share

EET (Elston Education & Training)

49 Views
EET (Elston Education & Training)

 

สถาบัน Elston Education & Training หรือ EET เป็นสถาบันสอนภาษาและวิชาชีพที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการเรียนการสอนจากรัฐบาลออสเตรเลียโดยตรง มีหลักสูตรให้เลือกลงเรียนกว่า 6 หลักสูตร ทั้งหลักสูตรภาษา, การจัดการ, การออกแบบ, สื่อสร้างสรรค์, ธุรกิจ และหลักสูตรการช่าง

หลักสูตร ELICOS (English Language) ของ EET

หลักสูตร ELICOS หรือหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ EET มีทั้งหมด 5 หลักสูตร ดังนี้

 • GE (General English)

หลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษทั่วไป เปิดสอนตั้งแต่ระดับ Elementary ไปจนถึง Advanced โดยจะมีการสอบวัดระดับเพื่อแยกชั้นเรียนก่อนการเริ่มเรียน

 • English for Trades (Pre-Intermediate)

หลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานสาย Trades (ช่าง) สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับ Pre-Intermediate ศึกษาเกี่ยวกับศัพท์ที่ใช้งานบ่อยในงานช่างเพื่อให้เกิดความคุ้นเคย

 • English for Trades (Intermediate)

หลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานสาย Trades (ช่าง) สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับ Intermediate เจาะลึกทั้งเรื่องศัพท์งานช่างและการพูดคุยบริการลูกค้า

 • EAP (English for Academic Purposes)

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อในอนาคตในระดับ VET Course หรือ University

 • IELTS Preparation

หลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดระดับ IELTS โดยเฉพาะ มีการทำข้อสอบ Mock-up test ระหว่างเรียน

หลักสูตรวิชาชีพของ EET

Business

หลักสูตรด้านธุรกิจ (Business) ของ EET มีการสอนพื้นฐานการทำธุรกิจในระดับ Certificate II ไปจนถึงระดับ Advanced Diploma

 • Certificate II in Workplace Skills หลักสูตรพัฒนาทักษะทั่วไปในการทำงานสายธุรกิจ
 • Certificate III in Business หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ด้านการทำธุรกิจเบื้องต้น
 • Certificate IV in Business หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านธุรกิจ การบริหารจัดการธุรกิจและวางแผนธุรกิจเบื้องต้น
 • Diploma of Business หลักสูตรสำหรับผู้ที่มีความสนใจในการทำธุรกิจส่วนตัวหรือการวางแผนการทำงานสายธุรกิจ
 • Advanced Diploma of Business หลักสูตรเพื่อผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการวางแผนธุรกิจขั้นสูง การประกอบกิจการส่วนตัวขนาดเล็ก

Design

หลักสูตรการออกแบบ (Design) ของ EET สำหรับผู้ที่มีความสนใจในการทำงานสาย Graphic Design การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์

 • Certificate IV in Design หลักสูตรเพื่อผู้ที่สนใจออกแบบดีไซน์กราฟฟิกการโฆษณาทั้งสื่อออฟไลน์และออนไลน์
 • Diploma of Graphic Design หลักสูตรเพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านการใช้งานเครื่องมือการออกแบบดีไซน์ขั้นสูง โดยผู้ที่สนใจจะต้องทำการส่ง Portfolio ให้ทางสถาบันพิจารณาความสามารถเบื้องต้นก่อนรับเข้าศึกษา

Media

หลักสูตรด้านงานผลิตสื่อ (Media) สำหรับผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับธุรกิจสื่อสร้างสรรค์ การเล่าเรื่องราวผ่านการถ่ายภาพ และการภาพยนตร์

 • Certificate II in Creative Industries (Media) หลักสูตรพัฒนาความรู้ด้านการผลิตสื่อขั้นพื้นฐานในอุตสาหกรรมสื่อ เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานกล้อง DSLR การถ่ายภาพและวิดีโอ รวมไปถึงการกำกับภาพเบื้องต้น
 • Certificate III in Screen & Media หลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจการทำงานด้านการผลิตสื่อทั้งงานอนิเมชัน, งานกำกับและตัดต่อภาพยนต์ รวมไปถึงการใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ อย่างเชี่ยวชาญ

Management

หลักสูตรด้านการจัดการ (Management) ของ EET ช่วยเพิ่มภาวะความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม การประเมินความปลอดภัยในการทำงาน และการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างชาญฉลาด

 • Certificate IV in Leadership & Management หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งด้านการเงิน, บุคลากร, ความปลอดภัย
 • Diploma of Leadership & Management หลักสูตรการจัดการงานและโครงการต่าง ๆ รวมไปถึงการประเมินความสามารถของพนักงาน ความปลอดภัยในการทำงาน และการทำงานเป็นทีม
 • Advanced Diploma of Leadership & Management หลักสูตรสำหรับผู้ที่มีความสนใจในการทำงานสายการจัดการธุรกิจและโครงการขั้นสูง วางแผนกลยุทธ์ พัฒนาบุคลากร และจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างชาญฉลาด

Trades

หลักสูตรงานช่าง (Trades) ของ EET มีให้เลือกเรียนถึง 4 ประเภทด้วยกัน ได้แก่

 • Certificate III in Carpentry หลักสูตรงานช่างไม้
 • Certificate III in Painting & Decorating หลักสูตรงานช่างทาสี
 • Certificate III in Wall & Floor Tiling หลักสูตรงานช่างปูกระเบื้อง
 • Certificate IV in Building & Construction หลักสูตรงานช่างก่อสร้าง

ทั้งนี้ ผู้เรียนสามารถเลือกลงเรียน Short Course เพื่อขอ White Card ไว้ประกอบการยื่นสมัครงานสายช่างและการก่อสร้างได้

Vocational Pathways

หลักสูตร Vocational Pathway เป็นหลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนต่อสายวิชาชีพหรือการทำงานในอนาคต ช่วยพัฒนาทักษะการทำงานอย่างรอบด้านทั้งเรื่องภาษาและวินัยในการทำงาน

 • Certificate I in Skills for Vocational Pathways
 • Certificate II in Skill for Work and Vocational Pathways

Short Courses

หลักสูตรระยะสั้นของ EET จะมีอยู่ด้วยกัน 4 หลักสูตร ได้แก่

 • RSA (Responsible Service of Alcohol) หลักสูตร RSA สำหรับผู้ที่มีความสนใจทำงานในร้านอาหารหรือโรงแรมที่มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเมื่อจบหลักสูตรจะได้ใบรับรอง RSA (QLD) จากทาง EET ที่สามารถนำไปเป็นเอกสารประกอบการสมัครงานภายในรัฐ Queensland ได้
 • Barista หลักสูตรการชงกาแฟ เพื่อผู้ที่ต้องการทำงานในร้านกาแฟ คาเฟ่ หรือร้านอาหารที่จำเป็นต้องใช้ทักษะการชงกาแฟ โดยคอร์สบาริสต้าของ EET จะไม่ได้มีการออกใบ Certificate อย่างเป็นทางการให้แก่ผู้เรียน แต่มีใบรับรองการจบหลักสูตรให้่
 • White Card หลักสูตรพัฒนาทักษะความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างและงานช่าง เมื่อจบหลักสูตรทาง EET จะออกใบรับรองการศึกษาและ White Card ที่สามารถนำเอาไปยื่นเป็นเอกสารประกอบการสมัครงานสายช่างและการก่อสร้างได้ ทุกรัฐ ทั่วออสเตรเลีย
 • Study Tour หลักสูตรเรียน + เที่ยวระยะสั้นสำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 12 18 ปี (ไม่ใช่หลักสูตรสาธารณะ กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจ)

Location สถานที่ตั้งสถาบัน

EET ตั้งอยู่ในเมือง Gold Coast รัฐ Queensland บรรยากาศดี กลางย่านท่องเที่ยวยอดนิยม ใกล้ชายหาด Gold Coast ศูนย์การค้า ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

EET Gold Coast : 5/50 Appel St, Surfers Paradise QLD 4217
Tel: +61 7 5570 6313
Email: info@eip.edu.au

บทความที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy