share

สาย Data Science, Data Analytics และ Business Analytics เหมือน ต่างกันอย่างไร ? เลือกเรียนอะไรดี ?

46 Views
สาย Data Science, Data Analytics และ Business Analytics เหมือน ต่างกันอย่างไร ? เลือกเรียนอะไรดี ?

ใครที่ยังลังเลเลือกสายการเรียนระหว่าง Data Science, Data Analytics และ Business Analytics ไม่ถูก หลักสูตรไหนใช่เรา มาหาคำตอบกันเลย


งานด้านการจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ถือว่าเป็นสายงานที่กำลังมาแรงในช่วงนี้เลยก็ว่าได้ เพราะงานประเภทนี้นอกจากจะขี้นชื่อได้ว่าเป็นสายงานที่ ค่าตอบแทนดี เป็นอันดับต้น ๆ แล้ว ยังเป็นสายงานที่มีความต้องการแรงงานสูงทั่วโลกอีกด้วย โดยในประเทศออสเตรเลียเองก็จัดอยู่ในลิสต์รายชื่ออาชีพที่สามารถทำเรื่องขอเลื่อนขั้นเป็นพลเมืองถาวรของออสเตรเลียได้เช่นกัน

ซึ่งในออสเตรเลียก็มีหลักสูตรให้เลือกเรียนอย่างหลากหลายทั้งสาย Business Analytics, Data Analytics และ Data Science อย่างครบถ้วน ตั้งแต่หลักสูตร Certificate ไปจนถึงระดับปริญญาโทเลยทีเดียว แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคอร์สในระดับปริญญาตรีขึ้นไป เพราะการเรียนในสายนี้จำเป็นที่จะต้องใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ตัวเลขและข้อมูลขั้นสูงเป็นหลัก จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการคิดคำนวณและการทำงานร่วมกับตัวเลข

สำหรับใครที่ยังลังเลและไม่รู้จะเลือกเรียนคอร์สไหนระหว่าง Data Science, Data Analytics และ Business Analytics วันนี้เราจะมาอธิบายความเหมือน-ความต่างของคอร์สแต่ละประเภทกันค่ะ

Business Analytics

สำหรับการเรียนและการทำงานในสาย Business Analytics จะมุ่งเน้นไปที่การนำเอาข้อมูลตัวเลขที่มีอยู่เดิมมาวิเคราะห์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลักดันธุรกิจ พัฒนาการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจและแผนการตลาดให้ออกมาตอบโจทย์ผู้บริโภคเพื่อกระตุ้นยอดธุรกิจเป็นหลัก การใช้งานโปรแกรมหรือเครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ เหมาะกับผู้ที่มีพื้นฐานการเรียนด้านธุรกิจมาก่อน หรือชื่นชอบและมีความสนใจในการทำงานสายองค์กรธุรกิจในอนาคต

การทำงานในสายงานด้าน Business Analytics อาจมีการดีลงานกับลูกค้าโดยตรง จึงจำเป็นที่จะต้องมีทักษะในด้านการนำเสนองานและการอธิบายให้เห็นภาพชัดเจน วิเคราะห์ข้อมูลออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านธุรกิจของลูกค้า ศึกษา Case Study เพื่อทำความเข้าใจในภาพรวม สามารถ Address ปัญหาหรือแนะแนวทาง Solution ในการจัดการกับปัญหาทางธุรกิจที่เกิดขึ้นได้


เครื่องมือหลัก ๆ ที่สาย Business Analytics ใช้งานเป็นประจำ

 • Excel
 • Tableau
 • Power BI
 • SQL

หลักสูตรน่าเรียน

 • Bachelor of Business Analytics
  - RMIT University
  - Bond University* Business Data Analytics
 • Graduate Certificate in Business Analytics
  - ECU (Edith Cowan University)
  - RMIT University
  - VU (Victoria University)
 • Graduate Diploma in Business Analytics
  - ECU (Edith Cowan University)
 • Master of Business Analytics
  - EDU (Edith Cowan University)
  - Torrens University
  - UQ (University of Queensland)
  - VU (Victoria University)
  - Bond University* Business Data Analytics

Data Analytics

Data Analytics จะเน้นไปที่การศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของตลาด ตลอดจนกลไกทางสังคมและปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ผ่านหลักการทางสถิติ การสรุปข้อมูลตัวเลข การคลีนข้อมูล และการจัดระเบียบข้อมูลในมุมมองอื่น ๆ อย่างรอบด้าน

โดยหลักสูตรด้าน Data Analytics จะอยู่ตรงกลางระหว่าง Data Science และ Business Analytics คือ จะเรียนลึกและละเอียดกว่า Business Analytics เนื่องจากไม่ได้ศึกษาเฉพาะการจัดทำข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ธุรกิจเพียงอย่างเดียว และจำเป็นต้องมีความรู้เรื่องการ Coding เพื่อการจัดทำรายงานข้อมูลและทำนายความน่าจะเป็นในอนาคต แต่ยังไม่ลงลึกถึงขั้น Data Science ที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือวัดผลหรือวิเคราะห์ข้อมูลร่วมด้วย จึงเหมาะกับผู้ที่มีความสนใจในการทำงานสายการวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขอย่างละเอียด แต่ไม่ได้ต้องการพัฒนาเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง


เครื่องมือหลัก ๆ ที่สาย Data Analytics ใช้งานเป็นประจำ

 • Tableau
 • Power BI
 • SQL
 • Python
 • Basic Machine Learning
 • Excel

หลักสูตรน่าเรียน

 • Bachelor of Data Analytic
  - Bond University* Business Data Analytics
 • Graduate Certificate in Data Analytics
  - ACU (Australian Catholic University)
 • Master of Data Analytics
  - Curtin University
  - USQ (University of Southern Queensland)* Data Analytics (Data Science)
  - Bond University* Business Data Analytics

Data Science

Data Science เป็นสายงานที่มีความซับซ้อนมากที่สุด จะเน้นการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์สถิติและเทคโนโลยีเชิงลึก นำเอาข้อมูลทุกภาคส่วนมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำข้อมูลให้เป็นระบบ จึงจำเป็นที่จะต้องมีความรู้เรื่อง Coding, Machine Learning และการพัฒนาระบบอัลกอริทึมเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ตัวเลขทางสถิติ การเขียนโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนการพัฒนาเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะด้านเพื่อคาดการณ์และทำนายผลข้อมูลในอนาคต เหมาะสำหรับผู้ที่มีความชื่นชอบในการทำงานร่วมกับตัวเลขและโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล สนใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบอัลกอริทึม


เครื่องมือหลัก ๆ ที่สาย Data Science ใช้งานเป็นประจำ

 • SQL
 • Python
 • Machine Learning
 • Knowledge of data warehouse

หลักสูตรน่าเรียน

 • Certificate in Data Science
  - Curtin University (หลักสูตรระยะสั้น 6 เดือน)
 • Bachelor of Data Science
  - Curtin University
  - RMIT University
  - VU (Victoria University)
  - Griffith University* (Double degree w/Business)
 • Graduate Certificate in Data Science
  - CDU (Charles Darwin University)
  - ECU (Edith Cowan University)
  - Griffith University
  - JCU (James Cook University)
  - RMIT University
  - USQ Applies Data Science
 • Master of Data Science
  - CDU (Charles Darwin University)
  - ECU (Edith Cowan University)
  - JCU (James Cook University)
  - RMIT University
  - UQ (University of Queensland)
  - USQ (University of Southern Queensland)* Data Analytics (Data Science)


จะเห็นได้ว่าทั้ง 3 สาขานี้มีความ คล้ายคลึงกัน เนื่องจากจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิเคราะห์ตัวเลขและข้อมูลเป็นหลัก ดังนั้นบางสถาบันจึงควบรวมหลักสูตรเข้าด้วยกันเนื่องจากรายวิชาในการเรียนมีความทับซ้อนต่อเนื่องกัน แต่ความจริงแล้วทั้ง 3 สาขานี้ก็มีความแตกต่างกันออกไปในรายวิชาเรียนเชิงลึกและการเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการทำงาน ตลอดจนการต่อยอดเส้นทางอาชีพในอนาคต


เส้นทางอาชีพในอนาคตของสาย Business Analytics, Data Analytics และ Data Science

 • Data Analyst
 • System Analyst*
 • Business Analyst
 • Marketing Researcher
 • Analytics Consultant
 • Analytics Manager
 • Analytics Programmer*
 • Biostatistician
 • Business Analyst
 • Data Architect
 • Data Engineer
 • Data Scientist
 • Data Strategist
 • Data System Developer
 • Data-Driven Decision Maker
 • Database Administrator*
 • Digital Marketing Analyst*
 • Energy Auditor
 • ICT Business Analyst*
 • Information Analyst
 • Logistics Analyst
 • Management Analyst
 • Market Research Analyst*
 • Network Analyst*
 • Performance Analyst
 • Predictive Modeler


* สายอาชีพที่สามารถทำเรื่องยื่นขอเลื่อนขั้นเป็นพลเมืองถาวรของประเทศออสเตรเลียได้

สนใจเรียนต่อสาย Data Science, Data Analytics และ Business Analytics ปรึกษาทีมงาน EduYoung ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

บทความที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy