share

เรียนสาย Nursing ที่ออสเตรเลีย ยังไม่มีความรู้ด้านการพยาบาลมาก่อนก็สามารถสมัครเรียนได้ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท !

59 Views
เรียนสาย Nursing ที่ออสเตรเลีย ยังไม่มีความรู้ด้านการพยาบาลมาก่อนก็สามารถสมัครเรียนได้ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท !

สำหรับใครที่มีความฝันอยากเป็นพยาบาลหรือสนใจเรียนต่อสายพยาบาลในต่างประเทศแต่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน ออสเตรเลียอาจจะเป็นคำตอบของคุณ !


ทำไมต้องไปเรียนต่อพยาบาลไกลถึงออสเตรเลีย ?

ออสเตรเลีย เป็นประเทศที่เปิดกว้างทางการศึกษา ทำให้เราสามารถนำเอาวุฒิการศึกษาล่าสุดของเราไปสมัครเรียนต่อในสายพยาบาลได้เลยโดยไม่จำกัดสายการเรียนก่อนหน้า ไม่ว่าคุณจะเรียนจบปริญญาตรีสาขาไหนมาก่อน หรือเคยเรียนสายอะไรมาในระดับมัธยมปลายก็สามารถยื่นสมัครเรียนต่อสายพยาบาลที่ออสเตรเลียได้เลยค่ะ

 1. ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาดีเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก รวมไปถึงยังติดอันดับประเทศที่พลเมืองมีคุณภาพชีวิตดีและบ้านเมืองน่าอยู่
 2. ผู้ที่ถือวีซ่านักเรียน (Student Visa) Subclass 500 ของออสเตรเลีย สามารถทำงานระหว่างเรียนได้อย่างถูกกฎหมาย โดยที่อัตราค่าแรงขั้นต่ำของออสเตรเลียอยู่ที่ 23.23 AUD$ (คิดเป็นเงินไทยประมาณ 558 บาท) ต่อชั่วโมงเลยทีเดียว
 3. เรียนพยาบาลที่ออสเตรเลีย มีสิทธิ์เลื่อนขั้นไปเป็นพลเมืองถาวร ! เพราะอาชีพสายพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยถือเป็นสายอาชีพที่มีความต้องการแรงงานสูงในประเทศออสเตรเลีย ทางรัฐบาลจึงอนุญาตให้ผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์สามารถทำเรื่องย้ายถิ่นฐานมาเป็นพลเมืองออสเตรเลียได้
 4. อาชีพพยาบาลที่ออสเตรเลีย เป็นสายอาชีพที่มีอัตราค่าตอบแทนสูงถึงเกือบ 70,000 AUD$ ต่อปี (หรือเฉลี่ยเป็นเงินไทยราวปีละ 1,680,000 บาท)

ดังนั้นแล้ว หากใครมีแผนที่จะทำงานในระยะยาวที่ออสเตรเลีย หรือสนใจอยากย้ายประเทศมาเป็นพลเมืองถาวร (PR Permanent Resident) ของออสเตรเลียแล้วละก็ อาชีพพยาบาลก็เป็นอีก 1 อาชีพที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ

ส่วนจะสามารถลงเรียนคอร์สไหนได้บ้าง และเลือกลงคอร์สระดับไหนจึงจะเหมาะกับตัวเอง วันนี้ทาง EduYoung ก็จะมาแนะนำเส้นทางการเรียนต่อสายพยาบาลที่ออสเตรเลีย ตลอดจนการวางแผนทำงานในอนาคตและการเลื่อนขั้นเป็นพลเมืองออสเตรเลียกันเลยค่า

เรียนต่อสายพยาบาลในออสเตรเลีย มีกี่หลักสูตร เลือกเรียนแบบไหนถึงจะเหมาะกับตัวเรา ?

การเรียนต่อสาขา Nursing หรือการพยาบาลในออสเตรเลีย มีคอร์สการเรียนถึง 3 หลักสูตรใหญ่ ๆ ด้วยกัน ทั้งหลักสูตรวิชาชีพ (Diploma), หลักสูตรปริญญาตรี (Bachelor) และหลักสูตรปริญญาโท (Master) โดยเราสามารถเลือกเรียนในสาขานี้ได้แม้จะไม่เคยมีประสบการณ์การเรียนหรือการทำงานในสายพยาบาลมาก่อน เพียงแค่มีคะแนนระดับภาษาอังกฤษขั้นต่ำเทียบเท่าเกณฑ์รับเข้าศึกษาของหลักสูตรนั้น ๆ ก็สามารถสมัครเรียนได้เลย

