school logo (6)

English Unlimited เป็นสถาบันที่เพียบพร้อมไปด้วยบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และเต็มไปด้วยประสบการณ์ในการสอนมากมาย อาจารย์ทุกท่านพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและแนะแนวให้กับนักเรียนทุกคนไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียน หรือจะเป็นการสมัครงาน

นอกจากนี้ในตัวสถาบันยังมีห้องเรียนที่ทันสมัย พร้อมอุปกรณ์การเรียนที่ครบครัน รวมถึงห้องต่างๆที่มีเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, ห้องสมุด, ห้องทานอาหาร, หรือจะเป็นห้องนั่งเล่น ที่นักเรียนจะสามารถมาใช้พักผ่อน คลายเครียด หรือพูดคุย ทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนๆได้อย่างสนุกสนาน

ทางสถาบันได้มีการจัดกิจกรรมทั้งภายในห้องเรียน รวมถึง กิจกรรมภายนอก ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ที่ดีร่วมไปกับเพื่อน รวมถึงยังได้พัฒนาทักษะต่างๆที่นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน และจะทำให้การเรียนดูไม่น่าเบื่อเกินไป

EU

หลักสูตรที่เปิดสอน

  • General English หลักสูตรทั่วไปที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้นในทักษะที่เกี่ยวกับ การพูด การฟัง การอ่าน หรือการเขียน ที่ทางสถาบันจะมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เกิดความเข้าใจและพัฒนามากยิ่งขึ้น

 

  • IELTS, BE, FCE preparation หลักสูตรสำหรับเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะทำการสอบวัดระดับ เพื่อใช้ในการศึกษาต่อในระดับวิชาชีพ หรือมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นหลักสูตรที่เน้นในส่วนของทักษะต่างๆมากขึ้น ทั้งหลักไวยากรณ์ ที่จะนำไปใช้ในการเขียนได้อย่างถูกต้อง หรือจะเป็นการอ่านแบบจับใจความ หรือจะเป็นการพูดโต้ตอบสนทนาแบบตัวต่อตัว และรวมถึงการฟังและคิดวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำอีกด้วย

EU - Brisbane แคมปัส

EU หรือ English Unlimited ที่บริสเบน ตั้งอยู่ที่  LEVEL 13, 138 ALBERT STREET, BRISBANE ประเทศออสเตรเลีย

EU - Melbourne แคมปัส

EU หรือ English Unlimited ที่เมลเบิร์น ตั้งอยู่ที่ Level 4, 398 Lonsdale Street, Melbourne VIC 3000 ประเทศออสเตรเลีย

EU - Sydney แคมปัส

EU หรือ English Unlimited ที่ซิดนี่ย์ ตั้งอยู่ที่  Ground Floor, 189 Kent Street, Sydney NSW 2000 ประเทศออสเตรเลีย