school logo (14)

QUT (Queensland University of Technology)

 

เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งอยู่ในบริเวณชายฝั่งเมือง Brisbane, Queensland Australia มีทั้งสิ้นสองวิทยาเขต คือ Gardens Point และ Kelvin Grove มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1989 เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย มีหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรสายวิชาการมากมายให้ได้เลือกเรียน ซึ่งแต่ละหลักสูตรจะมุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะ และเพื่อช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณสมบัติครบตามที่ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ และเพื่อจบการศึกษาออกมามีคุณภาพยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเพื่อจุดประสงค์ส่วนตัว หรือจะด้านการทำงาน หรือวิชาการก็ตาม และทางสถาบันพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน แนะแนวแก่นักเรียนด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพมากมาย มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์อย่างสูง ทั้งในเรื่องการเรียนการสอน การดูแลการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย World Ranking ของ QUT เลื่อนสูงขึ้นไปอยู่ที่อันดับที่ 186 ของโลกจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย Times Higher Education (2021) และเป็นมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ระดับแนวหน้าของประเทศออสเตรเลีย และอยู่ในอันดับที่ 14 ของโลกในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสมัยใหม่โดย THE (2020) นอกจากนี้ หลายสาขาวิชา ที่เปิดสอนที่ QUT ยังติดอันดับ Top 100 เช่น หลักสูตรด้านสื่อและการสื่อสาร พยาบาลศาสตร์ ศิลปะการแสดง วิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพื้นฐาน ศึกษาศาสตร์ และวิชาที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา

เรียนต่อ มหาวิทยาลัย ออสเตรเลีย

จุดเด่นของสถาบัน QUT

 

มีนักเรียนกว่า 52,000 คน โดยมีนักเรียนต่างชาติมากกว่า 9,000 คน มหาวิทยาลัย QUT ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ทันสมัยมากมายไม่ว่าจะเป็นห้องแลบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีด้วยกัน ถึง 7 ห้อง ด้วยกัน ศูนย์ทางด้านภาษา ศูนย์การเรียนอิสระ และห้องบรรยาย พร้อมสื่อมัลติมีเดียที่มีให้อย่างครบครัน รวมถึงมีห้องสำหรับพักผ่อนและห้องไว้สำหรับรับประทานอาหาร หรือจะเป็นห้องสันทนาการ เช่น สนามกีฬา โรงยิม สระว่ายน้ำ และนอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียน ทางสถาบันได้จัดรถโดยสารประจำทางให้สำหรับนักเรียนนักศึกษาได้ใช้บริการฟรี ระหว่างวิทยาเขตในเมือง Gardens Point และวิทยาเขต Kelvin Grove ที่อยู่ห่างออกไปจากใจกลางเมืองบริสเบนเพียงสองกิโลเมตรเท่านั้น อีกทั้งทางมหาวิทยาลัยได้ออกแบบพื้นที่ต่างๆที่เอื้ออำนวยและส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน อย่างเช่น ห้องสมุดของวิทยาเขต Gardens Point ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลและบริการสำหรับนักศึกษาที่เรียนสาขาธุรกิจ วิทยาศาสตร์ วิศวกกรมศาสตร์และห้องสมุดกฎหมาย รวมถึงห้องปฏิบัติการเฉพาะทางอีกด้วย นอกจากนี้ยังประสบความสำเร็จด้านอัตราการจ้างงานของผู้ที่สำเร็จการศึกษา ด้านการมีเครือข่ายทั่วโลก

งานวิจัยของ QUT  

QUT โดดเด่นในเรื่องของงานวิจัยที่คุณภาพระดับ World class ความเป็นเลิศและได้รับการสนับสนุนทางการเงินสำหรับทุน ARC และ NHMRC ในการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกและผลประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงได้รับรางวัลสำหรับผลงานวิจัยในสาขาต่างๆ อีกทั้งมีการสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาวิจัยในกลุ่มที่กำลังเติบโตและมีความหลากหลายโดยการจัดฝึกอบรมการวิจัยที่ปรับให้เหมาะสมเพื่อรองรับการจ้างงานในบุคลากรทั่วโลก

 

 

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย Queensland University of Technology

QUT College เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับสูงและหลักสูตรปูพื้นฐานทางวิชาการมากมายสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยสามารถใช้ pathway ไปสู่ระดับปริญญาตรีหรือระดับสูงกว่าปริญญาตรีของสถาบัน QUT โดยตรง

 

 • General English เป็นหลักสูตรที่จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะพื้นฐานของผู้ที่สนใจจะพัฒนาในด้านความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษในเรื่องของทักษะพื้นฐานอันได้แก่ การฟัง พูด อ่าน และการเขียน หรือจะเป็นการพัฒนาในเรื่องของคำศัพท์ หรือจะเป็นการออกเสียง และ สำเนียงของภาษา ที่จะทำให้คุณรู้สึกมั่นใจมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะลงเรียนหลักสูตรทางภาษาอื่นๆ หรือจะเป็นการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หรือในระดับปริญญาโท

 

 • English for Academic Purposes หรือ EAP เป็นหลักสูตรที่จะเน้นการเรียนการสอนที่เข้มข้นขึ้น เพื่อช่วยพัฒนาความรู้และทักษะให้อยู่ในระดับตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่ต้องการจะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้อย่างสำเร็จ หลักสูตร EAP เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการลงเรียนหลักสูตรปูพื้นฐาน หลักสูตรอนุปริญญา หรือหลักสูตรปริญญาที่ QUT แต่ยังมีความสามารถทางภาษาอังกฤษไม่ถึงระดับที่กำหนด เนื่องจากหลักสูตรนี้สามารถ pathway เข้าสู่มหาวิทยาลัยได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องสอบวัดระดับภาษา หรือ IELTS เพื่อ การศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกด้านการวิจัย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

