share

BIOMETRICS (ไบโอเมทริกซ์) คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับวีซ่าออสเตรเลีย?

818 Views
BIOMETRICS (ไบโอเมทริกซ์) คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับวีซ่าออสเตรเลีย?

BIOMETRICS (ไบโอเมทริกซ์) คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับวีซ่าออสเตรเลีย?


หลังจากผ่านขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลียแล้ว จะเข้าสู่ขั้นการเก็บข้อมูลไบโอเมทริกซ์ ซึ่งๆ หลายๆคน อาจจะยังไม่รู้จักว่าเจ้าไบโอเมทริกซ์คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร และมีขั้นตอนอะไรบ้าง ลองมาอ่านบทความนี้กันค่ะ

Biometrics (ไบโอเมตทริกซ์) คือ การเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลสำหรับยืนยันตัวบุคคล เช่น การสแกนนิ้วมือ สำหรับวีซ่า ยืนยันลักษณะบนใบหน้า ดวงตาและแม้กระทั่งการเต้นของหัวใจ ทั้งนี้จะใช้วิธีการจดจำใบหน้าเป็นวิธีการยืนยันตัวตนที่มีประสิทธิภาพ โดยผสมผสานเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพและทางการแพทย์กับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน โดยการตรวจวัดลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางพฤติกรรม ที่เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละคนมาใช้ในการระบุตัวบุคคลนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ จึงทำให้มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือสูง และการเก็บข้อมูลเชิงอัตลักษณ์นี้ จะสามารถเก็บไว้ได้นานซึ่งปัจจุบันกระทรวงกิจการตรวจคนเข้าเมืองและพิทักษ์เขตแดนได้ใช้การเก็บข้อมูลด้านไบโอเมตทริกซ์จากผู้ที่สมัครขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปประเทศออสเตรเลียจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลชีวภาพหรือข้อมูลไบโอเมตทริกซ์ (Biometrics Collection) สำหรับผู้ที่ยื่นวีซ่าออสเตรเลียมาจากประเทศไทยต้องเดินทางไปที่ศูนย์ยื่นวีซ่าหรือเรียกว่า VFS ออสเตรเลียค่ะ


ขั้นตอนการเก็บข้อมูล Biometric (ไบโอเมทริกซ์)

 

 1. การพิมพ์ลายนิ้วมือ (การสแกนนิ้วมือ สำหรับวีซ่า) ใช้เครื่องดิจิตอลโดยไม่ใช้หมึก
 2. ภาพถ่ายใบหน้าด้วยกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล ไม่ใส่แว่นกันแดดหรือแว่นตาที่มีเลนส์สีต่างๆ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ และไม่มีสิ่งบดบังใบหน้า แต่สามารถสวมผ้าโพกศรีษะได้หากมีความจำเป็นทางศาสนาหรือเหตุผลทางการแพทย์


ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป มาผู้สมัครที่ขอวีซ่าออสเตรเลียทุกประเภทจำเป็นจะต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า* เพื่อเข้ามาเก็บข้อมูลฯ ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียทั้งในกรุงเทพฯ และเชียงใหม่

หรือสามารถนัดหมายได้ที่ลิ้งค์นี้เลย > https://visa.vfsglobal.com/tha/th/aus/registerเพื่อดูเอกสารที่ใช้ประกอบ

 • จดหมายจากกระทรวงกิจการตรวจคนเข้าเมืองและพิทักษ์เขตแดน ที่แจ้งให้ท่านไปให้ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล จะได้หลังจากที่ยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว
 • หนังสือเดินทางเล่มจริงที่ใช้ในการขอวีซ่าทางออนไลน์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบนัด VIF Appointment Letter
 • ค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนเงิน 851.- บาท ค่าธรรมเนียมสามารถชำระเป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็ค หรือแบงค์ดราฟท์ธนาคาร ที่สั่งจ่ายในนาม บริษัท วีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด
 • ผู้เยาว์ที่อายุ 16 17 ปี ต้องมีบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมายให้ความยินยอมในการเดินทางด้วย
 • ผู้เยาว์ที่อายุ 5 15 ปี ต้องมีบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมายมาให้ความยินยอมในการเดินทางด้วย และ จำเป็นต้องมีบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมายอยู่ด้วยในขณะให้ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล


เพื่ออ่านคำแนะนำในการนัดหมาย

 • ก่อนที่ทำการนัดหมายควรกรอกแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าหรือการเก็บข้อมูลฯ ให้เรียบร้อยที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย
 • หากผู้สมัครได้รับบาดเจ็บชั่วคราว มีการตกแต่งหรือเฮนน่าบนนิ้วมือ ผู้สมัครควรรอจนกว่าการบาดเจ็บจะหาย / ลบออกเฮนน่าก่อนวันนัดหมาย มิฉะนั้นทางศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียจะไม่สามารถเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของผู้สมัครได้อย่างถูกต้อง
 • เฉพาะผู้สมัครจะได้รับอนุญาตให้เข้ามายื่นขอวีซ่า ยกเว้น บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองเด็กที่มาพร้อมกับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีหรือผู้สมัครที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษด้วยเหตุผลด้านสุขภาพหรือความพิการ
 • ผู้สมัครสามารถจองการนัดหมายได้เพียงหนึ่งครั้งต่อหนึ่งหนังสือเดินทาง
 • ใบสมัครจะไม่ได้รับการยอมรับจากศูนย์ยื่นวีซ่าฯ หากชื่อผู้สมัครไม่ตรงกับชื่อที่แสดงในใบนัดหมาย
 • หากผู้สมัครเป็นหนึ่งในกลุ่ม หรือสมาชิกในครอบครัว ผู้สมัครแต่ละคนจะต้องทำการนัดหมายแต่ละครั้ง ตัวอย่างเช่นถ้าผู้สมัครเป็นครอบครัว 4 คนที่มีผู้ใหญ่ 2 คนและเด็ก 2 คน จะต้องนัดหมายทั้งหมด 4 ครั้ง
 • สำหรับการยื่นใบสมัครที่เป็นกลุ่มเดินทางด้วยกัน (ตั้งแต่ 9 คนขึ้นไป) สามารถติดต่อ Call Center ทางโทรศัพท์ +662 118 7100 หรือส่งอีเมลมาที่ auth@vfshelpline.com เพื่อทำการนัดหมาย
 • กรุณานำใบนัดหมายนี้มาแสดงตามวันและเวลาที่นัดหมาย
 • กรุณามาถึงศูนย์ยื่นขอวีซ่า 15 นาทีก่อนเวลานัดหมาย
 • เวลานัดหมายคือเวลาที่ผู้สมัครจะได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ศูนย์ยื่นวีซ่า และไม่ได้หมายความว่าผู้สมัครจะได้รับบริการที่เคาน์เตอร์ยื่นในเวลาเดียวกัน โปรดคำนึงถึงเวลารอคอยที่ศูนย์ยื่นวีซ่าฯ เมื่อผู้สมัครจองการนัดหมาย
 • หากพลาดการนัดหมายในวันที่กำหนดระบบจะไม่อนุญาตให้คุณทำการนัดหมายใหม่หรือยกเลิก และผู้สมัครจะต้องนัดหมายใหม่หลังจากผ่านไป 24 ชั่วโมง
 • สามารถทำการนัดหมายใหม่ได้ในวันทำการถัดไป และสามารถทำการนัดหมายใหม่ได้แค่ 2 ครั้งเท่านั้น


ทั้งนี้สามารถขอคำแนะนำกับทางทีมงาน EduYoung   หรือ คลิก เพื่อแอดไลน์ ได้โดยตรงเลยค่ะ ^_^

หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้สมัครไม่มีการนัดหมายล่วงหน้า ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครหรือทำไบโอเมตทริกซ์ได้ แต่ต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ไม่ได้ทำการนัดหมายมา และทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่มีการจองในวันนั้นๆ ด้วยนะคะ


ศูนย์ยื่นวีซ่า ประเทศออสเตรเลีย (VFS) กรุงเทพ

ที่อยู่ : อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28 สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เวลายื่นใบสมัครและเก็บข้อมูลไบโอเมตทริกซ์: ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์*

เวลารับผล ตั้งแต่เวลา 15:00 น. 16:30 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์* *ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

สอบถามเพิ่มเติม : 02-118-7100

การเดินทาง และขั้นตอน:

 1. แนะนำการเดินทางที่สะดวกที่สุด คือรถไฟฟ้า BTS ลงสถานี นานาประตูทางออกที่ 3, เดินมุ่งหน้าไปอโศก เข้าซอยสุขุมวิท 13 เดินจากปากซอยประมาณ 400 เมตร จะเดินผ่าน7/11 และอาคารเทรนดี้ อยู่ขวามือ
 2. เมื่อเข้ามาในอาคารจะเห็นเค้าท์เตอร์เจ้าหน้าที่ทางด้านซ้ายมือ ให้นำเอกสารไปยื่นและรายงานตัวก่อนเวลานัดประมาณ 15 นาที
 3. เดินไปขึ้นลิฟต์เบอร์ เพื่อไปสู่ชั้นที่ 28 (แนะนำให้ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดด้วยนะคะ)
 4. เมื่อถึงชั้น 28 จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจกระเป๋า และแนะนำขั้นตอนต่อไปค่ะ


ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย เชียงใหม่

ที่อยู่ :  191 อาคารศิริพานิช ชั้น 6B ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เวลายื่นใบสมัครและเก็บข้อมูลไบโอเมตทริกซ์ : ตั้งแต่เวลา 08.30-14.30 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์*

เวลารับผล ตั้งแต่เวลา 14:30 น. 15:30 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์*  *ยกเว้นวันหยุดสถานทูต


เอดูยัง ขอบคุณข้อมูลจาก การยื่นขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศออสเตรเลีย VFS.GLOBAL ค่ะ ^^

บทความที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy