school logo (22)

TAFE Queensland เป็นสถาบันชั้นนำและอยู่ภายใต้ความดูแลของรัฐบาลออสเตรเลีย เป็นสถาบันที่มีหลักสูตรภาษาอังกฤษ รวมจนถึงหลักสูตรวิชาชีพมากมายกว่า 180 หลักสูตรใน  15 สาขาวิชา ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรอนุปริญญาไปจนถึงระดับปริญญาตรี TAFE เป็นสถาบันวิชาชีพชั้นนำที่เมื่อคุณจบการศึกษาออกไปแล้ว คุณยังสามารถนำวิชาชีพที่ได้ไปประกอบอาชีพในบริษัทชั้นนำได้อีกด้วย สถาบันแห่งนี้ยังคงมุ่งหวังให้นักศึกษาต่างชาติได้มีทักษะการปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อให้มีประสบการณ์หลากหลาย และนอกจากนี้ ทางสถาบันยังมีอุปกรณ์การเรียนการสอนเสมือนจริง ที่ทันสมัยให้ได้ทดลองใช้ได้อีกด้วย วุฒิการศึกษาของสถาบันแห่งนี้ได้รับการยอมรับทั่วทั้งประเทศออสเตรเลียและยังเป็นที่นับถือในทั่วโลก

.

เครือข่าย ประกอบด้วย 6 ภูมิภาค

 •  Brisbane : 66 Ernest St, South Brisbane QLD 4101 ประเทศออสเตรเลีย
 •  SkillsTech : 247 Bradman St, Acacia Ridge QLD 4110 ประเทศออสเตรเลีย
 •  Gold Coast : 91/99 Scarborough St, Southport QLD 4215 ประเทศออสเตรเลีย
 •  East Coast : 170 Horton Parade, Maroochydore QLD ประเทศออสเตรเลีย
 •  South West : Education City Drive, Springfield QLD ประเทศออสเตรเลีย
 •  North : 763 Ingham Rd, Bohle QLD 4818 ประเทศออสเตรเลีย

หลักสูตรวิชาชีพ มีตัวอย่างสาขาที่เปิดสอนดังนี้

 • Aged care
 • Beauty and hairdressing
 • Business
 • Children’s services
 • Community services
 • Digital design and IT
 • Education and training
 • English language studies
 • Fashion
 • Hospitality
 • Nursing
 • Sports and recreation
 • Tourism and events
 • Transport, logistics and warehousing
 • และสาขาอื่นๆอีกมากมาย หลายทางเลือกที่ชอบ

โดยทุกคอร์สที่อยากเรียน น้องๆ สามารถออกแบบแนวทาง และระยะเวลาคอร์สกับเอดูยังได้โดยตรง!

หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เปิดสอน

 • General English เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนตั้งแต่ระดับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ในเรื่องของการ ฟัง พูด อ่าน และเขียน และเพื่อพัฒนาในเรื่องของการสื่อสารให้เป็นไปอย่างคล่องแคล่วและให้เกิดความมั่นใจยิ่งขึ้น หลักสูตรนี้ถือว่าเป็นหลักสูตรที่นักเรียนสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี รวมทั้งจะช่วยฝึกในเรื่องของไวยากรณ์ และการออกเสียงที่ถูกต้อง

 

 • IELTS Preparation เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นในเรื่องของการสอบวัดระดับเพื่อทำการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ไปจนถึงปริญญาโท หลักสูตรนี้จะอัดแน่นไปด้วยแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบ IELTS ได้จริง จะทำให้เราเกิดความมั่นใจในการทำข้อสอบมากยิ่งขึ้น
 • English for Academic Purposes (EAP) เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการที่จะพัฒนาระดับภาษาอังกฤษในระดับสูง หรือเพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
  • EAP General สำหรับผู้ที่สนใจเรียนภาษาในรูปแบบที่เป็นวิชาการยิ่งขึ้น
  • EAP Nursing สำหรับผู้ที่สนใจที่จะศึกษาต่อในด้านวิชาชีพพยาบาลเท่านั้น

 

 • International Second Language Proficiency Rating (ISLPR) Preparation Program เป็นหลักสูตรที่เข้มข้นสำหรับนักเรียนที่ต้องการจะสอบ ISLPR ซึ่งระยะการเรียนจะเรียนเพียงแค่ 6 สัปดาห์ เท่านั้น ซึ่งการสอบก็จะเป็นทักษะทั่วไปในเรื่องของการพูด การฟัง การอ่าน หรือการเขียน หลักสูตรนี้จะคล้ายหลักสูตร IELTS แต่จะแตกต่างกันที่ผลสอบของ ISLPR จะใช้ได้แค่เฉพาะในรัฐควีนส์แลนด์เท่านั้น

TAFE Queensland - Brisbane แคมปัส

TAFE Queensland ณ บริสเบน  เดินทางง่ายไม่ว่าจะบัสหรือรถไฟ
แคมปัสตั้งอยู่ที่ 66 Ernest St, South Bank QLD 4101 ออสเตรเลีย

TAFE Queensland - Gold Coast แคมปัส

TAFE Queensland ณ โกลโคส  ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ใกล้ทะเลและสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย
แคมปัสตั้งอยู่ที่ 91/99 Scarborough St, Southport QLD 4215 ออสเตรเลีย