ทั้งนี้ ผู้ที่เคยเรียนสายพยาบาลมาก่อนแล้วที่ประเทศไทย หรือมีประสบการณ์ทำงานด้านการพยาบาลและถือใบประกอบวิชาชีพพยาบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทยมาก่อนหน้านั้นแล้ว หากต้องการย้ายมาทำงานสายพยาบาลที่ออสเตรเลียก็จำเป็นที่จะต้องเรียนเพิ่มเติมและผ่านการทดสอบ Skill Assessment เพื่อขอใบประกอบวิชาชีพพยาบาลของประเทศออสเตรเลียก่อนด้วยเช่นกัน เพราะใบประกอบวิชาชีพพยาบาลของประเทศไทยไม่สามารถนำเอามาใช้งานที่ออสเตรเลียได้นั่นเอง


Diploma (อนุปริญญา)

หลักสูตรอนุปริญญาด้านการพยาบาล (Diploma of Nursing) ในออสเตรเลีย มีระยะเวลาการเรียนเฉลี่ย 1.5 2 ปี โดยสามารถเลือกเรียนได้ทั้งกับทางมหาวิทยาลัย (University) และสถาบันวิชาชีพ (College) ที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลออสเตรเลีย ซึ่งหากเลือกเรียนกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่เป็น Partner กับสถาบันที่ต้องการศึกษาต่อในอนาคตจะสามารถทำเรื่อง Pathway หน่วยกิตเพื่อลดระยะเวลาการเรียนในอนาคตได้

นอกจากนี้ ยังมี Diploma ในสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายพยาบาล เช่น Diploma of Health, Diploma of Health Care, Diploma of Emergency Health Care, Diploma of Health Science และคอร์สระดับวิชาชีพในสาขาพยาบาลที่สามารถทำเรื่อง Pathway ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ (บางสถาบันอาจตั้งชื่อหลักสูตรต่างกัน แน่เนื้อหาการเรียนมีความคล้ายคลึงกัน)

วุฒิการศึกษาขั้นต่ำที่สามารถลงทะเบียนเรียน Diploma of Nursing ได้ : GED*, มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปริญญาตรี (ทุกสาขา)

การเรียน Diploma of Nursing ที่ออสเตรเลีย สามารถใช้วุฒิการศึกษายื่นขอสอบใบประกอบวิชาชีพพยาบาลของออสเตรเลียกับ AHPRA (Australian Health Practitioner Regulation Agency) เพื่อต่อยอดการทำงานเป็น EN (Enrolled Nurse) ภายในสถานพยาบาลต่าง ๆ ที่ประเทศออสเตรเลียได้


Bachelor (ปริญญาตรี)

หลักสูตรปริญญาตรีด้านการพยาบาล (Bachelor of Nursing) ของที่ออสเตรเลีย สามารถแยกย่อยออกไปได้อีก 4 รูปแบบ ได้แก่

 • Foundation (หลักสูตรปูพื้นฐาน)

หลักสูตร Foundation เป็นหลักสูตรช่วยปูพื้นฐานความรู้ทางวิชาการ ตลอดจนความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนต่อในระดับปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ไม่คุ้นเคยกับระบบการเรียนการสอนในออสเตรเลียโดยเฉพาะ โดยหลักสูตรนี้จะเป็นการศึกษาใน มหาวิทยาลัย โดยตรง จึงช่วยให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวกับสังคมในมหาวิทยาลัยผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมและชมรมที่สนใจในมหาวิทยาลัยนั้น ๆ อีกทั้งตัวห้องเรียนยังมีขนาดเล็ก ทำให้มีการดูแลอย่างทั่วถึง แต่ทั้งนี้ หลักสูตร Foundation ไม่ได้เจาะจงการเรียนการสอนในหลักสูตรการพยาบาล เป็นเพียงคอร์สปรับพื้นฐานในรายวิชาทั่วไปในมหาวิทยาลัยที่สามารถโอนย้ายหน่วยกิตไปศึกษาต่อในชั้นปีที่ 2 ในสาขาใดก็ได้หลังจบหลักสูตร

วุฒิการศึกษาขั้นต่ำที่สามารถสมัครเรียนหลักสูตร Foundation ได้ : GED*, มัธยมศึกษาตอนปลาย

 • Bachelor of Nursing (Pathway) หลักสูตรปริญญาตรีทั่วไปแบบ Pathway

หลักสูตรปริญญาตรีด้านการพยาบาลสำหรับผู้ที่เคยเรียน Diploma of Nursing ที่ออสเตรเลียมาก่อน (ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพหรือได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น EN) และทำเรื่องขอศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง (Pathway) โดยโอนย้ายหน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนมาเพื่อยื่นเรื่องเรียนต่อในชั้นปีที่ 2 ได้ การลงเรียนแบบ Pathway จะมีระยะเวลาการเรียนอยู่ที่ 2 ปี

วุฒิการศึกษาขั้นต่ำที่สามารถสมัครเรียนหลักสูตร Bachelor of Nursing (Pathway) ได้ : Diploma of Nursing และ Diploma ในสาขาอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล

 • Bachelor of Nursing (หลักสูตรปริญญาตรีทั่วไป)

หลักสูตรปริญญาตรีด้านการพยาบาลแบบทั่วไป จะมีระยะเวลาการเรียนอยู่ที่ 3 ปี หลักสูตรนี้จะได้ศึกษาทั้งรายวิชาทั่วไปในมหาวิทยาลัยและรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล

วุฒิการศึกษาขั้นต่ำที่สามารถสมัครเรียนหลักสูตร Bachelor of Nursing ได้ : GED*, มัธยมศึกษาตอนปลาย

 • Bachelor of Nursing (Graduate Entry) หลักสูตรปริญญาตรีแบบ Graduate Entry

หลักสูตรปริญญาตรีด้านการพยาบาลสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์การเรียนปริญญาตรีมาก่อนหน้านี้ แต่ต้องการเสริมทักษะด้านการพยาบาลเพิ่มเติมเพื่อประกอบอาชีพพยาบาลในออสเตรเลีย สามารถนำเอาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรียื่นสมัครเรียนคอร์ส Graduate Entry ได้ (เฉพาะบางมหาวิทยาลัยเท่านั้น) โดยจะมีระยะเวลาการเรียนอยู่ที่ 2 ปี

วุฒิการศึกษาขั้นต่ำที่สามารถสมัครเรียนหลักสูตร Bachelor of Nursing (Graduate Entry) ได้ : ปริญญาตรี (ทุกสาขา)

นอกจากนี้ บางสถาบันยังเปิดสอน Dual Program หรือหลักสูตรปริญญาคู่ในสาขาการพยาบาลที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์สาขาการพยาบาลเฉพาะทางเพื่อเพิ่มโอกาสการทำงานในอนาคต เช่น 

 • Bachelor of Nursing/ Midwifery (การพยาบาลและการผดุงครรภ์)
 • Bachelor of Nursing/ Behavioral Science (Psychology) (การพยาบาลและจิตวิทยา)
 • Bachelor of Nursing/ Public Health (การพยาบาลและการดูแลสุขภาพชุมชน)

โดยเมื่อจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาล (Bachelor of Nursing) ที่ออสเตรเลีย จะสามารถยื่นขอใบประกอบวิชาชีพพยาบาลของออสเตรเลียเพื่อขึ้นทะเบียนเป็น RN (Registered Nurse) และทำงานในสถานพยาบาลภายในประเทศออสเตรเลียเพื่อเก็บประสบการณ์ต่อยอดไปเป็นพลเมืองถาวรของออสเตรเลียได้

 • Master (ปริญญาโท)

หลักสูตรปริญญาโทด้านการพยาบาล (Master of Nursing) ในออสเตรเลีย มีระยะเวลาการเรียนเฉลี่ยอยู่ที่ 1.5 2 ปี เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการเรียนหรือการทำงานในสายงานพยาบาลหรือการดูแลผู้ป่วยมาก่อนและต้องการต่อยอดอาชีพสายการพยาบาลในออสเตรเลีย เพราะนอกจากจะต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษขั้นต่ำตามที่สถาบันกำหนดแล้ว บางสถาบันยังระบุว่าต้องมีประสบการณ์ทำงานในสายพยาบาลมาก่อน และ/ หรือมี ใบประกอบวิชาชีพพยาบาล ด้วย (โดยผู้เรียนจะต้องไปสอบใบประกอบวิชาชีพพยาบาลของออสเตรเลียมาก่อนสมัครเรียนระดับปริญญาโท ไม่สามารถใช้ใบประกอบวิชาชีพพยาบาลของประเทศไทยยื่นสมัครเรียนได้)

วุฒิการศึกษาขั้นต่ำที่สามารถสมัครเรียนหลักสูตร Master of Nursing ได้ : ปริญญาตรีสาขาพยาบาล + ใบประกอบวิชาชีพพยาบาล

เมื่อจบการศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาพยาบาล (Master of Nursing) ในออสเตรเลีย จะสามารถทำงานในสถานพยาบาลภายในประเทศออสเตรเลียเพื่อเก็บประสบการณ์ทำงานเพื่อยื่นเรื่องขอเป็นพลเมืองถาวรของออสเตรเลียได้


* สำหรับผู้ที่มีวุฒิ GED และต้องการศึกษาในสาขาพยาบาลที่ออสเตรเลียอาจมีตัวเลือกสถาบันการเรียนน้อยกว่าวุฒิการเรียนประเภทอื่น ๆ เนื่องจากสถาบันส่วนมากในออสเตรเลียยังไม่รองรับวุฒิ GED และบางมหาวิทยาลัยอาจให้ลงเป็นคอร์ส Foundation หรือ Diploma ก่อนค่อยเลื่อนระดับไปเรียนปริญญาตรี ในส่วนนี้ก็แนะนำให้น้อง ๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางทีมงาน EduYoung ก่อนตัดสินใจได้เลยค่ะ


คุณสมบัติขั้นต่ำของผู้สมัครเรียน

อายุ : 18 ปีขึ้นไป
คะแนนภาษาอังกฤษ : ขึ้นอยู่กับหลักสูตรและสถาบันที่เลือกเรียน แต่โดยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ IELTS 7.0 (Overall) โดยไม่มีคะแนน Part ใดต่ำกว่า 6.5 (บางที่อาจ Require 7.0 ทุก Part)


ทั้งนี้ แต่สำหรับใครที่คะแนนภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่สถาบันกำหนด อาจเลือกเรียนในระดับ Diploma หรือเลือกเรียนแบบ Package ภาษาอังกฤษพ่วงปริญญาก็ได้เช่นกัน

สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลในออสเตรเลีย

 • Tafe QLD (Brisbane)
  มีสอนเฉพาะหลักสูตร Diploma เท่านั้น
 • University of Queensland (Brisbane)
  หลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท
 • Queensland University of Technology (Brisbane)
  หลักสูตร Diploma ปริญญาตรี และปริญญาโท
 • Curtin University (Perth)
  หลักสูตร Diploma ปริญญาตรี และปริญญาโท
 • Edith Cowan University (Perth)
  หลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท
 • Griffith University (Gold Coast)
  หลักสูตร Diploma ปริญญาตรี และปริญญาโท
 • RMIT University (Melbourne)
  หลักสูตร Diploma ปริญญาตรี และปริญญาโท
 • University of Southern Queensland (Toowoomba, QLD)
  หลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท
 • James Cook University (Townsville, QLD)
  หลักสูตร Diploma ปริญญาตรี และปริญญาโท
 • Australian Catholic University (Brisbane)
  หลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท
 • Charles Darwin University (Darwin)
  หลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท
 • Central Queensland University (Brisbane, Rockhampton (NSW))
  หลักสูตร Diploma ปริญญาตรี และปริญญาโท
 • Southern Cross University (Gold Coast, Coffs Harbor (NSW), Lismore (NSW))
  หลักสูตร Diploma ปริญญาตรี และปริญญาโท
 • University of New England (Armidale (NSW))
  หลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท
 • University of Sunshine Coast (Sunshine Coast (QLD))
  หลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท
 • Torrens University Australia (Adelaide, Brisbane, Melbourne, Sydney)
  หลักสูตร Diploma ปริญญาตรี และปริญญาโท
 • Western Sydney University (Sydney)
  หลักสูตร Diploma ปริญญาตรี และปริญญาโท

เส้นทางอาชีพในอนาคต

เส้นทางอาชีพสายพยาบาลในออสเตรเลียนั้นจะต้องผ่านการศึกษาที่ออสเตรเลียในสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลและผ่านการทดสอบ Skill Assessment เพื่อถือครองใบประกอบวิชาชีพพยาบาลที่ออกจาก AHPRA เสียก่อน

 • AIN (Assistance in Nursing)
 • EN (Enrolled Nurse)
 • RN (Register Nurse)
 • NP (Nurse Practitioner)
 • พยาบาลเฉพาะทาง
เมื่อทำงานในออสเตรเลียในสายการพยาบาลและเก็บประสบการณ์ได้มากพอแล้ว จะสามารถยื่นขอ EOI (Expression of Interest) ไปยังรัฐบาลออสเตรเลียเพื่อแสดงความประสงค์ในการย้ายถิ่นฐาน เมื่อได้รับคำเชิญ (Invite) จากรัฐบาลแล้วจึงจะสามารถทำเรื่องขอเลื่อนขั้นไปเป็นพลเมืองถาวร (PR Permanent Resident) ของออสเตรเลียได้
บทความที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy