Queen Victoria Market อันโด่งดังซึ่งเป็นตลาดกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในซีกโลกใต้โดยใช้เวลาเดินเพียง 11 นาที! และในฤดูร้อนจะมีตลาดกลางคืนซึ่งมีการแสดงดนตรีสด อาหารเครื่องดื่ม ตลอดจนร้านค้าอื่นๆ มากมาย

ALG - Perth แคมปัส

สถานที่ตั้ง ALG – Perth Campus : Lords Recreation Centre 5 Wembley Court, Subiaco WA 6008

วิทยาเขตในเมืองเพิร์ธตั้งอยู่ในศูนย์กีฬาและสันทนาการที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย และยังอยู่ห่างจากใจกลางเมืองเพียง 10 กม. ในส่วนของการเดินทางและระบบขนส่งสาธารณะ วิทยาเขต ALG ตั้งอยู่ห่างจากสถานีรถไฟ 2 แห่ง (Subiaco และ Daglish) โดยใช้เวลาเดินไม่เกิน 10 นาที รถไฟจากสถานีเหล่านี้วิ่งไปในทิศทางของตัวเมืองเพิร์ธและฟรีแมนเทิล จาก City Centre เช่นเดียวกันกับรถประจำทางซึ่งมีป้ายรถเมล์สองป้ายตั้งอยู่นอก Lords Recreation Centre และเหมือนกับรถไฟที่วิ่งไปในทิศทางของ City Centre หรือ Fremantle จาก City Centre นักเรียนสามารถเลือกจุดเชื่อมต่อรถเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางได้อย่างสะดวกสบาย

หากน้องๆสนใจรายละเอียด อยากปรึกษา หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเกี่ยวกับ

 เรียนต่อ หรือ การใช้ชีวิต ในออสเตรเลีย สามารถทักหาพี่ๆเอดูยัง ประสบการณ์ตรงได้เลย