SBTA & SELA

SBTA & SELA อีกหนึ่งสถาบันยอดนิยมในเมือง Sydney ที่ได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายออสเตรเลีย (RTO: 90412) ผ่านการรับรองคุณภาพจาก ASQA (Australian Skills Quality Authority) อย่างเป็นทางการ และผ่านมาตรฐานหลักสูตรสำหรับชาวต่างชาติ (CRICOS: 00181A) โดยภายในสถาบันจะมีการแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่ สถาบันฝึกภาษา (SELA) และสถาบันวิชาชีพ (SBTA) ดังนี้

English

Commercial Cookery

Accounting

Marketing & Communication

Business

Individual & Aging Support

Hospitality

Leadership & Management

Tourism

Project Management

SELA (The Sydney English Language Academic)

สำหรับคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ (English Course) จะอยู่ในการดูแลของ SELA ที่เป็นเป็นหนึ่งในสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่เก่าแก่เป็นอันดับต้น ๆ ใน Sydney ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการเรียนการสอนจาก NEAS (National ELT Accreditation Scheme Limited) โดยมีหลักสูตรให้เลือกเรียนอย่างหลากหลายเพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น

  • GE (General English)

คอร์สภาษาอังกฤษทั่วไปที่จะช่วยพัฒนาทักษะการใช้งานภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน (ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน) ตลอดจนพัฒนาทักษะด้านการออกเสียง (Pronunciation), ไวยากรณ์ (Grammar) และคลังคำศัพท์ (Vocabulary) ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการใช้งานภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โดยจะมีการแบ่งระดับการเรียนออกเป็น 6 ระดับตามพื้นฐานของผู้เรียน (มีการทดสอบระดับภาษาของผู้เรียนทุกคนก่อนเริ่มคลาส)

  • IELTS Preparation*

คอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS โดยเฉพาะ ตัวหลักสูตรจะเน้นไปที่การจำลองการทำข้อสอบ IELTS พาร์ทต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีความคุ้นชินกับลักษณะของข้อสอบเพื่อให้สามารถบริหารเวลาในการทำข้อสอบได้ทันภายในระยะเวลาที่จำกัด โดยระหว่างการเรียนจะมีการประเมินและให้ Feedback กลับไปเพื่อให้ผู้เรียนได้ทำความเข้าใจและพัฒนาในพาร์ทที่ยังอ่อนอยู่

  • Cambridge Exam Preparation*

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่มีความตั้งใจจะเข้ารับการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของ Cambridge ที่จะแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตรตาม “พื้นฐาน” เดิมของผู้เรียน ได้แก่ Cambridge English: B2 First (FCE) และ Cambridge English: C1 Advanced (CAE) โดยจะเน้นไปที่การพัฒนาด้านการเขียนจดหมายทางการ, เสริมความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และจำลองการทำข้อสอบเป็นหลัก

 

* เปิดรับเฉพาะผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่ผ่านการทดสอบระดับภาษาอังกฤษในระดับ Upper Intermediate (CEFR B2) หรือ Advanced (CEFR C1) เท่านั้น

SBTA (The Sydney Business & Travel Academy)

ในส่วนของ SBTA (The Sydney Business & Travel Academy) จะรวมหลักสูตรสายชีพและงานด้านการบริการทั้งหมด เปิดสอนตั้งแต่ระดับ Certificate II ไปจนถึงระดับ Advanced Diploma (ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เลือกเรียน) และมีคอร์สให้เลือกลงเรียนตามความสนใจ ดังนี้

► Accounting

หลักสูตรการบัญชีสำหรับผู้ที่สนใจทำงานด้านการเงินและการวิเคราะห์ตัวเลขเป็นหลัก ผู้เรียนจะได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการเงิน กระบวนการจัดเก็บ วิเคราะห์ และสรุปรายงานข้อมูลด้านการเงิน ตลอดจนการศึกษาเกี่ยวกับภาษีและการบริหารงบการเงินอย่างชาญฉลาด

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร : ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีคะแนน IELTS ขั้นต่ำที่ 5.5 คะแนน

 

หลักสูตรการบัญชีที่เปิดสอน

Certificate IV in Accounting and Bookkeeping

Diploma of Accounting

Advanced Diploma of Accounting

► Business

หลักสูตรธุรกิจเพื่อผู้ที่สนใจศึกษาด้านธุรกิจหรือผู้ที่ต้องการเปิดกิจการเป็นของตนเอง โดยจะได้พัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร, การจัดการข้อมูล, การทำงานร่วมกับผู้อื่น, การนำเสนองาน, การใช้งานเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และการบริหารจัดการธุรกิจเบื้องต้น

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร : ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีคะแนน IELTS ขั้นต่ำที่ 5.5 คะแนน

 

หลักสูตรธุรกิจที่เปิดสอน

Certificate II in Workplace Skills

Certificate III in Business

Certificate IV in Business

Diploma of Accounting

Advanced Diploma of Accounting

► Hospitality

หลักสูตรเพื่อผู้ที่สนใจทำงานด้านการบริการ เช่น งานพนักงานต้อนรับโรงแรม, งานบริการในร้านอาหาร, งานร้านกาแฟ, งานด้าน Customer Service รวมไปถึงงานบริการด้านอื่น ๆ ที่ให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ตัวหลักสูตรจะเน้นพัฒนาทักษะที่จำเป็นเพื่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในสายงานต่าง ๆ

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร : ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีคะแนน IELTS ขั้นต่ำที่ 5.5 คะแนน

 

หลักสูตรการบริการที่เปิดสอน

Certificate III in Hospitality

Diploma of Hospitality Management

Advanced Diploma of Hospitality Management

► Tourism

หลักสูตรการท่องเที่ยวสำหรับผู้ที่มีความสนใจงานด้านนี้โดยเฉพาะ โดยตัวหลักสูตรจะเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะด้านการดูแลนักท่องเที่ยว การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว การจัดตารางและวางแผนการเที่ยว ตลอดจนการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว การบริหารจัดการบุคลากรและการทำการตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้าให้หันมาใช้บริการ

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร : ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีคะแนน IELTS ขั้นต่ำที่ 5.5 คะแนน

 

หลักสูตรการบริการที่เปิดสอน

Certificate III in Tourism

Diploma of Travel & Tourism Management

Advanced Diploma of Travel & Tourism Management

► Commercial Cookery

หลักสูตรเพื่อผู้ที่สนใจทำงานในร้านอาหาร, งานครัว, หรืองานเบเกอรีโดยเฉพาะ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดเตรียมวัตถุดิบในการทำอาหารและขนม, การทำอาหารและขนมในเมนูต่าง ๆ รวมไปถึงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของอาหารและการบริการ

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร : ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีคะแนน IELTS ขั้นต่ำที่ 5.5 คะแนน

 

หลักสูตรด้านอาหารที่เปิดสอน

Certificate III in Commercial Cookery

Certificate IV in Kitchen Management

Diploma of Hospitality Management

Advanced Diploma of Hospitality Management

► Marketing & Communication

หลักสูตรการประชาสัมพันธ์และการตลาด ตัวหลักสูตรจะเน้นไปที่วางพัฒนาและวางแผนการตลาดสำหรับการทำธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค, การนำเสนองานและแผนการตลาดให้ดึงดูดความสนใจ ตลอดจนการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร : ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีคะแนน IELTS ขั้นต่ำที่ 5.5 คะแนน

 

หลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาดที่เปิดสอน

Certificate IV in Marketing and Communication

Diploma of Marketing and Communication

Advanced Diploma of Marketing and Communication

► Individual & Ageing Support

หลักสูตรการดูแลผู้ป่วย โดยผู้เรียนจะได้ศึกษาทั้งในส่วนของการดูแลผู้สูงอายุ, ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด การวางแผนดูแลผู้ป่วย เสริมสร้างทักษะการดูแลผู้ป่วยทั้งด้านสุขภาพและและจิตภายใต้หลักจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร : ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีคะแนน IELTS ขั้นต่ำที่ 5.5 คะแนน

 

หลักสูตรด้านการดูแลผู้ป่วย

Certificate III in Individual Support

Certificate IV in Ageing Support

► Leadership & Management

หลักสูตรการจัดการธุรกิจและเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถวางแผนบริหารจัดการบุคลากร จัดลำดับความสำคัญของการบริหารจัดการงานและความเสี่ยงด้านต่าง ๆ เพิ่มภาวะความเป็นผู้นำให้ผู้เรียนสามารถจัดการธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร : ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีคะแนน IELTS ขั้นต่ำที่ 5.5 คะแนน

 

หลักสูตรด้านการจัดการที่เปิดสอน

Diploma of Leadership and Management

Advanced Diploma of Leadership and Management

► Project Management

หลักสูตรการบริหารจัดการโครงการระยะสั้นเพื่อพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งด้านงบประมาณ, บุคลากร, เวลา, ความเสี่ยง และการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการทำงานต่อไปในอนาคต

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร : ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีคะแนน IELTS ขั้นต่ำที่ 5.5 คะแนน

 

หลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาดที่เปิดสอน

Certificate IV in Project Management Practice

Diploma of Project Management

Advanced Diploma of Project Management

Location สถานที่ตั้งสถาบัน

จุดเด่นที่สำคัญคือ เป็นสถาบันที่อยู่ใจกลางเมือง Sydney โดยจะมีตึกเรียนกระจายตัวอยู่ถึง 3 ตึกในระยะใกล้เคียงกัน และในอนาคตทางสถาบันวางแผนว่าจะเปิดสาขาเพิ่มเติมในเมือง Brisbane

SBTA & SELA (Main Campus)

Main Campus
Level 2, 401 Sussex Street,
Sydney, NSW 2000

187 Thomas street, Sydney, NSW 2000

SBTA (Cookery Campus)

Cookery Campus
81a Foveaux Street Surry Hills 2010

Phone: +61 2 90486900
Email: info@sbta.com.au

SBTA (Campus)

Coming Soon !!

หากน้องๆสนใจรายละเอียด อยากปรึกษา หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเกี่ยวกับ

 เรียนต่อ หรือ การใช้ชีวิต ในออสเตรเลีย สามารถทักหาพี่ๆเอดูยัง ประสบการณ์ตรงได้เลย