คณะที่น่าสนใจ ของ Queensland University of Technology

 • Building and planning
 • Business
 • Creative practice and design
 • Communication
 • Education
 • Engineering
 • Health
 • Information Technology
 • Law and justice
 • Science and maths

บริการช่วยเหลือและสนับสนุนนักเรียนต่างชาติ

 

 • Language, learning and study support

QUT มีการช่วยเหลือและสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น การสนับสนุนด้านภาษา การเรียนรู้เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการเรียน และยังมีการให้บริการนอกชั้นเรียนอีกด้วย

 

 • Counselling and support

ให้คำปรึกษาและสนับสนุนหากนักเรียนมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิต หรือพบเจออุปสรรคด้านใดด้านหนึ่งขณะเรียนที่มหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่สวัสดิการของทางมหาวิทยาลัยสามารถให้บริการอย่างมืออาชีพและเป็นไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่กำลังเผชิญปัญหาในขณะที่เรียน

 

 • Health Service

การให้บริการต่างๆด้านสุขภาพหากต้องการการดูแล คำแนะนำทางด้านสุขภาพและการแพทย์ สามารถไปได้ที่ QUT Medical Centre ซึ่งครอบคลุมเรื่องสุขภาพทั่วไป การฉีดวัคซีน สุขภาพทางเพศ สุขภาพทางจิต และการรักษาเกี่ยวกับโรคผิวหนัง โดยที่คลิกนิกสุขภาพของ QUT ยังมีบริการนัดหมายฟรีและค่าบริการรักษาที่ถูก

 

 • Career and Employability development

ทางมหาวิทยาลัยมีบริการช่วยเหลือนักศึกษาในเรื่องของการวางแผนและการจัดการอาชีพของตนเอง เพื่อให้พร้อมกับการทำงานในอนาคต สามารถรับความช่วยเหลือได้ในเรื่องของเทคนิคการหางาน ตรวจสอบตัวเลือกอาชีพ และสำรวจการจ้างงานผ่านเครือข่าย การตรวจสอบเรซูเม่และอีกมากมาย

QUT – Gardens Point แคมปัส

QUT – Gardens Point แคมปัส มหาวิทยาลัย QUT ที่ Gardens Point ตั้งอยู่ที่ 2 George St, Brisbane City QLD 4000 ประเทศออสเตรเลีย

 

วิทยาเขต Garden Point เป็นวิทยาเขตหลัก ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองบริสเบน โดยคณะส่วนใหญ่จะเรียนที่แคมปัส Gardens Point นี้ซึ่งตั้งอยู่ข้างอาคารรัฐสภา สวนพฤกษศาสตร์ หรือ Botanic Gardens ของเมืองบริสเบน และมีสะพาน Goodwill Bridge ที่ช่วยให้การเดินทางสะดวกสบายด้วยระยะเดินเท้า หรือการปั่นจักรยานไปยังศูนย์วัฒนธรรมกลางในย่าน South Bank ได้อย่างง่ายดาย ภายในวิทยาเขตมีร้านอาหารให้เลือกมากมาย รวมทั้งศูนย์อาหาร ห้างสรรพสินค้า คาเฟ่และบาร์ก็อยู่ไม่ไกลโดยใช้เวลาเดินเพียงไม่กี่นาที นอกจากนี้ยังมีสถานที่สำคัญและน่าสนใจอย่าง อย่าง อาคารธรรมเนียบรัฐบาลเก่า พิพิธภัณฑ์ QUT Museum ที่มีโปรแกรมการจัดการนิทรรศการโดยศิลปินสมัยใหม่และร่วมสมัยที่มีชื่อเสียงให้เข้าชมกันตลอดทั้งปี และยังมี The Cube ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมซึ่งถือเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีนวัตกกรมหน้าจอสัมผัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยสไตล์ที่ถูกจัดแบบอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ เลาจ์ และพื้นที่ทำงานแบบกลุ่ม พื้นที่แห่งนี้จึงเหมาะสำหรับการพักผ่อนหรือทำงานระหว่างเรียนสำหรับนักศึกษาของ QUT

QUT – Kelvin Grove แคมปัส

QUT – Kelvin Grove แคมปัส มหาวิทยาลัย QUT ที่ Kelvin Grove ตั้งอยู่ที่ 49 Victoria Park Rd, Kelvin Grove QLD 4059 ประเทศออสเตรเลีย

 

วิทยาเขตของ Kelvin Grove อยู่ห่างจากใจกลางเมืองบริสเบนประมาณ 3 กม. เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยนานาชาติ QUT และสำหรับนักศึกษาในสาขา Creative industries, Education และ Health

วิทยาเขตเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน Kelvin Grove Village ที่เจริญรุ่งเรือง ซึ่งมีร้านค้า ร้านอาหาร ตลาดประจำวันหยุดสุดสัปดาห์ทุกวันเสาร์บนถนน Blamey นอกจากนี้ยังมี สวนสาธารณะและสิ่งอำนวยความสะดวก ฟิตเนสในวิทยาเขตไม่ว่าจะเป็นศูนย์กีฬาทางน้ำในร่ม ยิม สนามกีฬา รวมไปถึงพื้นที่แสดงศิลปะและการแสดงที่สร้างสรรค์ของ QUT’s Creative Industries Precinct.